Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 52

Herrens folk skal vende hjem

1Vågn op, Jerusalem! Vågn op og iklæd dig Herrens kraft! Zion, du hellige by, tag festtøjet på! For de gudløse skal ikke længere have lov at slippe ind gennem dine porte. Rejs dig fra dine ydmygelser, Jerusalem! Ryst støvet af dig, Zions fangne datter, og befri dig for lænken om din hals! For Herren siger: „I blev solgt til fangenskab uden betaling, og uden penge skal I købes tilbage. For længe siden rejste I frivilligt ned til Egypten for at bo der som fremmede. Men senere førte assyrerne jer bort som slaver uden betaling. Og hvad ser jeg nu? Et andet folk har taget mit folk som slaver uden betaling. Folkets ledere praler af deres overlegenhed, og jeg bliver vanæret dagen lang. Men mit folk skal få at se, hvem jeg virkelig er, og erfare min magt. Til den tid vil de forstå, at det er mig, Herren, som har talt til dem.”

Hvor bliver det skønt at høre sendebudet komme løbende hen over bjergene med det glædelige budskab om fred og frelse. Til Jerusalems indbyggere råber han: „Din Gud har vist sin kongemagt!” Vægterne råber og synger af glæde, for med egne øjne ser de Herrens folk vende hjem til Zion. Bryd ud i jubelsang, Jerusalems ruiner! For Herren har hjulpet sit folk og sat Jerusalems indbyggere i frihed. 10 Herren har vist sin vældige magt for øjnene af alle folkeslagene. Hele jorden vil få at vide, hvordan Gud har frelst sit folk.

11 Læg Babylon bag jer, drag bort fra den urene by! Rør ikke ved noget urent, men rens jer, så I kan bære Herrens tempelkar tilbage til Jerusalem. 12 Forlad byen i ro og orden, ikke som nogle, der flygter for livet. Nej, Herren selv, Israels Gud, vil gå foran jer, og han vil slutte op bag jer med sin beskyttelse.

Herrens lidende tjener

13 Herren siger: „Se, det skal lykkes for min tjener. Han bliver ophøjet, får ære og pris. 14-15 Mange var målløse ved synet af ham, så umenneskelig ussel og mishandlet så han ud. Men de skal forundres over ham i hans herlighed. Selv konger vil tabe både næse og mund ved synet af ham. For de skal få noget at se, som ingen havde fortalt dem. De skal erfare, hvad de aldrig havde drømt om.”

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 52

Să se bucure Sionul!

1Trezeşte-te! Trezeşte-te!
    Îmbracă-ţi puterea, Sioane!
Îmbracă-ţi hainele frumoase,
    Ierusalime, cetate sfântă!
Căci cel necircumcis şi cel necurat
    nu vor mai intra în tine.
Scutură-te de ţărână!
    Ridică-te şi şezi, Ierusalime!
Dezleagă-ţi legăturile de la gât,
    fiică captivă a Sionului!

Căci aşa vorbeşte Domnul:

«Fără plată aţi fost vânduţi,
    fără argint veţi fi şi răscumpăraţi!»

Fiindcă aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Odinioară, poporul Meu s-a dus în Egipt, ca să locuiască acolo.
    Mai târziu, Asiria l-a asuprit fără motiv.

Prin urmare, ce am să fac acum, zice Domnul,
    văzând că poporul Meu este luat pe nimic?
Stăpânitorii lui strigă triumfători, zice Domnul,
    şi cât este ziua de mare Numele Meu este blasfemiat.
De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu;
    de aceea în ziua amintită vor şti
        că Eu sunt Cel Ce rostesc: ‘Iată-Mă!’»

Cât de frumoase sunt pe munţi
    picioarele mesagerului
care vesteşte pacea şi aduce veşti bune,
    care vesteşte mântuirea
şi spune Sionului:
    «Dumnezeul tău împărăţeşte!»
Ascultă! Străjerii tăi îşi înalţă glasurile
    şi strigă împreună de bucurie,
căci văd cu ochii lor
    cum Se întoarce Domnul în Sion.
Izbucniţi împreună în strigăte de bucurie,
    ruine ale Ierusalimului!
Căci Domnul Şi-a mângâiat poporul
    şi a răscumpărat Ierusalimul.
10 Domnul Şi-a descoperit braţul Său cel sfânt
    înaintea tuturor neamurilor
şi toate marginile pământului vor vedea
    mântuirea Dumnezeului nostru.

11 Îndepărtaţi-vă, îndepărtaţi-vă! Ieşiţi de acolo!
    Nu atingeţi nimic necurat!
Ieşiţi din mijlocul ei şi curăţiţi-vă,
    voi, care purtaţi vasele Domnului!
12 Nu trebuie să ieşiţi în grabă
    sau să plecaţi în fugă,
căci Domnul va merge înaintea voastră
    şi Dumnezeul lui Israel vă va fi ariergardă.

Suferinţa şi înălţarea Robului Domnului

13 «Iată, Robul Meu va propăşi[a],
    va fi înălţat şi ridicat şi va ajunge foarte sus.
14 Aşa cum pentru mulţi a fost[b] o pricină de groază –
    atât de sluţită Îi era faţa, diferită de cea a omului,
        nemaiavând înfăţişarea fiilor oamenilor –
15 tot aşa El va uimi[c] multe neamuri;
    împăraţii vor amuţi înaintea Lui,
căci vor vedea ceva ce nu le-a mai fost spus
    şi vor înţelege ceva ce n-au mai auzit.»

Footnotes

  1. Isaia 52:13 Sau: va lucra cu pricepere (prudent)
  2. Isaia 52:14 TM: ai fost
  3. Isaia 52:15 LXX; TM: va stropi, probabil în vederea curăţirii; sensul termenului în ebraică este nesigur