Bibelen på hverdagsdansk

Dommerbogen 6:1-40

Israelitternes fortsatte ulydighed

1Så begyndte Israelitterne igen at gøre, hvad der var ondt i Herrens øjne. Derfor udleverede Herren dem til midjanitterne, der tyranniserede dem i syv år. 2Midjanitterne var så grusomme, at israelitterne flygtede op i bjergene og indrettede sig skjulesteder i huler og klippeborge. 3Hver gang israelitterne havde tilsået deres marker, kom der omstrejfende bander fra Midjan og Amalek og andre nabofolk fra øst og angreb dem. 4De slog lejr på deres marker, ødelagde afgrøderne og plyndrede landet så langt som til Gaza. Israelitterne havde intet at spise, for fjenderne stjal også alle deres får, geder, okser og æsler. 5-6Røverbanderne trængte ind i landet og slog sig ofte ned i længere tid med deres hjorde og kamelflokke, talløse som græshoppesværme, indtil landet var så hærget og forarmet, 7at folket igen råbte til Herren om hjælp.

8Da sendte Herren en profet til dem: „Hør hvad Herren, Israels Gud, siger til jer,” sagde han. „Jeg førte jer ud af fangenskabet i Egypten 9og befriede jer fra egypterne og alle jeres modstandere. Jeg drev jeres fjender ud af Kana’ans land og gav det til jer. 10Jeg sagde til jer: ‚Jeg er Herren, jeres Gud. I må ikke dyrke amoritternes guder i landet, hvor I bor.’ Men I har ikke adlydt mig!”

Gideons kald og hans opgør med afguderne

11Så kom Herrens engel og satte sig under egetræet i Ofra, der tilhørte Joash fra Abiezers slægt. Joash’ søn Gideon var netop i færd med at tærske hvede i bunden af en vinperse for at skjule det for midjanitterne.

12Herrens engel viste sig for Gideon og sagde: „Herren er med dig, stærke kriger!” 13„Hvis Herren er med os, hvorfor går det os da så dårligt?” svarede Gideon. „Hvor er alle miraklerne, som vores forfædre fortalte os om? Sagde de ikke, at Herren gjorde en masse undere, da han førte dem ud af Egypten? Han må have forkastet os og overgivet os til midjanitterne!”

14Da vendte Herren sig til Gideon og sagde: „Tag af sted med den styrke du har, og red Israel fra midjanitterne. Jeg sender dig!” 15„Men Herre, hvordan skulle jeg kunne redde Israel?” svarede Gideon. „Vores slægt er den svageste i Manasses stamme—og jeg er den yngste i min familie!” 16„Men jeg er Herren—og jeg er med dig! Du skal hugge midjanitterne ned alle som en!”

17Gideon svarede: „Er det virkelig Herren? Utroligt, at han skulle komme til mig. Jeg vil gerne have et bevis på, at det virkelig er Herren, som taler til mig. 18Vent her, indtil jeg kommer tilbage med en offergave til dig.” „Jeg bliver her, til du kommer tilbage,” lovede englen.

19Gideon skyndte sig nu hjem, slagtede og tilberedte et gedekid, hvorefter han tog en stor pose6,19 På hebraisk: en efa, cirka 22 liter. mel og bagte brød uden surdej. Så lagde han kødet i en kurv, hældte suppen i en krukke og bar det ud til englen, som sad under egetræet.

20Da sagde Guds engel: „Læg kødet og brødene på stenen derhenne og hæld suppen ud over det!”

Gideon gjorde, som englen sagde, 21og englen rørte kødet og brødene med sin stav. Ild flammede op fra stenen og fortærede det hele. Så var englen borte.

22Så vidste Gideon, at det virkelig var Herrens engel, og han udbrød: „Ak, min Herre og Gud, det er ude med mig, for jeg har set Herrens engel ansigt til ansigt.”

23Men Herren sagde: „Fred være med dig! Vær ikke bange. Du skal ikke dø.”

24På det sted byggede Gideon et alter for Herren og kaldte det „Herrens fred”. Det står stadig i Ofra, på den jord, der tilhører Abiezers slægt.

25Samme nat sagde Herren til Gideon: „Tag en af din fars tyre, den næstbedste, som er syv år gammel. Vælt så din fars Ba’als alter ned og hug afgudspælen ved siden af i stykker. 26Når det er gjort, skal du på toppen af denne klippe bygge et alter for Herren, din Gud, på den foreskrevne måde. Brug træet fra pælen som brænde på alteret, og bring så tyren som et brændoffer til Herren.”

