Bibelen på hverdagsdansk

Dommerbogen 4:1-24

Herren giver sejr gennem profeten Debora

1Efter Ehuds død gjorde israelitterne igen, hvad der var ondt i Herrens øjne. 2Da udleverede Herren dem til kana’anæerkongen Jabin af Hatzor. Kongens hærfører hed Sisera, og han boede i Haroshet-ha-Gojim. 3Med sine 900 stridsvogne med jernbeslåede hjul besejrede han israelitterne og undertrykte dem brutalt i 20 år. Til sidst råbte folket til Herren om hjælp.

4På det tidspunkt var profeten Debora, Lappidots kone, dommer i Israel. 5Hun plejede at sidde under Deboras palmetræ et sted mellem Rama og Betel i Efraims højland, og dér kom israelitterne til hende med deres retssager.

6En dag sendte Debora bud efter Barak, Abinoams søn, der boede i Kedesh i Naftalis land. „Herren, Israels Gud, har befalet, at du skal samle 10.000 mænd fra Naftalis og Zebulons stammer på Tabors bjerg,” sagde hun til Barak. 7„Så vil Herren lokke kong Jabins hærfører, Sisera, hans hær og stridsvogne til Kishonbækken og udlevere dem til dig dér.”

8„Godt,” svarede Barak, „jeg tager af sted—men på den betingelse, at du tager med!”

9„Jeg skal gerne gå med,” svarede Debora. „Men i så fald bliver det en kvinde, der får æren for sejren over Sisera og ikke dig.” Derpå fulgte hun med ham til Kedesh. 10Da de nåede derhen, samlede Barak Zebulons og Naftalis stammer og 10.000 mand drog af sted til Tabor. Debora gik med.

11Nu var der en mand ved navn Heber, som havde slået lejr i nærheden af egetræet ved Sa’anannim. Han var efterkommer af Moses’ svoger Hobab, men havde fjernet sig fra sine øvrige kenitiske slægtninge.

12Da Sisera fik at vide, at Barak og hans hær havde slået lejr på Tabors bjerg, 13mobiliserede han hele hæren og alle 900 jernvogne og marcherede fra Haroshet-ha-Gojim til Kishonbækken.

14Da sagde Debora til Barak: „Bryd op! Herren vil gå foran dig og give dig sejr over Sisera i dag.” Straks førte Barak sine 10.000 mand ned fra Tabors bjerg og rykkede frem til angreb.

15Idet Barak angreb, skabte Herren panik blandt Siseras mænd og vogne, så Sisera måtte springe ned fra sin vogn og flygte til fods. 16Barak og hans mænd forfulgte fjenderne og deres vogne helt til Haroshet-ha-Gojim, indtil hele Siseras hær var hugget ned.

17-18I mellemtiden var Sisera undsluppet og var nået til kenitten Hebers lejr. Hebers slægt havde nemlig indgået en venskabspagt med kong Jabin af Hatzor. Hebers kone, Jael, gik nu Sisera i møde og sagde: „Her har du intet at frygte. Kom med ind i mit telt.” Så fulgte han med hende ind i teltet, hvor hun dækkede ham til med et tæppe. 19„Giv mig lidt vand,” sagde han til hende, „jeg er så tørstig.” Hun gav ham lidt mælk fra lædersækken og dækkede ham til igen. 20„Stil dig i teltdøren,” fortsatte han, „og hvis der kommer nogen og spørger, om der er en kriger her, skal du sige nej.”

21Men da Sisera var faldet i søvn af udmattelse, tog Jael en spids teltpløk og en hammer og sneg sig hen til ham. Så hamrede hun pløkken gennem tindingen på ham og ned i jorden.

22Da Barak senere kom for at lede efter Sisera, gik Jael ham i møde og sagde: „Kom, så skal jeg vise dig ham, du leder efter.” Da fulgte Barak efter hende ind i teltet og fandt Sisera død med teltpløkken gennem tindingen.

