Bibelen på hverdagsdansk

Dommer 9

Slavesønnen Abimelek bliver en grusom konge

1En dag besøgte Gideons søn, Abimelek, sine morbrødre i Sikem. Han bad dem og hele sin morfars slægt om at spørge Sikems ledende mænd: „Foretrækker I at blive regeret af alle Gideons 70 sønner eller af én mand?” Og så huskede han dem på, at han jo gennem sin mor var beslægtet med dem.

Derpå talte onklerne hans sag for alle byens ledere, og de var positive over for idéen. „Abimelek er jo vores slægtning,” sagde de. Derpå gav de ham 70 sølvstykker af de offergaver, der var indkommet til templet for deres afgud, Berit. Pengene brugte Abimelek til at leje en bande samvittighedsløse slyngler, der var villige til at gøre hvad som helst, han sagde. Han tog mændene med sig hjem til Ofra, og der dræbte de alle hans 70 halvbrødre over en og samme sten, bortset fra Jotam, den yngste. Han blev ikke dræbt, for han havde gemt sig.

Derefter samledes indbyggerne i selve Sikem og i den nærliggende fæstningsby[a] ved det hellige egetræ i Sikem, hvor de udråbte Abimelek til konge.

Da Jotam hørte, hvad der var sket, gik han op på toppen af Garizims bjerg og råbte: „Lyt til mig, Sikems indbyggere, så vil Gud lytte til jer. Der var engang nogle træer, som ville vælge en til at være konge over dem. Først sagde de til oliventræet: ‚Du skal være konge over os!’ Men oliventræet afslog tilbuddet: ‚Skulle jeg holde op med at producere min dyrebare olivenolie, som bruges til at ære både Gud og mennesker, bare for at regere over jer?’ 10 Så sagde de til figentræet: ‚Du skal være konge over os!’ 11 Men figentræet afslog tilbuddet: ‚Skulle jeg holde op med at producere min søde frugt bare for at regere over jer?’ 12 Så sagde de til vinstokken: ‚Du skal være konge over os!’ 13 Men vinstokken afslog tilbuddet: ‚Skulle jeg holde op med at producere den vin, der glæder både Gud og mennesker, bare for at regere over jer?’ 14 Så sagde træerne til tornebusken: ‚Vil du være konge over os?’ 15 ‚Ja,’ svarede tornebusken, ‚hvis I er villige til at bøje jer og søge ly under min skygge. Vil I ikke det, skal flammer slå ud fra mine torne og brænde Libanons cedertræer ned til grunden!’ ”

16 Jotam fortsatte: „Var det mon på grundlag af trofasthed og oprigtighed, at I udråbte Abimelek til konge? Vil I påstå, at det var den rette måde at vise jeres taknemmelighed til Gideon og hans efterkommere på? 17 Kæmpede min far ikke selvopofrende for jer? Satte han ikke livet på spil, da han frelste jer fra midjanitterne? 18 Alligevel har I i dag gjort oprør imod ham og myrdet hans 70 sønner på en sten. Og I har tilmed udråbt hans slavepiges søn, Abimelek, til jeres konge, bare fordi han er jeres slægtning. 19 Havde I vist trofasthed over for Gideon og hans efterkommere, ville I have kunnet glæde jer med Abimelek, og Abimelek ville have kunnet glæde sig med jer. 20 Men nu skal flammer slå ud fra Abimelek og ødelægge Sikems og fæstningsbyens indbyggere, og flammer skal slå ud fra befolkningen og ødelægge Abimelek!”

21 Derefter flygtede Jotam til Beʼer og slog sig ned der af frygt for sin halvbror.

22-23 Tre år senere satte Gud splid mellem kong Abimelek af Israel og indbyggerne i Sikem, så de gjorde oprør imod Abimelek. 24 Under de begivenheder, som fulgte, fik både Abimelek og Sikems indbyggere, der var medansvarlige for mordet på Gideons 70 sønner, deres velfortjente straf. 25 Sikems mænd gjorde oprør mod kong Abimelek og lagde baghold ved bjergpassene. De plyndrede alle, der kom forbi, og det blev meddelt Abimelek.

26 Omkring den tid kom der en mand ved navn Gaʼal, søn af Ebed, og han slog sig ned i Sikem sammen med sine brødre. Gaʼal blev snart en indflydelsesrig mand i byen. 27 En dag var der fest i byen, fordi druehøsten var forbi, og de havde også fået presset druerne i vinpersen. Festen blev holdt i byens afgudstempel, og der blev drukket tæt. Til sidst begyndte de alle at forbande Abimelek.

