Bibelen på hverdagsdansk

Esajasʼ Bog 32:1-20

Den retfærdige Konge

1Der vil komme en retfærdig Konge, og hans ledere vil regere retfærdigt. 2De vil give læ for vinden og ly for regnen og være som en oase i ørkenen og en kølende skygge fra en vældig klippe i et trøstesløst land. 3De, som har øjne at se med, skal få øjnene op for det. De, der har ører at høre med, skal fatte det. 4De tankeløse bliver fornuftige, og de stammende taler klart og tydeligt. 5Til den tid skal tåberne ikke regnes for gode ledere, og de rige bedragere ikke blive æret som magtfulde borgere. 6Tåberne spreder jo løgne om Gud, lægger onde planer og handler imod Guds vilje. De giver ikke de sultende mad at spise eller de tørstende noget at drikke. 7De rige bedrageres ondskab skal afsløres. Deres løgnagtige udnyttelse af forsvarsløse mennesker, som har retten på deres side, vil blive gennemskuet. 8Men de gode ledere vil give gode råd og udføre ædle handlinger.

Den forestående ulykke

9Hør efter, I sorgløse kvinder! Lyt til mig, I husmødre uden problemer! 10Om et års tid får I noget at bekymre jer over, I ubekymrede. For vinhøsten slår fejl, og frugthøsten udebliver. 11I vil komme til at skælve af skræk, I sorgløse og magelige kvinder. Læg jeres fine tøj til side og klæd jer i sæk og aske. 12Slå jer for brystet i fortvivlelse over den skæbne, som vil overgå jeres frugtbare marker og bugnende frugthaver. 13Jeres jord vil gro til med tjørn og tidsel. Jeres sorgløse hjem og glade byer vil blive ødelagt. 14Byens fæstningsanlæg lægges i ruiner, og alle folk må flygte. Vildæsler, får og geder vil græsse ved ruinerne og de forladte vagttårne for evigt.

Håb for fremtiden

15Men når Ånden fra Himlen udgydes over os, bliver ødemarken igen til frugthaver, og frugttræerne skal stå så tæt som i en skov. 16Retfærdighed og ret skal blomstre i landet, 17og fredens frugt vokse frem. Da bliver der ro og tryghed for evigt. 18Mit folk vil bo i fred og tryghed, i ro og sikkerhed. 19Hvis haglene falder, skal de ikke ramme jer, og de, der bor i skoven, skal være lige så trygge som dem i byen.32,19 Oversat ud fra LXX. Den hebraiske tekst er uklar, men kan muligvis oversættes som: „Når haglene falder i skoven, vil byen blive mejet ned.” 20I oplever Guds velsignelse, når I kan plante ved hvert et vandløb og lade kvæg og æsler gå frit omkring og græsse i fred.