Bibelen på hverdagsdansk

Ester 8

Kongen gør Mordokaj til førsteminister i stedet for Haman

1Samme dag beslaglagde kong Xerxes alt, hvad der havde tilhørt jødernes fjende, Haman, og overdrog det hele til dronning Ester. Dernæst blev Mordokaj ført frem for kongen, for Ester havde i mellemtiden fortalt ham, at han var hendes plejefar. Kongen havde taget sin signetring fra Haman og gav den nu til Mordokaj og gjorde ham dermed til premierminister. Ester overlod også til sin plejefar at bestyre al den ejendom, som havde tilhørt Haman.

Derpå trådte Ester endnu en gang frem for kongen og faldt grædende ned for hans fødder, mens hun bønfaldt ham om at sætte en stopper for Hamans plan mod jøderne. Igen rakte kongen guldscepteret frem mod Ester, hvorefter hun rejste sig og sagde: „Hvis jeg har fundet nåde for kongens øjne, hvis det behager Dem at opfylde mit ønske, og hvis De synes, det er rigtigt at gøre det, beder jeg kongen om at tilbagekalde Hamans befaling om at udrydde jøderne i riget. Jeg kan ikke bære at se mit folks og min slægts undergang!”

Kongen svarede Ester og Mordokaj med følgende ord: „Jeg har gjort, hvad jeg kunne: Jeg har henrettet Haman for hans hadefulde angreb på jøderne, og jeg har overdraget hans ejendom til Ester. Men når en lov først er skrevet og har fået det kongelige stempel, kan den ikke trækkes tilbage. I har imidlertid min tilladelse til at sende en skrivelse ud til rigets jøder, og jeg giver jer fuld frihed til i mit navn at skrive, hvad I vil, og ophøje det til lov ved at forsegle brevet med den kongelige signetring.”

Den 23. dag i den tredje måned, den, der hedder sivan, dikterede Mordokaj et brev for kongens sekretærer, som skrev det ned på de mange forskellige sprog, der taltes i de 127 provinser lige fra Indien til Nubien. Brevet var adresseret til guvernørerne og til jøderne ud over hele riget. 10 Mordokaj underskrev brevet med kongens navn og stemplede det med det kongelige segl. Derefter udstyrede han sendebudene med de hurtigste heste fra kongens stalde og sendte dem af sted. 11 I lovskrivelsen stod der, at jøderne rundt omkring i rigets byer havde tilladelse til at forene sig og forsvare sig, ja, de havde lov til at dræbe enhver fjende, som angreb dem eller deres kvinder og børn, og de måtte derefter overtage fjendens ejendele. 12 Loven skulle træde i kraft den 13. dag i den 12. måned, den dag Haman havde fastsat for jødemassakren. 13 Desuden stod der, at skrivelsens indhold skulle ophøjes til lov i samtlige rigets provinser, og at denne lov skulle bekendtgøres for alle, så jøderne kunne forberede sig og ruste sig til dagen. 14 På kongens befaling steg rytterne op på de kongelige heste og galopperede af sted, efter at skrivelsen var blevet bekendtgjort i regeringsbyen Susa.

15 Derefter forlod Mordokaj paladset iført guldkronen og den blåhvide kongelige klædning med den tilhørende purpurrøde linnedkappe og begav sig gennem byen, hvor han blev hyldet af folkemængden. 16 Det var indvarslingen af en ny tid med fred og glæde for jøderne. 17 Og hver gang de kongelige kurerer nåede frem til en ny by, blev der stor begejstring blandt jøderne, som fejrede begivenheden med fest og dans. Mange ikke-jøder sluttede sig endda til jøderne, for de blev fyldt med ærefrygt for dem.

The Message

Esther 8

11-2 That same day King Xerxes gave Queen Esther the estate of Haman, archenemy of the Jews. And Mordecai came before the king because Esther had explained their relationship. The king took off his signet ring, which he had taken back from Haman, and gave it to Mordecai. Esther appointed Mordecai over Haman’s estate.

3-6 Then Esther again spoke to the king, falling at his feet, begging with tears to counter the evil of Haman the Agagite and revoke the plan that he had plotted against the Jews. The king extended his gold scepter to Esther. She got to her feet and stood before the king. She said, “If it please the king and he regards me with favor and thinks this is right, and if he has any affection for me at all, let an order be written that cancels the bulletins authorizing the plan of Haman son of Hammedatha the Agagite to annihilate the Jews in all the king’s provinces. How can I stand to see this catastrophe wipe out my people? How can I bear to stand by and watch the massacre of my own relatives?”

7-8 King Xerxes said to Queen Esther and Mordecai the Jew: “I’ve given Haman’s estate to Esther and he’s been hanged on the gallows because he attacked the Jews. So go ahead now and write whatever you decide on behalf of the Jews; then seal it with the signet ring.” (An order written in the king’s name and sealed with his signet ring is irrevocable.)

So the king’s secretaries were brought in on the twenty-third day of the third month, the month of Sivan, and the order regarding the Jews was written word for word as Mordecai dictated and was addressed to the satraps, governors, and officials of the provinces from India to Ethiopia, 127 provinces in all, to each province in its own script and each people in their own language, including the Jews in their script and language.

10 He wrote under the name of King Xerxes and sealed the order with the royal signet ring; he sent out the bulletins by couriers on horseback, riding the fastest royal steeds bred from the royal stud.

11-13 The king’s order authorized the Jews in every city to arm and defend themselves to the death, killing anyone who threatened them or their women and children, and confiscating for themselves anything owned by their enemies. The day set for this in all King Xerxes’ provinces was the thirteenth day of the twelfth month, the month of Adar. The order was posted in public places in each province so everyone could read it, authorizing the Jews to be prepared on that day to avenge themselves on their enemies.

14 The couriers, fired up by the king’s order, raced off on their royal horses. At the same time, the order was posted in the palace complex of Susa.

15-17 Mordecai walked out of the king’s presence wearing a royal robe of violet and white, a huge gold crown, and a purple cape of fine linen. The city of Susa exploded with joy. For Jews it was all sunshine and laughter: they celebrated, they were honored. It was that way all over the country, in every province, every city when the king’s bulletin was posted: the Jews took to the streets in celebration, cheering, and feasting. Not only that, but many non-Jews became Jews—now it was dangerous not to be a Jew!