Bibelen på hverdagsdansk

Ezekiel 48

Landet fordeles mellem stammerne

1Det følgende er en fortegnelse over alle stammerne og det område, de hver især får tildelt:

Dans stamme: Fra det nordvestlige hjørne ved Middelhavet ind til Hetlon; derfra til Lebo-Hamat og videre til Hatzar-Enon på grænsen mellem Damaskus i syd og Hamat i nord. Det er en strimmel tværs over landet fra øst til vest. Ashers område ligger syd for Dans med de samme grænser mod øst og vest. Naftalis område ligger syd for Ashers med de samme grænser mod øst og vest. Manasses område ligger syd for Naftalis med de samme grænser mod øst og vest. 5-7 Syd for Manasses område ligger Efraims, og derefter følger Rubens og Judas områder, alle med de samme grænser mod øst og vest.

Syd for Judas område ligger det landområde, som er til Herren, kongen og præsterne. Det har samme grænser mod øst og vest som stammeområderne, og er 12,5 km bredt. Templet skal placeres midt i præsternes jordstykke, der er 12,5 km langt og 5 km bredt.

10 Rundt omkring templet får præsterne tildelt et jordstykke, der er 12,5 km langt på den nordlige og sydlige side af templet og 5 km bredt på den østlige og vestlige side. 11 De præster, der her er tale om, er Zadoks efterkommere, der ikke lod sig lokke til synd sådan som Israels folk og resten af Levis stamme. 12-13 Det skal være deres særlige arvelod af den hellige jord, når landet fordeles mellem stammerne. Ved siden af præsternes jord skal der være et jordstykke til de øvrige levitter. Det skal være 12,5 km langt og 5 km bredt. 14 Intet af den hellige jord må udstykkes til andre ved salg eller bytte, for den tilhører Herren.

15 Et jordstykke 12,5 km langt og 2,5 km bredt syd for den hellige jord skal tilhøre byen og bruges til boliger og græsgange, og byen skal ligge i midten. 16 Byen skal være 2,25 km på alle fire sider. 17 Uden om byen skal der afsættes en strimmel på 125 m til græsgang. 18 Den øvrige jord, de 5 km, som ligger vest for byen, og de 5 km, som ligger øst for byen langs den hellige jord, skal opdyrkes og brødføde byens befolkning. 19 Folk fra alle Israels stammer skal bo i byen og opdyrke jorden.

20 Den hellige jord og jorden til byen med tilstødende marker udgør tilsammen et kvadrat, der måler 12,5 km på hver led. 21-22 Jorden på vestsiden og østsiden af dette kvadrat, helt ud til landets grænser mod vest og øst, tilhører regenten, således at den hellige jord og byzonen ligger i midten. Det grænser til Judas område mod nord og til Benjamins område mod syd.

23 Syd for Herrens område ligger altså Benjamins område, og det strækker sig tværs over hele landet fra øst til vest. 24 Syd for Benjamins område ligger Simeons, som også strækker sig tværs over landet. 25-28 Derefter følger Issakars, Zebulons og Gads områder, der også strækker sig tværs over landet. Gads sydgrænse går fra Tamar i øst ned mod kilderne ved Meribat-Kadesh og følger derefter bækken, der danner grænse til Egypten, ud til Middelhavet. 29 Det er de jordlodder, som stammerne får i arv og eje, siger Gud Herren.

30-31 Hver af byens porte skal opkaldes efter en af Israels stammer. I den 2,25 km lange nordmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Ruben, Juda og Levi. 32 I den 2,25 km lange østmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Josef, Benjamin og Dan. 33 I den 2,25 km lange sydmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Simeon, Issakar og Zebulon. 34 Og i den 2,25 km lange vestmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Gad, Asher og Naftali.

35 Byens omkreds er 9 km, og byens navn skal herefter være ‚Herren er der’.”

New International Version

Ezekiel 48

The Division of the Land

1“These are the tribes, listed by name: At the northern frontier, Dan will have one portion; it will follow the Hethlon road to Lebo Hamath; Hazar Enan and the northern border of Damascus next to Hamath will be part of its border from the east side to the west side.

“Asher will have one portion; it will border the territory of Dan from east to west.

“Naphtali will have one portion; it will border the territory of Asher from east to west.

“Manasseh will have one portion; it will border the territory of Naphtali from east to west.

“Ephraim will have one portion; it will border the territory of Manasseh from east to west.

“Reuben will have one portion; it will border the territory of Ephraim from east to west.

“Judah will have one portion; it will border the territory of Reuben from east to west.

