Bibelen på hverdagsdansk

Job 15

Elifazʼ anden tale til Job

1Elifaz tog nu til genmæle:

„Har man hørt mage til opblæst snak?
    Du kendes da ellers som en fornuftig mand.
Du burde tænke dig bedre om
    og ikke bruge den slags tomme ord.
Du undergraver fromhed
    og viser ingen respekt for Gud.
Du kommer med snedige udtalelser
    for at dække over dine overtrædelser.
Jeg er ikke ude på at dømme dig,
    du dømmer dig selv med dine ord.

Var du det første menneske i verden?
    Blev du født, før jorden blev skabt?
Var du til stede, da Gud planlagde det hele?
    Fik du monopol på alverdens visdom?
Hvad ved du, som vi ikke ved?
    Tror du virkelig, du er klogere end os?
10 Vores viden stammer fra de gamle vismænd,
    der er langt ældre end din far.
11 Er Guds trøst da ikke nok for dig?
    Er andres venlige ord til ingen nytte?
12 Hvorfor hidser du dig sådan op
    og sender os lynende blikke?
13 Husk lige, at det er Gud, du er vred på,
    det er ham, du anklager med dine ord.

14 Tror du virkelig, nogen kan være helt uskyldig?
    Kan et menneske være fuldstændig fejlfrit?
15 Ikke engang englene er uden synd.
    Selv de himmelske væsener kan svigte Gud.
16 Hvor meget mere skyld har da ikke et menneske,
    der tørster efter synd som var det vand.

17 Hør lige her, så skal jeg sige dig noget,
    lad mig fortælle dig, hvad jeg selv har hørt,
18 hvad de gamle vismænd har fortalt,
    det, de lærte af deres forfædre,
19 af dem, til hvem Gud gav dette land,
    før de blev påvirket af fremmede folk.
20 De onde må lide alle deres dage,
    de grusomme bliver selv grusomt behandlet.
21 Syndere må leve i evig angst,
    selv i fredstid bliver de overfaldet.
22 De tør ikke gå ud om natten
    af frygt for at blive myrdet.
23 De ved, at det vil gå galt til sidst,
    at de ender som føde for gribbene.
24 Gru og rædsel omringer dem
    som en hær, der venter på at angribe.
25 De har jo gjort oprør mod Gud,
    trodset den Almægtige.
26 Stædigt satte de sig op mod Gud,
    gik til angreb med sværd og skjold.
27 De ragede til sig på alle måder,
    maven blev tyk og kinderne fede.
28 De kommer til at bo i ødelagte byer,
    i forladte huse, der er ved at falde sammen.
29 Deres rigdom smuldrer og forgår,
    de efterlader sig intet af værdi.
30 De undslipper ikke dødens mørke,
    men fortæres af flammer, når Gud ånder på dem.
31 Fordi de stoler på den bedrageriske rigdom,
    bliver hele deres liv et tomt bedrag.
32 De er som et frugttræ, der ikke blomstrer
    og derfor bliver fældet i utide.
33 De er som en vinstok, der skæres ned, før druerne er modne,
    som et oliventræ, der mister blomsterne og ikke giver frugt.
34 De gudløses liv bærer ikke frugt.
    De, der har svindlet sig til rigdom, vil miste det hele.
35 De undfanger onde planer, som modnes i deres indre,
    indtil de fødes som løgn og bedrag.”

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 15

Al doilea discurs al lui Elifaz din Teman

1Atunci Elifaz din Teman i-a zis:

„Oare se cade să răspundă înţeleptul cu învăţături deşarte
    şi să-şi umple stomacul cu vântul de răsărit?
Să se apere folosind cuvinte nefolositoare
    sau o vorbire fără de folos?
Tu dai la o parte chiar şi frica de Dumnezeu
    şi împiedici cugetarea înaintea lui Dumnezeu.
Nedreptatea ta te învaţă ce să spui,
    iar limba ta e ca a unui om viclean.

Gura ta te condamnă, nu a mea,
    buzele tale mărturisesc împotriva ta.
Crezi că tu te-ai născut primul între oameni?
    Ai fost adus pe lume înaintea dealurilor?
Ai fost tu la sfatul lui Dumnezeu?
    Tu eşti singurul care are înţelepciune?
Ce ştii tu, şi noi să nu ştim?
    Ce cunoşti tu, şi noi să nu cunoaştem?
10 Între noi sunt oameni cu părul cărunt,
    oameni mai bătrâni chiar decât tatăl tău.
11 Sunt prea neînsemnate pentru tine mângâierile lui Dumnezeu
    sau cuvintele care ţi-au fost spuse cu blândeţe?
12 De ce îţi îndepărtezi inima?
    Şi ce înseamnă strălucirea ochilor tăi,
13 de îţi întărâţi duhul împotriva lui Dumnezeu
    şi laşi să-ţi iasă din gură astfel de cuvinte?

14 Ce este omul ca el să poată fi curat
    sau ce este cel născut din femeie ca să poată fi drept?
15 Dacă Dumnezeu nu se încrede nici în sfinţii Săi,
    dacă nici chiar cerurile nu sunt curate în ochii Săi,
16 cu atât mai puţin omul care este mârşav şi corupt,
    care bea nedreptatea ca pe apă.

17 Ascultă-mă! şi îţi voi face cunoscut,
    îţi voi arăta ceea ce am văzut,
18 ceea ce-au povestit oamenii înţelepţi,
    care nu au ascuns nimic din ce le-au spus părinţii lor,
19 pentru că doar lor le-a fost dată ţara
    şi nici un străin n-a trecut printre ei.
20 Cel rău se chinuie în durere în toate zilele sale
    şi are parte de cruzime în toţi anii lui.
21 Zgomote înspăimântătoare îi umplu urechile;
    când toate par bine, tâlharii îl atacă.
22 Nu speră că va scăpa de întuneric;
    el este însemnat pentru sabie.
23 Aleargă încoace şi încolo după pâine, zicând: «Unde e?»[a]
    Ştie că ziua întunericului e aproape.
24 Necazul şi neliniştea îl înspăimântă,
    se aruncă asupra lui ca un împărat gata de luptă,
25 căci a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu
    şi s-a mândrit înaintea Celui Atotputernic,
26 pentru că a alergat cu încăpăţânare împotriva Lui,
    cu un scut gros şi puternic.
27 Deşi faţa i s-a umflat de grăsime
    şi i s-au îngrăşat şalele,
28 el va locui în cetăţi distruse
    şi în case în care nu stă nimeni,
        în case gata să ajungă o grămadă de ruine.
29 Nu se va mai îmbogăţi, nu-i va mai creşte averea
    şi averea lui nu va mai împânzi ţara.
30 Nu va scăpa de întuneric,
    o flacără îi va usca mlădiţele
        şi suflarea gurii lui Dumnezeu îl va îndepărta.
31 Să nu se înşele încrezându-se în deşertăciune,
    căci deşertăciunea îi va fi răsplata.
32 Va fi răsplătit înainte de vreme
    şi mlădiţele lui nu vor înverzi.
33 El va fi ca o viţă ai cărei struguri au fost rupţi,
    ca un măslin ale cărui flori au căzut.
34 Căci gloata celor lipsiţi de evlavie va ajunge stearpă
    şi focul va arde corturile celor ce iubesc mita.
35 Ei zămislesc necazul şi dau naştere la rău,
    pântecele lor pregăteşte înşelătoria.“

Footnotes

  1. Iov 15:23 Sau: Aleargă încoace şi încolo – hrană pentru vulturi.