Bibelen på hverdagsdansk

Dommer 9

Slavesønnen Abimelek bliver en grusom konge

1En dag besøgte Gideons søn, Abimelek, sine morbrødre i Sikem. Han bad dem og hele sin morfars slægt om at spørge Sikems ledende mænd: „Foretrækker I at blive regeret af alle Gideons 70 sønner eller af én mand?” Og så huskede han dem på, at han jo gennem sin mor var beslægtet med dem.

Derpå talte onklerne hans sag for alle byens ledere, og de var positive over for idéen. „Abimelek er jo vores slægtning,” sagde de. Derpå gav de ham 70 sølvstykker af de offergaver, der var indkommet til templet for deres afgud, Berit. Pengene brugte Abimelek til at leje en bande samvittighedsløse slyngler, der var villige til at gøre hvad som helst, han sagde. Han tog mændene med sig hjem til Ofra, og der dræbte de alle hans 70 halvbrødre over en og samme sten, bortset fra Jotam, den yngste. Han blev ikke dræbt, for han havde gemt sig.

Derefter samledes indbyggerne i selve Sikem og i den nærliggende fæstningsby[a] ved det hellige egetræ i Sikem, hvor de udråbte Abimelek til konge.

Da Jotam hørte, hvad der var sket, gik han op på toppen af Garizims bjerg og råbte: „Lyt til mig, Sikems indbyggere, så vil Gud lytte til jer. Der var engang nogle træer, som ville vælge en til at være konge over dem. Først sagde de til oliventræet: ‚Du skal være konge over os!’ Men oliventræet afslog tilbuddet: ‚Skulle jeg holde op med at producere min dyrebare olivenolie, som bruges til at ære både Gud og mennesker, bare for at regere over jer?’ 10 Så sagde de til figentræet: ‚Du skal være konge over os!’ 11 Men figentræet afslog tilbuddet: ‚Skulle jeg holde op med at producere min søde frugt bare for at regere over jer?’ 12 Så sagde de til vinstokken: ‚Du skal være konge over os!’ 13 Men vinstokken afslog tilbuddet: ‚Skulle jeg holde op med at producere den vin, der glæder både Gud og mennesker, bare for at regere over jer?’ 14 Så sagde træerne til tornebusken: ‚Vil du være konge over os?’ 15 ‚Ja,’ svarede tornebusken, ‚hvis I er villige til at bøje jer og søge ly under min skygge. Vil I ikke det, skal flammer slå ud fra mine torne og brænde Libanons cedertræer ned til grunden!’ ”

16 Jotam fortsatte: „Var det mon på grundlag af trofasthed og oprigtighed, at I udråbte Abimelek til konge? Vil I påstå, at det var den rette måde at vise jeres taknemmelighed til Gideon og hans efterkommere på? 17 Kæmpede min far ikke selvopofrende for jer? Satte han ikke livet på spil, da han frelste jer fra midjanitterne? 18 Alligevel har I i dag gjort oprør imod ham og myrdet hans 70 sønner på en sten. Og I har tilmed udråbt hans slavepiges søn, Abimelek, til jeres konge, bare fordi han er jeres slægtning. 19 Havde I vist trofasthed over for Gideon og hans efterkommere, ville I have kunnet glæde jer med Abimelek, og Abimelek ville have kunnet glæde sig med jer. 20 Men nu skal flammer slå ud fra Abimelek og ødelægge Sikems og fæstningsbyens indbyggere, og flammer skal slå ud fra befolkningen og ødelægge Abimelek!”

21 Derefter flygtede Jotam til Beʼer og slog sig ned der af frygt for sin halvbror.

22-23 Tre år senere satte Gud splid mellem kong Abimelek af Israel og indbyggerne i Sikem, så de gjorde oprør imod Abimelek. 24 Under de begivenheder, som fulgte, fik både Abimelek og Sikems indbyggere, der var medansvarlige for mordet på Gideons 70 sønner, deres velfortjente straf. 25 Sikems mænd gjorde oprør mod kong Abimelek og lagde baghold ved bjergpassene. De plyndrede alle, der kom forbi, og det blev meddelt Abimelek.