28 „Hvad bilder den Abimelek sig ind?” råbte Gaʼal. „Hvad ret har han til at herske over os her i Sikem? Han er jo en søn af Gideon, som bare har indsat Zebul som guvernør over byen. Hvis nogen skulle herske over os, burde det være Hamors efterkommere, ikke Abimelek! 29 Hvis jeg kunne bestemme og havde folket med mig, skulle jeg snart få ham af vejen. Jeg ville udfordre ham og hans hær til kamp!”

30 Da Zebul fik at vide, hvad Gaʼal havde sagt, blev han rasende 31 og sendte i smug følgende besked til Abimelek i Aruma: „Gaʼal, søn af Ebed, har sammen med sine brødre slået sig ned i Sikem, og nu er de ved at organisere et oprør imod dig. 32 Derfor skal du komme i nat sammen med dine folk og lægge dig i baghold uden for byen. 33 Ved daggry skal du slå til og storme byen. Når Gaʼal og hans mænd så rykker ud imod dig, har du dem i din hule hånd!”

34 Samme nat begav Abimelek og hans hær sig på vej mod Sikem. Da de ankom, delte de sig i fire grupper og lagde sig i baghold omkring byen. 35 Tidligt næste morgen, da Abimelek og hans mænd rykkede frem mod byen, var Gaʼal gået ud til byens port, hvor lederne normalt samledes.

36 Da Gaʼal fik øje på den fremstormende hær, sagde han til Zebul: „Se over mod bjergene! Er det ikke en hær, der er på vej?” „Nej,” svarede Zebul, „det er bare bjergenes skygger, du kan se.” 37 „Nej, se engang!” blev Gaʼal ved. „Jeg er sikker på, at det er krigere, der kommer ned fra det hellige bjerg.[b] Og se, der kommer flere ad vejen fra spåmændenes egetræ.”

38 Da udbrød Zebul: „Hvor er nu dine store ord? Var det ikke dig, der sagde: ‚Hvad bilder den Abimelek sig ind, og hvad ret har han til at herske over os.’? De mænd, du hånede i går, er nu på vej mod byen. Ryk ud imod dem!”

39 Så rykkede Gaʼal ud mod Abimelek sammen med mændene fra Sikem, 40 men Abimelek slog Gaʼals folk tilbage, så der lå sårede og dræbte hele vejen ind til byporten. 41 Abimelek vendte tilbage til Aruma, så det blev Zebul som fik til opgave at jage Gaʼal og hans brødre bort fra Sikem.

42 Næste dag gik mændene fra Sikem ud for at arbejde på deres marker, som de plejede. Da Abimelek fik det at vide, 43 kom han tilbage med sin hær, delte den i tre afdelinger og bad dem holde sig skjult på markerne om natten. Da han næste morgen så folkene komme ud af byen, gav han tegn til de tre hærafdelinger om at gå til angreb. 44 Den afdeling, som Abimelek var anfører for, skyndte sig hen til byporten, mens de to andre grupper kæmpede mod dem, som var på marken. 45 Kampen fortsatte hele dagen. Da alle Sikems mænd var dræbt, indtog Abimelek byen, hvorefter han slog resten af indbyggerne ihjel. Han jævnede byen med jorden, og strøede salt ud over ruinerne som tegn på, at den ikke skulle genopbygges.

46 De, som boede i tårnbyen,[c] søgte tilflugt i Berits afgudstempel, da de så, hvor det bar hen. 47-48 Men nogen fortalte det til Abimelek. Så førte han nogle af sine mænd op på Zalmons høj, hvor han med en økse huggede nogle visne grene af træerne og tog dem på skuldrene. „Skynd jer at gøre det samme, som I ser mig gøre!” beordrede han. 49 Så skyndte mændene sig at hugge hver sit knippe grene og fulgte efter Abimelek hen til templet, hvor de satte grenene op ad muren og satte ild til. På den måde omkom alle de 1000 mænd og kvinder, der boede i tårnbyen.

50 Derefter angreb Abimelek byen Tebetz og indtog den. 51 Indbyggerne søgte imidlertid tilflugt i byens fæstning og barrikaderede indgangen, inden de søgte op på taget. 52 Abimelek fulgte efter dem for at angribe fæstningen. Da han skulle til at sætte ild til den, 53 var der en kvinde oppe på taget, som kastede en møllesten ned, og den ramte ham i hovedet.

54 „Giv mig dødsstødet!” stønnede han til sin våbendrager. „Det skal ikke siges om Abimelek, at han blev dræbt af en kvinde.” Så gennemborede våbendrageren ham med sit sværd.

