Bibelen på hverdagsdansk

Efeserbrevet 1:1-23

Indledende hilsen

1Kære trofaste medkristne i Efesos.1,1 Ordene „i Efesos” mangler i nogle håndskrifter, hvilket underbygger teorien om, at brevet måske var lige så meget rettet til de øvrige menigheder i Lilleasien som til menigheden i Efesos. Dette brev er fra Paulus, der ved Guds vilje er blevet apostel i tjenesten for Jesus Kristus. 2Nåde være med jer og fred fra Gud Fader og fra Herren Jesus Kristus.

Lovprisning af Guds store frelsesplan

3Vi takker og priser Gud, som er Far til vores Herre, Jesus Kristus. Han har jo gennem Kristus velsignet os med alle Himlens åndelige velsignelser.

4-5Allerede i tidernes morgen besluttede Gud på grund af sin kærlighed og efter sin egen fuldkomne plan, at han gennem Jesus Kristus ville gøre os til sine børn. Endnu før han grundlagde universet, udvalgte han os til at få lov at stå som rensede og skyldfri foran ham i kraft af, hvad Kristus ville gøre for os. 6Og nu priser vi Gud for den fantastiske nåde, han viste imod os ved at ofre sin elskede Søn, 7for da Kristus døde i vores sted, blev vi løskøbt og alle vores synder tilgivet. Så storslået er Guds nåde. 8Den udøste han over os i rigt mål tillige med al mulig visdom og indsigt. 9-10Han besluttede af egen fri vilje at gøre os bekendt med det mysterium, som hans frelsesplan hidtil har været. Når tiden er inde, vil han fuldføre sin plan ved at lægge alle ting i himlen og på jorden ind under Kristi herredømme. 11Gud gennemfører alt, hvad han har sat sig for, og han har for længst bestemt, at vi gennem Kristus skulle blive hans ejendomsfolk. 12Vi jøder har i lang tid set frem til, at Messias skulle komme en dag, og nu kan vi fryde os over hans herlige frelsesplan. 13Men også I ikke-jøder har hørt sandhedens ord, budskabet om frelse. I er kommet til tro på Kristus og er blevet beseglet med Helligånden, som han lovede at sende. 14Helligånden giver os en forsmag på alt det, vi vil få i eje, når vi som Guds ejendomsfolk opnår den endelige befrielse. Lad os lovprise den herlige Gud, vi har.

Kristus—den øverste autoritet, som fuldender alt

15Da jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus1,15 Eller: „jeres trofasthed som kristne”. Tro og trofasthed er det samme ord på græsk. og jeres kærlighed til alle dem, der tror på ham, 16kan jeg ikke lade være med igen og igen at takke Gud for jer i mine bønner. 17Og jeg beder om, at vores Herres, Jesu Kristi, Gud, vores vidunderlige Far, vil give jer åndelig visdom og åbenbaring, så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til gennem Kristus. 18Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i, hvor stor en herlighed der venter os, som hører ham til, 19-20og hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, der tror på ham. Det er den samme mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde, hvorefter han gav ham pladsen ved sin højre hånd i den himmelske verden. 21Kristus er nu Herre over alle myndigheder, autoriteter, magter og herskere, ja over enhver autoritet i denne verden såvel som i den kommende. 22Gud har lagt alle ting under hans herredømme og på alle områder gjort ham til leder1,22 Ordret: „og givet ham som hoved over alle ting til menigheden”. Jf. Sl. 8,7. for menigheden, 23der udgør hans legeme. Han, som fører alt til fuldendelse på alle områder, når sin egen fuldendelse gennem enheden med sin menighed.

Священное Писание

Эфесянам 1:1-23

Приветствие

1От Паула, посланника Исы Масиха1:1 Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков., избранного по воле Всевышнего.

Святому народу Всевышнего в Эфесе, верным последователям Исы Масиха.

2Благодать и мир вам1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха.

Духовные благословения для тех, кто в единении с Масихом

3Хвала Богу и Отцу1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исы Масиха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исы многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масиху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исы Масиха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масиха, раскрывая сходство их характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23). Повелителя нашего Исы Масиха! Он благословил нас, объединившихся с Масихом, всеми духовными благословениями небес. 4Ведь Он избрал нас ещё до создания мира, чтобы нам, посредством нашего единения с Масихом, быть святыми и непорочными перед Ним. Он по Своей любви, 5по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Ису Масиха стать усыновлёнными Им детьми. 6В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам в Масихе, возлюбленном Им. 7В единении с Ним мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по безграничной благодати Всевышнего, 8которой Он щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием 9Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощённому в Масихе, 10чтобы в определённое время объединить всё на небесах и на земле под властью Масиха.

11В единении с Ним мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Всевышнего, совершающего всё согласно Своей воле и Своим целям, 12чтобы мы, первыми возложившие надежду на Масиха, послужили к восхвалению прославленного Бога.

13Также и вы, услышав слово истины – Радостную Весть, несущую вам спасение, – и поверив в Масиха, были отмечены печатью Всевышнего – обещанным Святым Духом, 14Который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы прославленного Бога.

Молитва Паула о верующих в Эфесе

15Поэтому и я, услышав о вашей вере в Повелителя Ису и о вашей любви ко всему святому народу Всевышнего, 16не перестаю благодарить за вас Всевышнего, вспоминая вас в своих молитвах. 17Я молюсь, чтобы Бог нашего Повелителя Исы Масиха, прославленный Небесный Отец, дал вам Духа мудрости и откровения1:17 Или: «дал вам духовную мудрость и откровение»., чтобы вы лучше познали Его. 18Я молюсь и о том, чтобы Всевышний просветил ваши сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, к которой Он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую получит в наследство святой народ Всевышнего, 19и каково безмерное величие Его могущества в нас, верующих под действием Его безграничной силы. 20Этой же силой Всевышний произвёл действие и в Масихе, когда воскресил Его из мёртвых и посадил по правую руку1:20 См. Заб. 109:1. от Себя на небесах, 21выше всяких начальств, властей, сил и господств и выше всякого звания, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. 22Всевышний всё покорил под ноги Масиха1:22 См. Заб. 8:7., поставил Его, владыку всего, главой вселенской общины Его последователей1:22 Вселенская община последователей Масиха – имеется в виду совокупность всех последователей Исы Масиха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие со Всевышним на небесах.. 23Они вместе являются Его телом, полнотой Масиха1:23 Или: «наполненным Масихом»., Который наполняет Собой всё и вся.