26 Omkring den tid kom der en mand ved navn Gaʼal, søn af Ebed, og han slog sig ned i Sikem sammen med sine brødre. Gaʼal blev snart en indflydelsesrig mand i byen. 27 En dag var der fest i byen, fordi druehøsten var forbi, og de havde også fået presset druerne i vinpersen. Festen blev holdt i byens afgudstempel, og der blev drukket tæt. Til sidst begyndte de alle at forbande Abimelek.

28 „Hvad bilder den Abimelek sig ind?” råbte Gaʼal. „Hvad ret har han til at herske over os her i Sikem? Han er jo en søn af Gideon, som bare har indsat Zebul som guvernør over byen. Hvis nogen skulle herske over os, burde det være Hamors efterkommere, ikke Abimelek! 29 Hvis jeg kunne bestemme og havde folket med mig, skulle jeg snart få ham af vejen. Jeg ville udfordre ham og hans hær til kamp!”

30 Da Zebul fik at vide, hvad Gaʼal havde sagt, blev han rasende 31 og sendte i smug følgende besked til Abimelek i Aruma: „Gaʼal, søn af Ebed, har sammen med sine brødre slået sig ned i Sikem, og nu er de ved at organisere et oprør imod dig. 32 Derfor skal du komme i nat sammen med dine folk og lægge dig i baghold uden for byen. 33 Ved daggry skal du slå til og storme byen. Når Gaʼal og hans mænd så rykker ud imod dig, har du dem i din hule hånd!”

34 Samme nat begav Abimelek og hans hær sig på vej mod Sikem. Da de ankom, delte de sig i fire grupper og lagde sig i baghold omkring byen. 35 Tidligt næste morgen, da Abimelek og hans mænd rykkede frem mod byen, var Gaʼal gået ud til byens port, hvor lederne normalt samledes.

36 Da Gaʼal fik øje på den fremstormende hær, sagde han til Zebul: „Se over mod bjergene! Er det ikke en hær, der er på vej?” „Nej,” svarede Zebul, „det er bare bjergenes skygger, du kan se.” 37 „Nej, se engang!” blev Gaʼal ved. „Jeg er sikker på, at det er krigere, der kommer ned fra det hellige bjerg.[b] Og se, der kommer flere ad vejen fra spåmændenes egetræ.”

38 Da udbrød Zebul: „Hvor er nu dine store ord? Var det ikke dig, der sagde: ‚Hvad bilder den Abimelek sig ind, og hvad ret har han til at herske over os.’? De mænd, du hånede i går, er nu på vej mod byen. Ryk ud imod dem!”

39 Så rykkede Gaʼal ud mod Abimelek sammen med mændene fra Sikem, 40 men Abimelek slog Gaʼals folk tilbage, så der lå sårede og dræbte hele vejen ind til byporten. 41 Abimelek vendte tilbage til Aruma, så det blev Zebul som fik til opgave at jage Gaʼal og hans brødre bort fra Sikem.

42 Næste dag gik mændene fra Sikem ud for at arbejde på deres marker, som de plejede. Da Abimelek fik det at vide, 43 kom han tilbage med sin hær, delte den i tre afdelinger og bad dem holde sig skjult på markerne om natten. Da han næste morgen så folkene komme ud af byen, gav han tegn til de tre hærafdelinger om at gå til angreb. 44 Den afdeling, som Abimelek var anfører for, skyndte sig hen til byporten, mens de to andre grupper kæmpede mod dem, som var på marken. 45 Kampen fortsatte hele dagen. Da alle Sikems mænd var dræbt, indtog Abimelek byen, hvorefter han slog resten af indbyggerne ihjel. Han jævnede byen med jorden, og strøede salt ud over ruinerne som tegn på, at den ikke skulle genopbygges.