23Den dag så israelitterne, hvordan Herren gav dem sejr over kana’anæerkongen Jabin, 24og fra den dag fik Israels folk mere og mere overtaget, indtil de til sidst fik udryddet ham og hans folk.

New Russian Translation

Судей 4:1-24

Пророчица Девора

1После того как Ехуд умер, израильтяне снова стали творить зло в глазах Господа. 2И Господь отдал их в руки Иавина, царя Ханаана, который правил в городе Хацоре. Начальником его войска был Сисара, который жил в Харошет-Гоиме. 3У него было девятьсот железных колесниц, и он жестоко притеснял израильтян в течение двадцати лет. Поэтому они воззвали к Господу о помощи.

4В то время судьей в Израиле была пророчица Девора, жена Лаппидота. 5Она сидела под пальмой Деворы, между Рамой и Вефилем в нагорьях Ефрема, и израильтяне приходили к ней решать свои тяжбы. 6Она послала за Вараком, сыном Авиноама, из Кедеша, что в земле Неффалима, и сказала ему:

– Господь, Бог Израиля, повелевает тебе: «Иди, возьми с собой десять тысяч человек из родов Неффалима и Завулона, и веди их на гору Фавор. 7Я приведу Сисару, начальника войска Иавина, с его колесницами и воинами к реке Кишону и отдам его в твои руки».

8Варак сказал ей:

– Если ты пойдешь со мной, то пойду и я, а если ты со мной не пойдешь, то и я не пойду.

9– Хорошо, – сказала Девора, – я пойду с тобой. Но этот путь не приведет тебя к славе, потому что Господь отдаст Сисару в руки женщины.

И Девора пошла с Вараком в Кедеш, 10где он призвал Завулона и Неффалима. За ним последовало десять тысяч человек, и Девора также пошла с ним.

11Кеней Хевер отделился от остальных кенеев, потомков Ховава, шурина4:11 Или: «зятя». Моисея, и разбил свой шатер у дуба, что в Цаананниме, рядом с Кедешем.

12Когда Сисаре донесли, что Варак, сын Авиноама, поднялся на гору Фавор, 13Сисара собрал свои девятьсот железных колесниц и всех своих людей из Харошет-Гоима возле реки Кишона.

14Тогда Девора сказала Вараку:

– Иди! Это день, когда Господь отдал Сисару в твои руки. Разве Сам Господь не идет перед тобой?

И Варак спустился с горы Фавор, а вслед за ним десять тысяч человек. 15Господь привел Сисару и все его колесницы и войско в замешательство перед мечом Варака, и Сисара, сойдя с колесницы, бежал пешим. 16Варак преследовал его колесницы и войско до самого Харошет-Гоима. Все воины Сисары пали от меча; в живых не осталось никого.

17Но Сисара побежал к шатру Иаили, жены кенея Хевера, потому что между Иавином, царем Хацора, и кланом кенея Хевера был мир.

18Иаиль вышла навстречу Сисаре и сказала ему:

– Заходи, мой господин, заходи ко мне. Не бойся.

Он вошел в ее шатер, и она укрыла его ковром.

19– Я хочу пить, – сказал он. – Пожалуйста, дай мне воды.

Она открыла бурдюк с молоком, дала ему напиться и укрыла его.

20– Встань у входа в шатер, – сказал он ей. – Если кто-нибудь придет и спросит у тебя: «Есть ли кто здесь?» – скажи: «Нет».

21Но Иаиль, жена Хевера, взяла колышек от шатра и молоток и тихо подошла к нему, когда он, утомившись, уснул. Она пронзила ему висок так, что приколола его к земле, и он умер.

22Когда появился Варак, который гнался за Сисарой, Иаиль вышла к нему навстречу.

– Идем, – сказала она, – я покажу тебе человека, которого ты ищешь.

Он вошел в ее шатер – там лежал мертвый Сисара, и висок его был пронзен колом.

23В тот день Бог даровал израильтянам победу над ханаанским царем Иавином. 24Рука израильтян над ним становилась все сильнее и сильнее, пока они не уничтожили его.