Bibelen på hverdagsdansk

Anden Krønikebog 35

Josias befaler, at der skal holdes påske igen

1Josias bekendtgjorde nu, at der skulle fejres påske i Jerusalem på den 14. dag i årets første måned. På den dag skulle påskelammene slagtes. Som en del af forberedelserne indsatte han præsterne i deres tjeneste og opmuntrede dem til at tage vare på deres arbejde i templet. Til levitterne, som skulle undervise Israels folk og var indviet til at tjene Herren, sagde han: „Da pagtens ark nu står i det tempel, Salomon fik bygget, og da I derfor ikke længere skal bruge tid og kræfter på at bære rundt på den, skal I i stedet bruge jeres tid på at tjene Herren og hans folk, Israel. I skal fordele arbejdet efter de skiftehold, som kong David og hans søn Salomon i sin tid etablerede, og som bygger på, hvilke slægter I kommer fra. Hvert hold skal så tage opstilling på deres angivne plads og hjælpe dem, der kommer for at ofre i templet. I skal slagte påskelammene og sørge for at være indviet til tjeneste, så I kan hjælpe hele folket, mens I følger alle forskrifterne i Mosesʼ lov.”

Kongen skænkede personligt 30.000 stykker småkvæg, enten lam eller gedekid, samt 3000 stykker hornkvæg til festen. Kongens embedsmænd og andre ledere gav også rundhåndet af, hvad de ejede, til præsterne, levitterne og de øvrige festdeltagere. Hilkija, Zekarja og Jehiel, som havde overopsyn med templet, forærede præsterne 2600 stykker småkvæg og 300 stykker hornkvæg. De levitiske ledere Konanja, hans brødre Shemaja og Netanel, Hashabja, Jeiel og Jozabad skænkede 5000 stykker småkvæg og 500 stykker hornkvæg til levitterne.

10 Da alle forberedelser til påskefesten var fuldført, stillede præsterne sig på deres post i templet, og levitterne tog opstilling i hold, som kongen havde befalet. 11 Levitterne slagtede påskelammene og gav det opsamlede blod til præsterne, der stænkede det på alteret, mens levitterne flåede og parterede dyrene. 12 De dele, der skulle bringes som brændofre, blev givet til familieoverhovederne, som så bragte dem til præsterne til ofring ifølge forskrifterne i Mosesʼ lov. De andre dyr blev på tilsvarende måde slagtet, flået og parteret i løbet af ugen. 13 De dele fra påskelammet, som folk måtte spise, blev stegt og givet til folk. Kødet fra de øvrige dyr blev derimod kogt i gryder, kar og pander og derefter givet til folket. 14 Da folket havde fået deres påskelam, tilberedte levitterne påskelammet til sig selv og præsterne, der hele dagen havde haft travlt med at ofre fedtet og det, der ellers skulle brændes på brændofferalteret.

15 Sangerne, som kom fra Asafs slægt, var på plads ifølge de regler, som kong David, Asaf, Heman og profeten Jedutun århundreder forinden havde bestemt. Portvagterne stod vagt, og de behøvede ikke at forlade deres post, for andre levitter klarede påskeofferet for dem.

16 Sådan blev der holdt påske for Herren den dag efter alle forskrifterne. Lammene blev slagtet og brændofrene bragt på det store alter, som kong Josias havde befalet. 17 Alle de israelitter, som boede i Jerusalem eller var rejst derhen, tog del i påskefesten, som de næste syv dage efterfulgtes af de usyrnede brøds fest. 18 Ikke siden profeten Samuels tid havde man fejret påske i Israel efter alle forskrifterne. Ingen konge før Josias havde holdt en så storslået påskehøjtid sammen med præsterne, levitterne og folk fra hele Jerusalem, Juda og Israel. 19 Denne begivenhed fandt sted i kong Josiasʼ 18. regeringsår.

Resten af Josiasʼ regeringstid

20 Nogle år efter at Josias havde restaureret templet, var kong Neko af Egypten på vej mod Karkemish ved Eufratfloden med sin hær. Josias drog ud med sin hær for at standse ham, 21 men Neko sendte følgende besked til Josias: „Denne krig angår ikke dig, judæerkonge! Lad mig være, så jeg kan koncentrere mig om at bekæmpe min fjende, for Gud har sagt, at jeg skal skynde mig. Lad være med at komme på tværs af Guds planer, ellers bliver du dræbt.”

22 Men Josias ville ikke lytte til den advarsel, som Gud gav ham gennem Neko. Han førte sin hær til kamp på sletten ved Megiddo. Af sikkerhedshensyn tog han dog sin kongedragt af, før kampen begyndte. 23 Alligevel blev han ramt af en dødbringende pil. „Hurtigt,” råbte han til sine livvagter, „tag mig væk fra fronten. Jeg er hårdt såret.”

24 Mændene skyndte sig at bære ham over i en anden stridsvogn, og derefter kørte de ham hjem til Jerusalem, hvor han døde kort efter. Han blev begravet i det kongelige gravsted tæt ved sine forfædre, og hele Juda og Jerusalem sørgede over hans død.