46 De, som boede i tårnbyen,[c] søgte tilflugt i Berits afgudstempel, da de så, hvor det bar hen. 47-48 Men nogen fortalte det til Abimelek. Så førte han nogle af sine mænd op på Zalmons høj, hvor han med en økse huggede nogle visne grene af træerne og tog dem på skuldrene. „Skynd jer at gøre det samme, som I ser mig gøre!” beordrede han. 49 Så skyndte mændene sig at hugge hver sit knippe grene og fulgte efter Abimelek hen til templet, hvor de satte grenene op ad muren og satte ild til. På den måde omkom alle de 1000 mænd og kvinder, der boede i tårnbyen.

50 Derefter angreb Abimelek byen Tebetz og indtog den. 51 Indbyggerne søgte imidlertid tilflugt i byens fæstning og barrikaderede indgangen, inden de søgte op på taget. 52 Abimelek fulgte efter dem for at angribe fæstningen. Da han skulle til at sætte ild til den, 53 var der en kvinde oppe på taget, som kastede en møllesten ned, og den ramte ham i hovedet.

54 „Giv mig dødsstødet!” stønnede han til sin våbendrager. „Det skal ikke siges om Abimelek, at han blev dræbt af en kvinde.” Så gennemborede våbendrageren ham med sit sværd.

55 Da Abimeleks mænd så, at han var død, opløste de hæren og vendte tilbage til deres hjem. 56 På den måde straffede Gud Abimelek, fordi han havde myrdet sine 70 halvbrødre. 57 Gud straffede også Sikems indbyggere for al deres ondskab. Sådan gik Jotams ord i opfyldelse.

Footnotes

 1. 9,6 På hebraisk: Bet Millo. Millo betyder en befæstet høj.
 2. 9,37 Egentlig jordens navle, landets midtpunkt, formodentlig Garizim bjerget.
 3. 9,46 Ordret: „Sikems tårn”. Sandsynligvis en mindre bebyggelse omkring et udkigstårn på en bakketop i nærheden.

New American Standard Bible

Judges 9

Abimelech’s Conspiracy

1And Abimelech the son of Jerubbaal went to Shechem to his mother’s [a]relatives, and spoke to them and to the whole clan of the household of his mother’s father, saying, “Speak, now, in the hearing of all the leaders of Shechem, ‘Which is better for you, that seventy men, all the sons of Jerubbaal, rule over you, or that one man rule over you?’ Also, remember that I am your bone and your flesh.” And his mother’s [b]relatives spoke all these words on his behalf in the hearing of all the leaders of Shechem; and [c]they were inclined to follow Abimelech, for they said, “He is our [d]relative.” They gave him seventy pieces of silver from the house of Baal-berith with which Abimelech hired worthless and reckless fellows, and they followed him. Then he went to his father’s house at Ophrah and killed his brothers the sons of Jerubbaal, seventy men, on one stone. But Jotham the youngest son of Jerubbaal was left, for he hid himself. All the men of Shechem and all [e]Beth-millo assembled together, and they went and made Abimelech king, by the [f]oak of the pillar which was in Shechem.

Now when they told Jotham, he went and stood on the top of Mount Gerizim, and lifted his voice and called out. Thus he said to them, “Listen to me, O men of Shechem, that God may listen to you. Once the trees went forth to anoint a king over them, and they said to the olive tree, ‘Reign over us!’ But the olive tree said to them, ‘Shall I leave my fatness with [g]which God and men are honored, and go to wave over the trees?’ 10 Then the trees said to the fig tree, ‘You come, reign over us!’ 11 But the fig tree said to them, ‘Shall I leave my sweetness and my good [h]fruit, and go to wave over the trees?’ 12 Then the trees said to the vine, ‘You come, reign over us!’ 13 But the vine said to them, ‘Shall I leave my new wine, which cheers God and men, and go to wave over the trees?’ 14 Finally all the trees said to the bramble, ‘You come, reign over us!’ 15 The bramble said to the trees, ‘If in [i]truth you are anointing me as king over you, come and take refuge in my shade; but if not, may fire come out from the bramble and consume the cedars of Lebanon.’