55 Da Abimeleks mænd så, at han var død, opløste de hæren og vendte tilbage til deres hjem. 56 På den måde straffede Gud Abimelek, fordi han havde myrdet sine 70 halvbrødre. 57 Gud straffede også Sikems indbyggere for al deres ondskab. Sådan gik Jotams ord i opfyldelse.

Footnotes

  1. 9,6 På hebraisk: Bet Millo. Millo betyder en befæstet høj.
  2. 9,37 Egentlig jordens navle, landets midtpunkt, formodentlig Garizim bjerget.
  3. 9,46 Ordret: „Sikems tårn”. Sandsynligvis en mindre bebyggelse omkring et udkigstårn på en bakketop i nærheden.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Суд 9

Абималик

1Абималик, сын Иеруб-Баала, пришёл к братьям своей матери в Шахем и сказал им и всему клану своей матери:

– Спросите всех жителей Шахема: «Что для вас лучше, чтобы вами правили все семьдесят сыновей Иеруб-Баала или всего лишь один?» Помните, что я ваша плоть и кровь.

Когда братья его матери пересказали всё это жителям Шахема, те склонились на сторону Абималика, потому что говорили: «Он наш брат». Они дали ему восемьсот сорок граммов[a] серебра из храма Баал-Берита, и Абималик нанял на них праздных и безрассудных людей, которые пошли за ним. Он пришёл в дом своего отца в Офре и убил семьдесят своих братьев, сыновей Иеруб-Баала, на одном камне. Но Иотам, самый младший сын Иеруб-Баала, спрятался и спасся. А все жители Шахема и Бет-Милло собрались у великого дерева в Шахеме и сделали Абималика царём.

Когда об этом рассказали Иотаму, он поднялся на вершину горы Геризим и закричал им:

– Послушайте меня, жители Шахема, чтобы и Всевышний послушал вас! Решили однажды деревья поставить над собою царя. Они сказали оливе: «Царствуй над нами». Но олива ответила: «Бросить ли мне своё масло – им славят богов и людей, – чтобы править деревьями?» 10 Деревья сказали инжиру: «Ты приди, царствуй над нами». 11 Но инжир им ответил: «Бросить ли мне свой плод – такой хороший и вкусный, – чтобы править деревьями?» 12 Деревья сказали виноградной лозе: «Ты приди, царствуй над нами». 13 Но лоза им ответила: «Бросить ли мне своё вино – оно веселит богов и людей, – чтобы править деревьями?» 14 Тогда деревья сказали терновнику: «Ты приди, царствуй над нами». 15 И терновник ответил деревьям: «Если вы и вправду хотите поставить меня над собою царём, то приходите, покойтесь в моей тени. Но если нет, то пусть выйдет из терновника пламя и пожрёт ливанские кедры».

16 Итак, честно ли и достойно ли вы поступили, сделав Абималика царём? По совести ли вы поступили с Иеруб-Баалом и его семьёй, так ли обошлись с ним, как он того заслуживает? 17 Мой отец сражался за вас, рисковал жизнью, чтобы избавить вас от руки мадианитян, 18 но сегодня вы восстали против семьи моего отца, убили семьдесят его сыновей на одном камне и сделали Абималика, сына его рабыни, царём над жителями Шахема, потому что он ваш брат. 19 Если сегодня вы поступили с Иеруб-Баалом и его семьёй честно и достойно, то радуйтесь за Абималика, и пусть он радуется за вас! 20 Но если нет, то пусть из Абималика выйдет пламя и пожрёт вас, жители Шахема и Бет-Милло, и пусть из вас, жители Шахема и Бет-Милло, выйдет пламя и пожрёт Абималика!

21 И Иотам бежал и поселился в городе Беэре, потому что боялся своего брата Абималика.

22 Абималик правил Исроилом три года. 23 Но Всевышний наслал злого духа между Абималиком и жителями Шахема, и жители Шахема не стали покоряться Абималику. 24 Это случилось, чтобы жестокость по отношению к семидесяти сыновьям Иеруб-Баала была наказана, и кровь их легла на их брата Абималика и на жителей Шахема, которые помогли ему убить своих братьев. 25 Жители Шахема из вражды к нему устраивали засады на горных вершинах, чтобы грабить каждого, кто проходит мимо, и об этом было донесено Абималику.

26 А в Шахем пришёл Гаал, сын Эведа, вместе со своими братьями, и жители Шахема доверились ему. 27 Они вышли в поле, собирали виноград, давили его и праздновали. Они пошли в храм своего бога, ели и пили и проклинали Абималика.