25 Profeten Jeremias digtede en sørgesang over kong Josias. Siden har mange sangere, både mænd og kvinder, sunget denne sørgesang, og den er nedskrevet i bogen med klagesange.

26-27 Resten af kong Josiasʼ liv og virke fra begyndelsen til enden, inklusive hans iver efter at tjene Herren og følge Toraen i et og alt, er beskrevet i Israels og Judas kongers krønikebog.

Amplified Bible

2 Chronicles 35

The Passover Observed Again

1Josiah celebrated the Passover to the Lord in Jerusalem; they slaughtered the Passover lambs on the fourteenth day of the first month. He appointed the priests to their positions and encouraged them in the service of the house of the Lord. To the Levites who taught all Israel and were holy to the Lord he said, “Put the holy ark in the house (temple) which Solomon the son of David king of Israel built; it shall not be a burden [carried] on your shoulders any longer. Now serve the Lord your God and His people Israel. Prepare yourselves according to your fathers’ (ancestors’) households by your divisions, in accordance with the instructions of David king of Israel, and the instructions of his son Solomon. And stand in the holy place [of the priests] according to the sections of the fathers’ households of your fellow kinsmen the lay people, and according to the Levites, by division of [the families of] a father’s household. Slaughter the Passover lambs and consecrate yourselves, and prepare for your fellow countrymen to carry out (obey) the word of the Lord given by Moses.”

Then Josiah contributed to the lay people, to all who were present, flocks of lambs and young goats numbering 30,000, all as Passover offerings, and 3,000 bulls—these were from the king’s property. His officers also contributed a voluntary offering to the people, the priests and the Levites. Hilkiah, Zechariah, and Jehiel, the officials of the house of God, gave to the priests for the Passover offerings 2,600 from the flocks [of lambs and young goats], and 300 bulls. Conaniah also, and Shemaiah and Nethanel, his brothers, and Hashabiah and Jeiel and Jozabad, officers of the Levites, contributed to the Levites for the Passover offerings 5,000 from the flocks [of lambs and young goats], and 500 bulls.

10 When the service was ready, the priests stood in their [assigned] places and the Levites by their divisions, in accordance with the king’s command. 11 They slaughtered the Passover lambs, and while the priests sprinkled the blood received from their hand, the Levites skinned the animals. 12 Then they removed the burnt offerings, to distribute them to the sections of the fathers’ households of the lay people to offer to the Lord, as it is written in the Book of Moses. They did the same with the bulls. 13 So they roasted the Passover lambs on the fire according to the ordinance; and they cooked the holy offerings in pots, in kettles, and in pans, and quickly brought them to all the lay people. 14 Afterward the Levites prepared for themselves and for the priests, because the priests, the sons of Aaron, were busy offering the burnt offerings and the fat until night; so the Levites prepared for themselves and for the priests, the sons of Aaron. 15 The singers, the sons of Asaph, were also in their places in accordance with the command of David, Asaph, Heman, and Jeduthun the king’s seer; and the gatekeepers at each gate did not need to leave their service, because their kinsmen the Levites prepared for them.

16 So all the service of the Lord was prepared on that day to celebrate the Passover, and to offer burnt offerings on the altar of the Lord, in accordance with the command of King Josiah. 17 Thus the sons of Israel who were present celebrated the Passover at that time, and the Feast of Unleavened Bread for seven days. 18 No Passover like it had been celebrated in Israel since the days of Samuel the prophet; nor had any of the kings of Israel celebrated such a Passover as Josiah did with the priests, the Levites, all Judah and Israel who were present, and the inhabitants of Jerusalem. 19 In the eighteenth year of Josiah’s reign this Passover was celebrated.

Josiah Dies in Battle

20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Neco king of Egypt came up to make war at Carchemish on the Euphrates, and Josiah went out to meet him. 21 But Neco sent messengers to Josiah, saying, “What business do we have with each other, O King of Judah? I am not coming against you today, but against the house with which I am at war, and God has ordered me to hurry. Stop for your own sake from interfering with God who is with me, so that He will not destroy you.” 22 Yet Josiah would not turn away from him, but disguised himself in order to fight against him. He did not listen to the words of Neco from the mouth of God, but came to fight against him on the plain of Megiddo. 23 The archers shot King Josiah, and the king said to his servants, “Take me away, for I am badly wounded.” 24 So his servants took him out of the chariot and carried him in the second chariot which he had, and brought him to Jerusalem where he died and was buried in the tombs of his fathers. All Judah and Jerusalem mourned for Josiah. 25 Then Jeremiah sung a lament (funeral song) for Josiah, and all the male and female singers have spoken about Josiah in their laments to this day. They made the songs an ordinance in Israel; behold, they are written in the Lamentations. 26 Now the rest of the acts of Josiah and his deeds of devotion and godly achievements as written in the Law of the Lord, 27 and his acts, from the first to the last, behold, they are written in the Book of the Kings of Israel and Judah.