“Bordering the territory of Judah from east to west will be the portion you are to present as a special gift. It will be 25,000 cubits[a] wide, and its length from east to west will equal one of the tribal portions; the sanctuary will be in the center of it.

“The special portion you are to offer to the Lord will be 25,000 cubits long and 10,000 cubits[b] wide. 10 This will be the sacred portion for the priests. It will be 25,000 cubits long on the north side, 10,000 cubits wide on the west side, 10,000 cubits wide on the east side and 25,000 cubits long on the south side. In the center of it will be the sanctuary of the Lord. 11 This will be for the consecrated priests, the Zadokites, who were faithful in serving me and did not go astray as the Levites did when the Israelites went astray. 12 It will be a special gift to them from the sacred portion of the land, a most holy portion, bordering the territory of the Levites.

13 “Alongside the territory of the priests, the Levites will have an allotment 25,000 cubits long and 10,000 cubits wide. Its total length will be 25,000 cubits and its width 10,000 cubits. 14 They must not sell or exchange any of it. This is the best of the land and must not pass into other hands, because it is holy to the Lord.

15 “The remaining area, 5,000 cubits[c] wide and 25,000 cubits long, will be for the common use of the city, for houses and for pastureland. The city will be in the center of it 16 and will have these measurements: the north side 4,500 cubits,[d] the south side 4,500 cubits, the east side 4,500 cubits, and the west side 4,500 cubits. 17 The pastureland for the city will be 250 cubits[e] on the north, 250 cubits on the south, 250 cubits on the east, and 250 cubits on the west. 18 What remains of the area, bordering on the sacred portion and running the length of it, will be 10,000 cubits on the east side and 10,000 cubits on the west side. Its produce will supply food for the workers of the city. 19 The workers from the city who farm it will come from all the tribes of Israel. 20 The entire portion will be a square, 25,000 cubits on each side. As a special gift you will set aside the sacred portion, along with the property of the city.

21 “What remains on both sides of the area formed by the sacred portion and the property of the city will belong to the prince. It will extend eastward from the 25,000 cubits of the sacred portion to the eastern border, and westward from the 25,000 cubits to the western border. Both these areas running the length of the tribal portions will belong to the prince, and the sacred portion with the temple sanctuary will be in the center of them. 22 So the property of the Levites and the property of the city will lie in the center of the area that belongs to the prince. The area belonging to the prince will lie between the border of Judah and the border of Benjamin.

23 “As for the rest of the tribes: Benjamin will have one portion; it will extend from the east side to the west side.

24 “Simeon will have one portion; it will border the territory of Benjamin from east to west.

25 “Issachar will have one portion; it will border the territory of Simeon from east to west.

26 “Zebulun will have one portion; it will border the territory of Issachar from east to west.

27 “Gad will have one portion; it will border the territory of Zebulun from east to west.

28 “The southern boundary of Gad will run south from Tamar to the waters of Meribah Kadesh, then along the Wadi of Egypt to the Mediterranean Sea.

29 “This is the land you are to allot as an inheritance to the tribes of Israel, and these will be their portions,” declares the Sovereign Lord.

The Gates of the New City

30 “These will be the exits of the city: Beginning on the north side, which is 4,500 cubits long, 31 the gates of the city will be named after the tribes of Israel. The three gates on the north side will be the gate of Reuben, the gate of Judah and the gate of Levi.

32 “On the east side, which is 4,500 cubits long, will be three gates: the gate of Joseph, the gate of Benjamin and the gate of Dan.

33 “On the south side, which measures 4,500 cubits, will be three gates: the gate of Simeon, the gate of Issachar and the gate of Zebulun.

34 “On the west side, which is 4,500 cubits long, will be three gates: the gate of Gad, the gate of Asher and the gate of Naphtali.

35 “The distance all around will be 18,000 cubits.[f]

“And the name of the city from that time on will be:

the Lord is there.”

Footnotes

  1. Ezekiel 48:8 That is, about 8 miles or about 13 kilometers; also in verses 9, 10, 13, 15, 20 and 21
  2. Ezekiel 48:9 That is, about 3 1/3 miles or about 5.3 kilometers; also in verses 10, 13 and 18
  3. Ezekiel 48:15 That is, about 1 2/3 miles or about 2.7 kilometers
  4. Ezekiel 48:16 That is, about 1 1/2 miles or about 2.4 kilometers; also in verses 30, 32, 33 and 34
  5. Ezekiel 48:17 That is, about 440 feet or about 135 meters
  6. Ezekiel 48:35 That is, about 6 miles or about 9.5 kilometers