16 “Now therefore, if you have dealt in [j]truth and integrity in making Abimelech king, and if you have dealt well with Jerubbaal and his house, and [k]have dealt with him [l]as he deserved— 17 for my father fought for you and [m]risked his life and delivered you from the hand of Midian; 18 but you have risen against my father’s house today and have killed his sons, seventy men, on one stone, and have made Abimelech, the son of his maidservant, king over the men of Shechem, because he is your [n]relative— 19 if then you have dealt in [o]truth and integrity with Jerubbaal and his house this day, rejoice in Abimelech, and let him also rejoice in you. 20 But if not, let fire come out from Abimelech and consume the men of Shechem and [p]Beth-millo; and let fire come out from the men of Shechem and from [q]Beth-millo, and consume Abimelech.” 21 Then Jotham escaped and fled, and went to Beer and remained there because of Abimelech his brother.

Shechem and Abimelech Fall

22 Now Abimelech ruled over Israel three years. 23 Then God sent an evil spirit between Abimelech and the men of Shechem; and the men of Shechem dealt treacherously with Abimelech, 24 so that the violence [r]done to the seventy sons of Jerubbaal might come, and their blood might be laid on Abimelech their brother, who killed them, and on the men of Shechem, who strengthened his hands to kill his brothers. 25 The men of Shechem set [s]men in ambush against him on the tops of the mountains, and they robbed all who might pass by them along the road; and it was told to Abimelech.

26 Now Gaal the son of Ebed came with his [t]relatives, and crossed over into Shechem; and the men of Shechem put their trust in him. 27 They went out into the field and gathered the grapes of their vineyards and trod them, and held a [u]festival; and they went into the house of their god, and ate and drank and cursed Abimelech. 28 Then Gaal the son of Ebed said, “Who is Abimelech, and who is Shechem, that we should serve him? Is he not the son of Jerubbaal, and is Zebul not his [v]lieutenant? Serve the men of Hamor the father of Shechem; but why should we serve him? 29 [w]Would, therefore, that this people were under my authority! Then I would remove Abimelech.” And he said to Abimelech, “Increase your army and come out.”

30 When Zebul the ruler of the city heard the words of Gaal the son of Ebed, his anger burned. 31 He sent messengers to Abimelech [x]deceitfully, saying, “Behold, Gaal the son of Ebed and his [y]relatives have come to Shechem; and behold, they are [z]stirring up the city against you. 32 Now therefore, arise by night, you and the people who are with you, and lie in wait in the field. 33 In the morning, as soon as the sun is up, you shall rise early and rush upon the city; and behold, when he and the people who are with him come out against you, you shall do to them [aa]whatever you can.”

34 So Abimelech and all the people who were with him arose by night and lay in wait against Shechem in four [ab]companies. 35 Now Gaal the son of Ebed went out and stood in the entrance of the city gate; and Abimelech and the people who were with him arose from the ambush. 36 When Gaal saw the people, he said to Zebul, “[ac]Look, people are coming down from the tops of the mountains.” But Zebul said to him, “You are seeing the shadow of the mountains as if they were men.” 37 Gaal spoke again and said, “Behold, people are coming down from the [ad]highest part of the land, and one [ae]company comes by the way of [af]the diviners’ [ag]oak.” 38 Then Zebul said to him, “Where is your [ah]boasting now with which you said, ‘Who is Abimelech that we should serve him?’ Is this not the people whom you despised? Go out now and fight with them!” 39 So Gaal went out before the leaders of Shechem and fought with Abimelech. 40 Abimelech chased him, and he fled before him; and many fell wounded up to the entrance of the gate. 41 Then Abimelech remained at Arumah, but Zebul drove out Gaal and his [ai]relatives so that they could not remain in Shechem.

42 Now it came about the next day, that the people went out to the field, and it was told to Abimelech. 43 So he took [aj]his people and divided them into three [ak]companies, and lay in wait in the field; when he looked and [al]saw the people coming out from the city, he arose against them and [am]slew them. 44 Then Abimelech and the [an]company who was with him dashed forward and stood in the entrance of the city gate; the other two [ao]companies then dashed against all who were in the field and [ap]slew them. 45 Abimelech fought against the city all that day, and he captured the city and killed the people who were in it; then he razed the city and sowed it with salt.

