Filipperbrevet 2 – BPH & NRT

Bibelen på hverdagsdansk

Filipperbrevet 2:1-30

Kristi tjenersind—jeres forbillede

1Betyder det noget for jer at blive mindet om, hvad Kristus har gjort for os, at blive trøstet og opmuntret, at opleve Åndens fællesskab og at mærke den indbyrdes kærlighed og omsorg? 2Hvis de ting betyder noget for jer, så gør min glæde fuldkommen ved at praktisere dem. Stå sammen i kærlighed og vær ét i sjæl og sind. 3Gør intet ud fra selviske motiver eller personlige ambitioner. Vær ydmyge og se op til hinanden, så I giver andre mere ære end jer selv. 4Sørg ikke bare for jeres egne behov, men tænk også på de andres. 5Lad Jesus Kristus være jeres forbillede og efterlign hans indstilling:

6Han var lig med Gud,

og havde ret til at fastholde den lighed.

7-8Dog gjorde han ikke krav på sin ret,

men gav afkald på sin guddomsmagt,

tog tjenerskikkelse på og blev menneske.

Som menneske ydmygede han sig

og accepterede den værste død—

døden på et kors.

9Derfor har Gud ophøjet ham

og givet ham et navn og en position

højt over alle andre.

10Alle kommer til at bøje knæ for ham

i himlen og på jorden og under jorden.

11Og alle skal erklære

til Gud Faders ære:

Jesus Kristus er Herre!

Vær forbilleder i at gøre Guds vilje med glæde

12Kære venner! Da jeg var hos jer, adlød I altid omhyggeligt mine anvisninger. Nu, hvor jeg er langt borte, skal I i endnu højere grad lade Gud få lov at fortsætte sit frelsesværk i jeres liv, idet I adlyder ham med dyb ærefrygt. 13Det er jo Gud selv, som giver jer lyst og styrke til at adlyde ham og gøre hans vilje. 14Gør det alt sammen uden beklagelser eller indvendinger, 15så I kan stå som uangribelige forbilleder, Guds uskyldsrene børn. Midt i den fordærvede og forvildede verden skal I være som strålende lys, der skinner for dem, der lever i mørket. 16Når I således lever i overensstemmelse med livets ord, kan jeg på dommens dag glæde mig over, at det ikke var forgæves, jeg kom til jer og arbejdede så hårdt for jeres skyld. 17Og skulle mit arbejde for at bringe jer til troen resultere i, at jeg må lide døden, så vil jeg alligevel glæde mig over det og glæde mig sammen med jer. 18På samme måde bør I også være glade—og glæde jer sammen med mig.

Paulus sender Epafroditus af sted med brevet og lover at sende Timoteus senere

19Jeg håber, at Herren Jesus vil gøre det muligt for mig snart at sende Timoteus til jer, så jeg kan blive opmuntret ved at høre, hvordan I har det. 20Ingen af mine andre medarbejdere har en så oprigtig omsorg for jer som Timoteus. 21De fleste mennesker synes, det er vigtigere at sørge for deres egne behov end at tjene Jesus Kristus. 22I ved, at Timoteus er som en søn for mig, og at han har stået sin prøve ved at arbejde sammen med mig, når jeg har forkyndt om Jesus. 23Jeg regner med at sende ham til jer, så snart jeg er klar over, hvad der skal ske med mig her, 24og jeg har den tillid til Herren, at jeg også selv snart kan få mulighed for at besøge jer.

25Jeg har valgt at sende Epafroditus tilbage til jer med dette brev. I sendte ham jo til mig, for at han skulle hjælpe mig med mine behov, og han har været en kær medarbejder og kampfælle for mig. 26Men han længes meget efter jer, og han er urolig, fordi I hørte, at han var syg. 27Og syg det var han, ja døden nær, men Gud forbarmede sig over ham, og dermed også over mig, så jeg ikke skulle opleve den ene sorg efter den anden. 28Derfor er jeg ekstra opsat på at sende ham af sted nu med brevet, for jeg ved, at I vil blive meget glade for at se ham. Og jeg vil have den bekymring mindre. 29Tag med glæde imod ham som en Herrens tjener. Mennesker som ham skal I vise stor respekt, 30for han satte livet på spil og var døden nær i tjenesten for Kristus. Det, som I ikke kunne gøre for mig, fordi I var langt borte, det gjorde han.