28 Гаал, сын Эведа, сказал:

– Кто такой Абималик, и кто такие мы в Шахеме, чтобы подчиняться ему? Разве он не сын Иеруб-Баала, и разве не Зевул его наместник? Служите людям Еммора, отца Шахема! Зачем нам служить Абималику? 29 Если бы только эти люди были у меня под началом! Тогда я избавился бы от Абималика. Я бы сказал ему: «Собери своё войско и выходи!»

30 Когда Зевбул, правитель города, услышал слова Гаала, сына Эведа, он очень разгневался. 31 Он тайно послал вестников к Абималику, чтобы сказать ему:

– Гаал, сын Эведа, и его братья пришли в Шахем и настраивают город против тебя. 32 Итак, приходи ночью со своими воинами и устрой в поле засаду. 33 А утром, на рассвете, напади на город. Когда Гаал и его воины выйдут против тебя, делай с ними всё, что хочешь.

34 И Абималик вместе со всеми своими воинами отправился в путь, и они залегли в засаду у Шахема четырьмя отрядами. 35 А Гаал, сын Эведа, вышел и стоял у входа в городские ворота как раз тогда, когда Абималик и его воины выходили из засады.

36 Увидев их, Гаал сказал Зевулу:

– Смотри, с горных вершин спускаются люди!

Зевул ответил:

– Тени от гор кажутся тебе людьми.

37 Но Гаал вновь сказал:

– Смотри, с горы[b] спускаются люди, и один отряд идёт со стороны дуба прорицателей[c].

38 Зевул сказал ему:

– Где твоя похвальба, ты, говоривший: «Кто такой Абималик, чтобы нам ему подчиняться?» Разве не этих людей ты высмеивал? Выходи же теперь и сразись с ними!

39 И Гаал пошёл во главе жителей Шахема и сразился с Абималиком. 40 Абималик погнался за ним, и Гаал побежал от него. Многие пали ранеными у самого входа в ворота. 41 И Абималик расположился в Аруме, а Зевул выгнал Гаала и его братьев из Шахема.

42 На следующий день жители Шахема вышли в поле, и об этом донесли Абималику. 43 Он взял своих воинов, разделил их на три отряда и устроил в поле засаду. Увидев людей, которые выходили из города, он поднялся и напал на них. 44 Абималик и отряд, который был с ним, поспешили занять место у входа в городские ворота, а два отряда ринулись на тех, кто был в поле, и стали убивать их. 45 Весь день Абималик воевал с городом, пока не взял его и не перебил его жителей. После этого он сровнял город с землёй и засыпал это место солью.

46 Услышав об этом, все жители, бывшие в Шахемской башне, вошли в убежище храма Баал-Берита[d]. 47 Когда Абималику донесли, что они собрались там, 48 он вместе со всеми своими воинами поднялся на гору Цалмон. Он взял топор, срубил несколько веток и положил их на плечи. Затем он приказал воинам, которые были с ним:

– Быстро делайте то же, что и я.

49 И все его воины нарубили веток и пошли за Абималиком. Они сложили их у убежища и подожгли его вместе с теми, кто в нём был. И все, кто был в Шахемской башне, около тысячи мужчин и женщин погибли.

50 Затем Абималик пошёл к Тевецу, осадил его и захватил. 51 Но в городе была крепкая башня, и туда бежали все мужчины и женщины – все жители города. Они заперлись изнутри и поднялись на крышу башни. 52 Абималик пришёл к башне и напал на неё, но когда он приблизился ко входу, чтобы поджечь её, 53 одна женщина сбросила ему на голову обломок жёрнова и проломила ему череп.

54 Он тотчас же подозвал своего оруженосца и сказал ему:

– Вытащи меч и убей меня, чтобы не говорили обо мне: «Его убила женщина».

Слуга пронзил его, и он умер. 55 Увидев, что Абималик умер, исроильтяне разошлись по домам.

56 Так Всевышний воздал за зло, которое Абималик сделал своему отцу, убив семьдесят своих братьев. 57 Ещё Всевышний воздал за всё их зло жителям Шахема. Их постигло проклятие Иотама, сына Иеруб-Баала.

Footnotes

  1. Суд 9:4 Букв.: «семьдесят шекелей».
  2. Суд 9:37 Букв.: «Табур-Эрец», что переводится как «пуп земли». Возможно, это была гора Геризим.
  3. Суд 9:37 Или: «из Елон-Меоненина».
  4. Суд 9:46 Букв.: «Ил-Берит» – другое название Баал-Берита (см. ст. 4).