Bibelen på hverdagsdansk

Ezras Bog 8:1-36

Familierne, der følger med Ezra til Jerusalem

1Her er listen over de familieoverhoveder, som sammen med deres familier fulgte med mig fra Babylonien på Artaxerxes’ tid:

2-14Fra Pinehas’ slægt: Gershom. Fra Itamars slægt: Daniel. Fra Davids slægt: Hattush, en efterkommer af Shekanja. Fra Parosh’ slægt: Zekarja samt 150 andre mænd. Fra Pahat-Moabs slægt: Eljoenaj, søn af Zerahja, samt 200 andre mænd. Fra Zattus slægt: Shekanja, søn af Jahaziel, samt 300 andre mænd. Fra Adins slægt: Ebed, søn af Jonatan, samt 50 andre mænd. Fra Elams slægt: Jeshaja, søn af Atalja, samt 70 andre mænd. Fra Shefatjas slægt: Zebadja, søn af Mikael, samt 80 andre mænd. Fra Joabs slægt: Obadja, søn af Jehiel, samt 218 andre mænd. Fra Banis slægt: Shelomit, søn af Josifja, samt 160 andre mænd. Fra Bebajs slægt: Zekarja, søn af Bebaj, samt 28 andre mænd. Fra Azgads slægt: Johanan, søn af Hakkatan, samt 110 andre mænd. Fra Adonikams slægt: Elifelet, Jeiel, Shemaja og 60 andre mænd, som kom senere. Fra Bigvajs slægt: Utaj og Zabud samt 70 andre mænd.

Forberedelserne til rejsen

15Før vi tog af sted, havde jeg samlet alle disse mennesker ved Ahavaflodens udløb. I tre dage lå vi i lejr, mens jeg gennemgik navnelisterne over de folk, som var ankommet. Jeg fandt adskillige præster imellem dem, men ikke en eneste levit. 16Derfor sammenkaldte jeg nogle af lederne, Eliezer, Ariel, Shemaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zekarja og Meshullam, samt lærerne Jojarib og Elnatan. 17Jeg sendte dem til levitternes leder Iddo i byen Kasifja for at anmode ham og hans klansfæller om at sende os medarbejdere til Guds tempel i Jerusalem. 18Og Gud var med os, så levitterne sendte os en fremragende mand ved navn Sherebja og sammen med ham 18 af hans sønner og brødre. Han var efterkommer af Mahli, der var søn af Levi, som var søn af Jakob. 19Desuden sendte de Hashabja og Jeshaja af Meraris slægt sammen med 20 af deres sønner og brødre. 20Derudover kom der 220 tempeltjenere, som af kong David havde fået til opgave at hjælpe levitterne. Alle 220 mand blev opført på listen med navns nævnelse.

21Mens vi opholdt os ved Ahavafloden, udråbte jeg en faste, så vi på den måde kunne ydmyge os for Gud og bede om en vellykket rejse og om beskyttelse over os selv, vores børn og vores ejendele. 22Jeg brød mig nemlig ikke om at bede kongen om soldater og ryttere til at hjælpe os mod fjenderne undervejs. Vi havde jo netop sagt til kongen: „Vores Gud beskytter alle dem, som tilbeder ham. Men ulykke rammer dem, som vender sig fra ham.” 23Altså fastede vi og bønfaldt Gud om at være med os. Og det var han.

24Jeg indsatte derefter 12 af præsterne som ledere, og desuden indsatte jeg Sherebja, Hashabja og ti andre som ledere af levitterne. 25Dem overlod jeg så ansvaret for sølvet, guldet, fadene, skålene og de øvrige ting, som kongen og hans embedsmænd samt Israels folk havde skænket til Guds hus. 26Da jeg overdrog dem disse værdier, vejede jeg guldet og sølvet og fandt, at der var 22 tons sølv og 3,4 tons guld, samt sølvgenstande med en totalvægt på 3,4 tons, 2720 guldbægre til en værdi af 1000 guldmønter og to smukke bronzeskåle så fine og værdifulde, som var de af guld. 28De førnævnte mænd indviede jeg til Herren tillige med skattene, de havde ansvar for, pengene og alt tempeludstyret, der var blevet givet som frivillige ofre til Herren, vores fædres Gud.

29„Pas godt på alle disse ting,” sagde jeg til dem, „for I har ansvaret for dem, indtil de bliver vejet igen i Herrens hus i Jerusalem og kvitteret for af præsterne, levitterne og folkets ledere.” 30Præsterne og levitterne overtog så ansvaret for at bringe pengene og udstyret til Guds hus i Jerusalem.

31Den 12. dag i den første måned var vi klar til at bryde op fra vores lejr ved Ahava for at rejse til Jerusalem. Og Gud beskyttede os imod fjender og banditter undervejs. 32Da vi var ankommet til Jerusalem i god behold, hvilede vi ud de første tre dage. 33På fjerdedagen efter ankomsten blev guldet, sølvet og tempeludstyret vejet i templet og overdraget til Meremot, søn af præsten Urija. Han blev assisteret af Eleazar, søn af Pinehas, samt levitterne Jozabad, søn af Jeshua, og Noadja, søn af Binnuj. 34Alting blev optalt, vejet og checket af efter listen, og den samlede vægt blev udregnet og nedskrevet.

35Efter at det var gjort, ofrede alle de hjemvendte judæere brændofre til Israels Gud: 12 tyre for hele Israel, 96 væddere og 77 lam. Som et særligt syndoffer ofrede man 12 gedebukke. 36Den kongelige befaling blev overdraget til guvernørerne og de højtstående embedsmænd i området vest for Eufratfloden, og fra da af gav de deres støtte til folket og til Guds hus.