27Gideon vækkede straks ti af sine tjenere og gjorde, som Herren havde befalet. Han gjorde det om natten, hvor ingen kunne se det, for han var bange for sin families og sine naboers reaktion. 28Da folk stod op om morgenen, opdagede de, at ba’alsalteret var revet ned og afgudspælen var væk. I stedet stod der et nyt alter med resterne af brændofferet ovenpå.

29„Hvem har gjort det?” sagde folk til hinanden. Så spurgte de sig frem og fandt ud af, at det var Gideon.

30„Udlever din søn til os!” råbte de til Joash. „Han skal dø, for han har revet ba’alsalteret ned og slået Asherapælen i stykker!”

31Men Joash råbte tilbage: „Hvorfor forsvarer I Ba’al? Kan I måske redde ham? Den, som vil tale Ba’als sag, skal dø inden i morgen! Hvis Ba’al virkelig er en gud, så lad ham forsvare sig selv og straffe den, der har revet hans alter ned.”

32Fra den dag gav man Gideon tilnavnet Jerubba’al,6,32 Navnet betyder: „Lad Ba’al forsvare sig selv”. fordi han havde revet Ba’als alter ned.

Gideon samler hæren og beder om et tegn

33Kort tid efter samlede midjanitterne, amalekitterne og flere andre ørkenfolk sig, gik over Jordanfloden og slog lejr på Jizre’elsletten. 34Da kom Herrens Ånd over Gideon og han blæste i vædderhornet for at kalde Abiezer-slægtens mænd til våben. 35Derefter sendte han bud til hele Manasses stamme, og de sluttede op om ham. Også Ashers, Zebulons og Naftalis stammer fik besked, og de sluttede sig til dem.

36Da sagde Gideon til Gud: „Hvis det virkelig er dit alvor, at du vil bruge mig til at redde Israel, sådan som du har lovet, 37vil jeg bede dig om at give mig et tegn: I nat spreder jeg noget uld ud på tærskepladsens gulv. Hvis der så i morgen tidlig ligger dug på ulden, mens jorden udenom er tør, skal det være et tegn på, at du vil bruge mig til at redde Israel.”

38Og sådan gik det: Da Gideon næste morgen stod op, var ulden så våd, at han kunne vride en hel skål vand ud af den! 39Da sagde han til Herren: „Bliv ikke vred, Herre, men giv mig endnu et tegn: Denne gang skal ulden være tør og jorden udenom våd!”

40Endnu en gang gjorde Gud, hvad han bad om: Næste morgen var ulden knastør, mens jorden udenom var våd af dug.

New Russian Translation

Судей 6:1-40

Израиль в руках мадианитян

1Израильтяне вновь стали творить зло в глазах Господа, и Он на семь лет отдал их в руки мадианитян. 2Мадианитяне так угнетали их, что израильтяне стали делать себе укрытия в горных расселинах и укрепления в пещерах. 3Всякий раз, когда израильтяне сеяли, мадианитяне, амаликитяне и другие восточные народы вторгались в страну. 4Они разбивали у них на земле свои лагеря, губили урожай до самой Газы и не оставляли Израилю никакого пропитания – ни овец, ни волов, ни ослов. 5Они являлись со своим скотом и шатрами, словно рои саранчи. Людей и верблюдов было без счета; они вторгались в страну, чтобы опустошать ее. 6Израильтяне так обнищали из-за мадианитян, что воззвали к Господу о помощи.

7Когда израильтяне воззвали к Господу из-за мадианитян, 8Он послал им пророка, который сказал:

– Так говорит Господь, Бог Израиля: «Я вывел вас из Египта, из земли рабства. 9Я избавил вас от власти Египта и от руки всех ваших притеснителей. Я прогнал их от вас и отдал вам их землю. 10Я сказал вам: „Я Господь, ваш Бог; не чтите богов аморреев, в земле которых вы живете“. Но вы не послушались Меня».

Ангел Господень приходит к Гедеону

11Ангел Господень пришел и сел в Офре под дубом, который принадлежал авиезериту Иоашу. Его сын Гедеон молотил тогда пшеницу в давильне, чтобы укрыть ее от мадианитян. 12Когда Ангел Господень явился ему, Он сказал:

– Господь с тобой, могучий воин.

13– Но Господин мой6:13 Евр.: «Адони»., – ответил Гедеон, – если Господь с нами, то почему же все это случилось? Где же все Его чудеса, о которых нам рассказывали наши отцы, когда говорили: «Разве Господь не вывел нас из Египта?» Нет, теперь Господь оставил нас и отдал в руки мадианитян.

14Тогда Господь повернулся к нему и сказал:

– Иди и спаси своей силой Израиль от руки Мадиана. Я Сам посылаю тебя.

15– Но, Владыка6:15 Евр.: «Адонай»., – спросил Гедеон, – как мне спасти Израиль? Мой клан самый слабый в роде Манассии, а я самый незначительный в семье.

