Bibelen på hverdagsdansk

Job 34

Elihu påpeger Jobs selvretfærdighed

1Elihu fortsatte:

„Hør godt efter, I vismænd,
    lyt til mig, I som er så kloge.
Man må vurdere alt, hvad man hører,
    ligesom man smager på maden, før man spiser den.
Lad os derfor i fællesskab finde ud af,
    hvad der er sandt og rigtigt.

Job siger: ‚Jeg er uskyldig,
    det er Gud, der gør mig uret.
Jeg regnes for en løgner, selvom jeg taler sandt,
    jeg bliver straffet hårdt, skønt jeg ikke har syndet.’

Hvor har Job lært at tale sådan?
    Det er jo en hån imod Gud.
Han må have tilbragt sin tid i dårligt selskab
    med onde og gudløse mennesker.
Han påstår jo, at man intet får ud af
    at leve retskaffent ind for Gud.

10 I vise mænd, vil I ikke give mig ret i,
    at det er umuligt for Gud at være ond?
        Den Almægtige kan ikke være uretfærdig.
11 Nej, vi ved, at han straffer mennesker for, hvad de har gjort.
    Han lader dem opleve følgerne af deres synd.
12 Gud handler absolut ikke ondt,
    den Almægtige er aldrig uretfærdig.
13 Han alene har al magt på jorden,
    han opretholder og styrer verden.
14 Hvis Gud en dag besluttede
    at trække sin livsånde til sig igen,
15 da ville alt levende uddø,
    og menneskene igen blive til støv.

16 Tag nu og brug din forstand.
    Prøv at forstå, hvad jeg siger.
17 Kunne Gud være den almægtige Dommer,
    hvis han ikke var uangribelig?
Vil du anklage selve ‚Retfærdigheden’
    og påstå, at han kan være uretfærdig?
18 Han dømmer konger og regenter
    for deres onde og uretfærdige handlinger.
19 Han gør ikke forskel på folk,
    men behandler rige og fattige ens.
Alle mennesker er jo skabt af Gud,
20     og de skal alle sammen dø en gang.
Uden varsel er livet slut,
    og ingen kan gøre fra eller til.
21 Gud kender alle deres handlinger,
    han ser alt, hvad de foretager sig.
22 Ingen steder findes så tæt et mørke,
    at de onde kan skjule sig for Gud.
23 Gud behøver ikke at vente til dommens dag
    med at straffe et menneske for dets synder.
24 Han afsætter magtfulde ledere uden forhør
    og indsætter andre i deres sted,
25 for han kender deres onde handlinger
    og kan vende deres skæbne på en enkelt nat.
26 Han straffer dem for deres ondskab
    på en måde, så alle kan se det,
27 for de vendte sig bort fra Gud
    og var ligeglade med hans vilje.
28 Deres magtmisbrug over for de svage
    førte til et råb om hjælp, som Gud hørte.

29 Selv når Gud er tavs, kan du ikke dømme ham for det.
    Hvis han skjuler sig, kan du ikke tvinge ham frem.
Han hersker jo over alt, hvad han har skabt,
30     så de gudløse ikke skal have magten
        og undertrykke andre mennesker.

31 Hvad nu hvis et menneske siger til Gud:
    ‚Hvis jeg har syndet, vil jeg ikke gøre det mere.
32 Sig mig, hvad jeg har gjort forkert.
    Hvis jeg har svigtet, lover jeg at forbedre mig.’
33 Mon så ikke Gud er nådig,
    selv om du benægter, at han er det?

Om du vil bede om nåde, er op til dig.
    Sig os, hvad du har i tanke.

34 Ethvert forstandigt menneske
    vil være enig med mig og sige:
35 ‚Job taler uden indsigt.
    Han ved ikke, hvad han snakker om.’
36 Er det mærkeligt, at Job bliver straffet så hårdt?
    Han taler jo som de gudløse taler.
37 Ud over sin oprindelige synd
    gør han nu oprør mod Gud
ved at vise foragt for vores vejledning
    og ved stadig at anklage Gud.”