New International Reader’s Version

Ezra 8:1-36

The Family Leaders Who Returned to Jerusalem With Ezra

1Many family leaders came up to Jerusalem with me from Babylon. So did others who were listed with them. It was during the time when Artaxerxes was king. Here is a list of those who came.

2Gershom came from the family line of Phinehas.

Daniel came from the family line of Ithamar.

Hattush came from the family line of David. 3Hattush also belonged to the family of Shekaniah.

Zechariah came from the family line of Parosh. The total number of men who were listed with him was 150.

4Eliehoenai came from the family line of Pahath-Moab. Eliehoenai was the son of Zerahiah. The total number of men with him was 200.

5Shekaniah came from the family line of Zattu. Shekaniah was the son of Jahaziel. The total number of men with him was 300.

6Ebed came from the family line of Adin. Ebed was the son of Jonathan. The total number of men with him was 50.

7Jeshaiah came from the family line of Elam. Jeshaiah was the son of Athaliah. The total number of men with him was 70.

8Zebadiah came from the family line of Shephatiah. Zebadiah was the son of Michael. The total number of men with him was 80.

9Obadiah came from the family line of Joab. Obadiah was the son of Jehiel. The total number of men with him was 218.

10Shelomith came from the family line of Bani. Shelomith was the son of Josiphiah. The total number of men with him was 160.

11Zechariah came from the family line of Bebai. Zechariah was the son of Bebai. The total number of men with him was 28.

12Johanan came from the family line of Azgad. Johanan was the son of Hakkatan. The total number of men with him was 110.

13Eliphelet, Jeuel and Shemaiah came from the family line of Adonikam. Some members of their family had gone up to Jerusalem before them. The total number of men with them was 60.

14Uthai and Zakkur came from the family line of Bigvai. The total number of men with them was 70.

Ezra Leads Many Jews Back to Jerusalem

15I gathered the people together at the canal that flows toward Ahava. We camped there for three days. I looked for Levites among the people and priests. But I didn’t find any. 16So I sent for Eliezer, Ariel, Shemaiah, Elnathan and Jarib. I also sent for Elnathan, Nathan, Zechariah and Meshullam. All of them were leaders. And I sent for Joiarib and Elnathan. They were very well educated. 17I ordered all those men to go to Iddo. He was the leader in Kasiphia. He and his Levite relatives were temple servants there. I told my men what to say to them. I wanted Iddo and his Levite relatives to bring some attendants to us for the house of our God. 18God was gracious to us and helped us. So they brought us Sherebiah, a very capable man. He came from the family line of Mahli. Mahli was the son of Levi. Levi was a son of Israel. They also brought us Sherebiah’s sons and brothers. The total number of men was 18. 19And they brought Hashabiah and his brothers and nephews. They brought them together with Jeshaiah. He came from the family line of Merari. The total number of men was 20. 20They also brought 220 of the temple servants. That was a special group David and his officials had established. They were supposed to help the Levites. All of them were listed by name.

21By the canal that flows toward Ahava, I announced a fast. I told the people not to eat any food. In that way, we made ourselves humble in God’s sight. We prayed that he would give us and our children a safe journey. We asked him to keep safe everything we owned. 22I was ashamed to ask King Artaxerxes for soldiers and horsemen. They could have kept us safe from enemies on the road. But we had told the king that our God would keep us safe. We had said, “Our God is gracious and helps everyone who looks to him. But he becomes very angry with anyone who deserts him.” 23So we didn’t eat anything. We prayed to our God about all these matters. And he answered our prayers.

24Then I set apart 12 of the leading priests. They were Sherebiah, Hashabiah and ten of their relatives. 25I weighed out to them the offering of silver and gold and other things. They had been given for the house of our God. The king, his advisers and officials, and all the Israelites who were there had given them. 26I weighed out 24 tons of silver and gave it to those men. I weighed out almost four tons of silver things. I weighed out almost four tons of gold. 27I weighed out 20 gold bowls. They weighed 19 pounds. I also weighed out two fine objects. The bronze they were made out of was highly polished. They were as priceless as gold.

28I said to those men, “You are set apart to the Lord. So are these things. The silver and gold were offered to the Lord by those who chose to give them. He is the God of your people. 29Guard all these things carefully until you weigh them out. Weigh them in the special rooms of the Lord’s temple in Jerusalem. Do this in front of the leading priests and the Levites. Make sure the family leaders of Israel are watching.” 30Then the priests and Levites received the silver and gold and sacred objects. All of them had been weighed out. They were going to be taken to the house of our God in Jerusalem.

31On the 12th day of the first month we started out. We left the canal that flows toward Ahava. And we headed for Jerusalem. Our God helped us. He kept us safe from enemies and robbers along the way. 32So we arrived in Jerusalem. There we rested for three days.

33On the fourth day we weighed out the silver and gold. We also weighed out the sacred objects. We weighed everything in the house of our God. We handed all of it over to Meremoth the priest. He was the son of Uriah. Eleazar, Jozabad and Noadiah were with him. Eleazar was the son of Phinehas. Jozabad was the son of Jeshua. Noadiah was the son of Binnui. Jozabad and Noadiah were Levites. 34Everything was listed by number and weight. And the total weight was recorded at that time.

35Then the people sacrificed burnt offerings to the God of Israel. They had returned from Babylon. They offered 12 bulls for the whole nation of Israel. They offered 96 rams and 77 male lambs. All of that was a burnt offering to the Lord. They sacrificed 12 male goats as a sin offering. 36They also handed over the king’s orders. They gave them to the royal officials and governors who ruled over the land west of the Euphrates River. Then those men helped the people. They also did many things for the house of God.