16Господь ответил:

– Я буду с тобой, и ты сразишь всех мадианитян, как одного человека.

17Гедеон ответил:

– Если я нашел у Тебя расположение, то дай мне знак, что это действительно Ты говоришь со мной. 18Пожалуйста, не уходи отсюда, пока я не вернусь и не принесу свой дар, и не предложу его Тебе.

Господь сказал:

– Я буду ждать, пока ты не вернешься.

19Гедеон пошел домой, приготовил козленка и сделал из ефы6:19 Вероятно, около 22 кг. муки пресного хлеба. Положив мясо в корзину и налив похлебку в горшок, он принес это к Нему под дуб и положил там.

20Ангел Господень сказал ему:

– Возьми мясо и пресный хлеб, положи их на эту скалу и вылей похлебку.

Гедеон сделал это. 21Концом посоха, который был у Него в руке, Ангел Господень прикоснулся к мясу и пресному хлебу. Из скалы вырвалось пламя, которое пожрало мясо и хлеб. И Ангел Господень исчез. 22Когда Гедеон понял, что это был Ангел Господень, он воскликнул:

– О Владыка Господи! Я видел Ангела Господнего лицом к лицу!

23Но Господь сказал ему:

– Мир тебе. Не бойся, ты не умрешь6:22-23 См. Исх. 33:20..

24Гедеон соорудил там жертвенник Господу, назвав его «Господь – это мир». Он и по сегодняшний день стоит в Офре, в земле клана авиезеритов.

25В ту же ночь Господь сказал ему:

– Возьми из стада своего отца второго, семилетнего быка6:25 Существует два толкования о том, почему Гедеон должен был взять именно второго быка: 1) потому что перворожденный бык уже был принесен в жертву по Закону (см. Исх. 13:11-15); 2) Бог проявил милость, сохранив роду главного быка-производителя.. Разрушь жертвенник Баала, который принадлежит твоему отцу, и сруби столб Ашеры6:25 Это культовый символ языческой богини Ашеры; также в остальных местах книги., что рядом с ним. 26Сооруди, как должно, жертвенник Господу, твоему Богу, на вершине этой скалы, и на дровах из столба Ашеры, который ты срубишь, принеси во всесожжение второго быка.

27Гедеон взял десять человек из своих слуг и сделал, как сказал ему Господь. Но из страха перед семьей и жителями своего города, он сделал это не днем, а ночью.

28Утром, когда жители города встали, жертвенник Баала был разрушен, вместе с ним срублен и столб Ашеры, а второй бык принесен в жертву на новом жертвеннике!

29– Кто это сделал? – спрашивали они друг друга.

Они стали доискиваться, и им сказали:

– Это сделал Гедеон, сын Иоаша.

30– Выведи своего сына, – потребовали у Иоаша горожане. – Он должен умереть, потому что разрушил жертвенник Баала и срубил столб Ашеры, что рядом с ним.

31Но Иоаш ответил окружившей его враждебной толпе:

– Вы собираетесь вступиться за Баала? Вы хотите его спасти? Всякий, кто вступится за него, к утру будет предан смерти! Если Баал и вправду бог, он и сам может защитить себя, если кто-то разрушает его жертвенник.

32С того дня Гедеон стал зваться Еруббаалом6:32 По-еврейски это имя означает «пусть Баал борется»., потому что говорили: «Пусть Баал сам борется с ним», так как он разрушил Баалов жертвенник.

Гедеон разбивает мадианитян

33Все мадианитяне, амаликитяне и другие восточные народы объединили силы, переправились через Иордан и встали лагерем в долине Изреель. 34Дух Господа сошел на Гедеона, он затрубил в рог, и авиезериты собрались, чтобы идти за ним. 35Он послал вестников по всей земле рода Манассии, призывая их к оружию, а также послал к Асиру, Завулону и Неффалиму, и они пришли к нему навстречу.

36Гедеон сказал Богу:

– Если Ты собираешься спасти Израиль моей рукой, как обещал, 37то вот, я разложу на гумне настриженную шерсть. Если роса выпадет только на шерсть, а земля будет сухой, то я буду знать, что Ты спасешь Израиль моей рукой, как говорил.

38Так и произошло. На следующий день Гедеон встал рано. Он стал выжимать шерсть и выжал из нее столько росы, что ее хватило бы на целую чашу.

39Тогда Гедеон сказал Богу:

– Не гневайся на меня. Позволь мне просить еще лишь раз. Дай мне устроить еще одно испытание с шерстью. На этот раз пусть шерсть останется сухой, а земля вокруг будет покрыта росой.

40В ту ночь Бог сделал это. Сухой осталась только шерсть; вся земля была покрыта росой.