Bibelen på hverdagsdansk

Filemonbrevet 1:1-25

1Dette brev er fra Paulus, som sidder fængslet for Jesu Kristi skyld, og fra Timoteus, min medarbejder.

Kære Filemon, min ven og partner i tjenesten, 2hils Apfia2 Ordret: „søsteren Apfia”, formodentligt Filemons kone. og hils Arkippos, der kæmper for Herrens sag, ligesom vi gør. Hils også hele den menighed, der samles i dit hus. 3Nåde være med jer og fred fra Gud, vores Far, og Herren Jesus Kristus.

4Jeg takker altid Gud, når jeg beder for dig, kære Filemon. 5Jeg har jo hørt om din levende tro på Jesus, vores Herre, og om din kærlighed til ham og alle kristne. 6Det er min bøn, at det fællesskab om troen, som du er med i, må blive endnu mere effektivt i tjenesten for Kristus gennem en fuld forståelse af alt det gode, han har givet os del i.6 Teksten er vanskelig at fortolke og kan oversættes på flere måder. 7Jeg har hørt, hvordan du har været til stor hjælp og opmuntring for de kristne der, og det har opmuntret mig meget at høre om din kærlighed til dem. Det har virkelig givet mig en stor glæde.

8-9Fordi jeg kender din kærlighed, kommer jeg med en bøn til dig. Egentlig kunne jeg vel frimodigt i Kristi navn befale dig at gøre det, som bør gøres. Du ville utvivlsomt være lydig over for en gammel mand som mig, der oven i købet er fængslet for Kristi skyld. Men jeg vil hellere appellere til dit gode hjerte. 10Min bøn til dig angår Onesimos, som jeg har vundet for Herren, mens jeg har siddet i fangenskab her. Han er blevet som en søn for mig.

11Før i tiden var Onesimos11 Navnet Onesimos var almindeligt blandt slaver og betyder „en, der er til gavn”. ikke ligefrem til gavn for dig, men nu er han blevet til gavn for os begge to. 12Når jeg nu sender ham tilbage til dig, er det, som om jeg sender mit eget hjerte. 13Jeg ville gerne have beholdt ham her, for han har været mig til stor hjælp, mens jeg har siddet i fængsel på grund af mit budskab om Jesus. Du ville sikkert gerne selv have hjulpet mig, men det gjorde din slave så i stedet for. 14Alligevel vil jeg ikke beholde ham uden dit samtykke, for han er trods alt din slave. Jeg ønsker heller ikke at tvinge dig til at gøre en god gerning. Den slags skal være frivilligt. 15Måske var det nødvendigt, at du skulle undvære ham for en tid for netop at få ham tilbage for evigt, 16ikke kun som slave, men som noget langt bedre, en medkristen som er højt elsket, ikke mindst af mig. Men du vil også selv elske ham højere nu, da I ud over det daglige arbejdsfællesskab også har fællesskab i Herren.

17Hvis du virkelig betragter mig som partner i tjenesten, så tag imod ham, som du ville tage imod mig. 18Hvis han har gjort noget forkert eller skylder dig noget, så skriv det på min regning. 19Jeg vil betale det for ham. Det garanterer jeg for ved min egen underskrift. På den anden side kunne man jo egentlig også sige, at du på en måde skylder mig dit liv.

20Kære kristne ven, vil du ikke nok gøre mig den tjeneste? Giv mig den glæde for Kristi skyld! 21Jeg har skrevet det her brev i tillid til, at du vil gøre, hvad jeg beder dig om. Ja, jeg er overbevist om, at du ville gøre meget mere.

22Samtidig vil jeg også bede dig om at være parat til at tage imod mig som din gæst. Jeg regner nemlig med, at Gud vil svare på jeres bønner og give mig min frihed tilbage, så jeg kan besøge jer.

23Epafras sender jer mange hilsener. Han sidder også i fængsel her for troens skyld. 24Også mine medarbejdere Markus, Aristark, Demas og Lukas sender deres hilsener.

25Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd!

New Russian Translation

Филимону 1:1-25

1От Павла, осужденного за веру в Иисуса Христа, и от брата Тимофея дорогому нашему соработнику Филимону, 2сестре Апфии и соратнику1:2 Соратник – это товарищ по битвам, по оружию; война же, которую ведут верующие в Иисуса Христа с силами зла, ведется не материальным, а духовным оружием (Лк. 22:49-51; 2 Кор. 10:4-6; Эф. 6:12). нашему Архиппу, а также церкви, которая встречается в твоем доме.

3Благодать и мир вам от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Благодарность и молитва за Филимона

4Я всегда в молитвах благодарю Бога моего за тебя, 5так как до меня доходят слухи о твоей вере в Господа Иисуса и о твоей любви ко всем Его последователям. 6Я молюсь о том, чтобы вера, общая для нас обоих1:6 Букв.: «чтобы общение веры твоей». Это очень сложное для понимания место, которое можно также понять как: «чтобы наше общение с тобой как верующих»., привела тебя к познанию всего того доброго, что мы обретаем в Христе. 7Меня очень радует и утешает твоя любовь, ведь благодаря тебе, брат, успокоились сердца верующих.

Просьба об Онисиме

8Поэтому, хотя я мог бы смело потребовать от тебя во имя Христа исполнить твой долг, 9я предпочитаю обратиться к тебе не с требованием, а с просьбой, потому что люблю тебя. Я, Павел, посол Иисуса Христа, а теперь еще и заключенный за веру в Него1:9 Или: «Я, Павел, старик, а теперь еще и заключенный за веру в Иисуса Христа»., 10прошу тебя проявить милость к Онисиму, который здесь, в темнице, стал мне сыном. 11Может быть, раньше он и был для тебя бесполезным, но сейчас он действительно полезный1:11 Имя Онисим с языка оригинала переводится как «полезный». и тебе, и мне. 12Я посылаю его обратно к тебе, и для меня это все равно, что отделить часть самого себя. 13Я очень хотел бы оставить его при себе, чтобы он вместо тебя помогал мне здесь в темнице, куда я заключен за возвещение Радостной Вести. 14Но я не хочу ничего делать без твоего согласия. Хотелось бы, чтобы твоя доброта была проявлена не по долгу, но по желанию. 15Ведь, может быть, твой раб отсутствовал у тебя некоторое время для того, чтобы возвратиться к тебе навсегда, 16теперь уже не как раб, а больше, чем раб – как дорогой брат. Он очень дорог мне, и я верю, что еще дороже он станет тебе и как работник1:16 Букв.: «по плоти»., и как христианин.

17Итак, если ты считаешь меня своим сотоварищем, то прими его так, как принял бы меня. 18Если он обидел тебя чем-то или же должен тебе – считай этот долг за мной. 19Я, Павел, пишу тебе своей рукой, что оплачу тебе все его долги. Не будем уже говорить о том, что ты и сам должник передо мной, ты обязан мне самим собой1:19 По всей вероятности, Филимон пришел к вере через Павла.. 20Поэтому, брат, окажи мне услугу в Господе и обрадуй меня этим.

21Пишу тебе с уверенностью, что ты не только откликнешься на мою просьбу, но и сделаешь больше, чем я прошу.

22И еще одно. Приготовь, пожалуйста, для меня комнату, так как я надеюсь, что благодаря вашим молитвам я скоро буду возвращен вам.

Заключительные приветствия

23Приветы тебе передают Эпафрас, который тоже находится в заключении за веру в Иисуса Христа, 24и мои соработники Марк, Аристарх, Димас и Лука.

25Пусть благодать Господа Иисуса Христа будет с вашим духом.