New Russian Translation

Филиппийцам 2:1-30

Подражание смирению Христа

1Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, 2то дополните еще мою радость: будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками. 3Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. 4Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других.

5Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа.

6Он, по природе Бог,

не держался за равенство с Богом,

7а наоборот, унизил Себя,

приняв природу раба;

Он стал подобным людям.

Став и по виду как человек,

8Он смирил Себя

и был покорным до смерти,

причем смерти на кресте!2:8 Распятие на кресте было самой жестокой и ужасной из казней. Кроме того, смерть на кресте считалась позорной смертью – так казнили только рабов и преступников из низших слоев общества.

9Поэтому Бог возвысил Его

и дал Ему имя выше всех имен,

10чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени

на небесах, на земле и под землей,

11и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца,

что Иисус Христос есть Господь!2:10-11 См. Ис. 45:21-24; Рим. 14:11.

Призыв к непорочности

12Мои любимые, вы всегда были послушны, не только когда я был с вами, но и гораздо более того сейчас, в мое отсутствие. Со страхом и трепетом2:12 См. Пс. 2:11. явите на деле плоды вашего спасения2:12 Явите на деле плоды вашего спасения – букв.: «совершайте ваше спасение»., 13потому что это Сам Бог совершает в вас работу, пробуждая в вас и желание, и действия согласно Своей воле.

14Делайте все без жалоб и споров2:14 Или: «без сомнений»., 15чтобы вам быть непорочными, чистыми и незапятнанными детьми Божьими среди этого развращенного и злого поколения2:15 См. Втор. 32:5.. Вы сияете среди него как звезды в мире, 16живя по слову жизни, и этим я буду хвалиться в День Христа, что я не напрасно пробежал свой забег и не напрасно трудился. 17И даже «проливаясь» как жертвенное возлияние2:17 Жертвенное возлияние – иллюстрация понятная как иудеям, так и язычникам: на жертвенник возливали вино, воду и др. как дар Богу или языческим богам (см. Быт. 35:14; Исх. 29:40-41; Чис. 15:1-10; Иер. 7:18)., в дополнение к жертве – вашему верному служению Богу, я радуюсь вместе с вами. 18Радуйтесь и веселитесь и вы со мной!

Тимофей и Эпафродит

19Господь Иисус дает мне надежду на то, что я скоро смогу послать к вам Тимофея, чтобы мне ободриться вестями от вас. 20У меня нет другого человека, который бы чувствовал такую же ответственность за вас, как Тимофей. 21Все остальные ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. 22Вы знаете, что Тимофей проявил свои качества на деле, он возвещал Радостную Весть вместе со мной, как сын с отцом. 23И поэтому я надеюсь послать его к вам, как только буду знать, что будет дальше со мной. 24Господь дает мне уверенность в том, что я и сам скоро буду у вас.

25Сейчас же я считаю нужным послать к вам обратно Эпафродита, моего брата, соработника и соратника, вашего посланника и служителя в нуждах моих. 26Он хочет опять встретиться с вами, но его огорчает то, что до вас дошли слухи о его болезни. 27Да, он был серьезно болен и почти при смерти, но Бог его помиловал, и не только его, но и меня, чтобы не добавлять печали к моей печали. 28Поэтому я с еще большим желанием посылаю его к вам, чтобы вы, увидев его, обрадовались, а у меня стало бы меньше печали. 29Примите его с радостью в Господе и уважайте таких людей, как он. 30Ведь он, рискуя своей жизнью, работал для Христа и оказывал мне помощь, которую вы не могли мне оказать.