46 When all the leaders of the tower of Shechem heard of it, they entered the inner chamber of the [aq]temple of El-berith. 47 It was told Abimelech that all the leaders of the tower of Shechem were gathered together. 48 So Abimelech went up to Mount Zalmon, he and all the people who were with him; and Abimelech took [ar]an axe in his hand and cut down a branch from the trees, and lifted it and laid it on his shoulder. Then he said to the people who were with him, “What you have seen me do, hurry and do [as]likewise.” 49 All the people also cut down each one his branch and followed Abimelech, and put them on the inner chamber and set the inner chamber on fire over those inside, so that all the men of the tower of Shechem also died, about a thousand men and women.

50 Then Abimelech went to Thebez, and he camped against Thebez and captured it. 51 But there was a strong tower in the center of the city, and all the men and women with all the leaders of the city fled there and shut themselves in; and they went up on the roof of the tower. 52 So Abimelech came to the tower and fought against it, and approached the entrance of the tower to burn it with fire. 53 But a certain woman threw an upper millstone on Abimelech’s head, crushing his skull. 54 Then he called quickly to the young man, his armor bearer, and said to him, “Draw your sword and kill me, so that it will not be said of me, ‘A woman slew him.’” So [at]the young man pierced him through, and he died. 55 When the men of Israel saw that Abimelech was dead, each departed to his [au]home. 56 Thus God repaid the wickedness of Abimelech, which he had done to his father in killing his seventy brothers. 57 Also God returned all the wickedness of the men of Shechem on their heads, and the curse of Jotham the son of Jerubbaal came [av]upon them.

Footnotes

 1. Judges 9:1 Lit brothers
 2. Judges 9:3 Lit brothers
 3. Judges 9:3 Lit their hearts inclined after
 4. Judges 9:3 Lit brother
 5. Judges 9:6 Or the house of Millo
 6. Judges 9:6 Or terebinth
 7. Judges 9:9 Lit which by me
 8. Judges 9:11 Or produce
 9. Judges 9:15 Or sincerity
 10. Judges 9:16 Or sincerity
 11. Judges 9:16 Lit if you have
 12. Judges 9:16 Lit according to the dealing of his hands
 13. Judges 9:17 Lit cast his soul in front
 14. Judges 9:18 Lit brother
 15. Judges 9:19 Or sincerity
 16. Judges 9:20 Or the house of Millo
 17. Judges 9:20 Or the house of Millo
 18. Judges 9:24 Lit of the seventy
 19. Judges 9:25 Lit liers-in-wait for
 20. Judges 9:26 Lit brothers
 21. Judges 9:27 Lit rejoicing
 22. Judges 9:28 Lit overseer
 23. Judges 9:29 Lit And who will give this people into my hand
 24. Judges 9:31 Or in Tormah
 25. Judges 9:31 Lit brothers
 26. Judges 9:31 Lit besieging
 27. Judges 9:33 Lit as your hand can find
 28. Judges 9:34 Lit heads
 29. Judges 9:36 Lit Behold
 30. Judges 9:37 Or center
 31. Judges 9:37 Lit head
 32. Judges 9:37 Heb Elommeonenim
 33. Judges 9:37 Or terebinth
 34. Judges 9:38 Lit mouth
 35. Judges 9:41 Lit brothers
 36. Judges 9:43 Lit the
 37. Judges 9:43 Lit heads
 38. Judges 9:43 Lit behold
 39. Judges 9:43 Lit smote
 40. Judges 9:44 Singular with Gr; Heb plural, heads
 41. Judges 9:44 Lit heads
 42. Judges 9:44 Lit smote
 43. Judges 9:46 Lit house
 44. Judges 9:48 Lit the axes
 45. Judges 9:48 Lit like me
 46. Judges 9:54 Lit his
 47. Judges 9:55 Lit place
 48. Judges 9:57 Lit to