Bibelen på hverdagsdansk

Ester 10

Mordokajs eftermæle

1Kong Xerxes udskrev skat ud over hele sit rige helt ud til de fjerneste kyster. Alle hans bedrifter står optegnet i det medisk-persiske riges krønikebog, som også indeholder en skildring af Mordokajs betydning og den magt, som kongen gav ham. Mordokaj blev altså rigets premierminister og kong Xerxesʼ højre hånd. Blandt jøderne fik han stor indflydelse, og han var højt respekteret af dem, fordi han altid talte deres sag og gjorde meget for at sikre deres efterkommeres fremtid.