Bibelen på hverdagsdansk

Esajasʼ Bog 38:1-22

Kong Hizkijas sygdom og helbredelse

1Senere blev Hizkija alvorligt syg og lå for døden. Da kom profeten Esajas til ham og sagde: „Gør dig klar til at dø, for Herren siger, du ikke bliver rask igen.”

2Esajas gik derefter sin vej, og Hizkija vendte ansigtet mod væggen. 3„Åh, Herre,” tryglede han, „husk dog på, hvordan jeg altid har bestræbt mig på at adlyde dig og behage dig i alt, hvad jeg har foretaget mig.” Og han græd højt.

4-5„Gå tilbage til Hizkija,” sagde Herren til Esajas. „Sig til ham: Herren, din forfar Davids Gud, har hørt din bøn og set dine tårer. Jeg vil give dig endnu 15 år at leve i, 6og jeg vil frelse både dig og Jerusalem fra assyrerkongen!”

21Esajas sagde så til kongens tjenere, at de skulle lægge et figenplaster på det syge sted, for så ville kongen blive rask.38,21 De to vers er flyttet op, hvor de ifølge 2.Kong. 20,7-8 oprindeligt hørte hjemme. 22Hizkija spurgte Esajas: „Hvilket tegn får jeg på, at Herren virkelig vil helbrede mig, så jeg kan gå op til Herrens hus?”