Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 15

Regler for sabbatåret

1Hvert syvende år skal I eftergive al gæld. 2-3 Enhver kreditor skal annullere gældsbeviset og eftergive den landsmand, som måtte skylde ham noget, men ikke den fremmede iblandt jer, for i det år løser Herren alle israelitter fra deres gældsforpligtelser. 4-5 Det bliver I ikke fattigere af, for Herren vil velsigne jer rigeligt i det land, han giver jer, hvis ellers I adlyder hans befalinger. Forudsætningen for hans velsignelse er, at I omhyggeligt adlyder de love, jeg pålægger jer i dag. Så vil Herren velsigne jer, sådan som han har lovet, så I kan låne ud til andre og ikke selv have behov for at låne, og på den måde vil I blive herre over andre og ikke selv blive underlagt nogen.

Når I er kommet ind i landet, og nogen iblandt jer er fattig, må I ikke lukke hjertet og nægte at hjælpe de fattige. Nej, I skal låne dem, hvad de har brug for. Pas på, at I ikke afslår at låne nogen noget, blot fordi eftergivelsesåret nærmer sig. Gør I det, vil Herren høre de fattiges råb og betragte jeres afslag som en synd. 10 Nej, I skal låne de fattige, hvad de har brug for uden at beklage jer. Så vil Herren jeres Gud velsigne jeres arbejde og jeres ejendom. 11 Der vil altid være nogle, som er fattige iblandt jer. Derfor er denne befaling nødvendig. Del gavmildt ud til jeres landsmænd i nød.

12 Hvis nogle af jeres landsmænd arbejder som slaver for jer, skal I frigive dem efter det sjette år, 13 men send dem ikke tomhændet bort. 14 Giv dem rundhåndet nogle af jeres dyr og noget af jeres korn og vin i afskedsgave, så de får del i noget af den velsignelse, Herren har givet jer. 15 Husk, at I selv var slaver i Egypten, indtil Herren befriede jer. Det er baggrunden for denne befaling.

16 Hvis slaverne ikke ønsker frigivelse, fordi de er godt tilfredse med at arbejde som slaver, og fordi de er kommet til at holde af dig og din familie, 17 skal du tage en syl og stikke den gennem slavens øreflip og ind i døren som tegn på, at vedkommende skal være din slave på livstid. Dette gælder både for mandlige og kvindelige slaver.

18 Når du frigiver en slave, skal du ikke beklage dig over at miste en god arbejdskraft. Tænk på, at du trods alt i seks år har haft en medhjælp, der kostede dig under halvdelen af, hvad en almindelig daglejer koster. Da vil Herren, din Gud, velsigne dig i dit arbejde.

Regler om det førstefødte

19 Af de kalve og lam, der fødes blandt jeres husdyr, skal I udtage de førstefødte handyr som en gave til Herren. I må ikke lade en førstefødt tyrekalv udføre arbejde, og I må ikke klippe et førstefødt får. 20 I og jeres familie skal spise dem for Herrens ansigt, når I hvert år drager til helligdommen. 21 Men hvis dyret har fysiske skavanker, hvis det er lamt, blindt, eller der er andet i vejen med det, må I ikke ofre det i helligdommen, 22 men spise det hjemme på almindelig vis, hvad enten I er rene eller urene. 23 Dog skal I hælde blodet ud på jorden, for det må I ikke spise.

Amplified Bible

Deuteronomy 15

The Sabbatical Year

1“At the end of every seven years you shall grant a release (remission, pardon) from debt. This is the regulation for the release: every [a]creditor shall forgive what he has loaned to his neighbor; he shall not [b]require repayment from his neighbor and his brother, because the Lord’s release has been proclaimed. You may require repayment from a foreigner, but whatever of yours is with your brother [Israelite] your hand shall release. However, there will be no poor among you, since the Lord will most certainly bless you in the land which the Lord your God is giving you as an inheritance to possess, if only you will listen to and obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all these commandments which I am commanding you today. When the Lord your God blesses [c]you as He has promised you, then you will lend to many nations, but you will not borrow; and you will rule over many nations, but they will not rule over you.

“If there is a poor man among you, one of your fellow Israelites, in [d]any of your cities in the land that the Lord your God is giving you, you shall not [e]be heartless, nor [f]close-fisted with your poor brother; but you shall freely open your hand to him, and shall generously lend to him [g]whatever he needs. Beware that there is no wicked thought in your heart, saying, ‘The seventh year, the year of release (remission, pardon), is approaching,’ and your eye is hostile (unsympathetic) toward your poor brother, and you give him nothing [since he would not have to repay you]; for he may cry out to the Lord against you, and it will become a sin for you. 10 You shall freely and generously give to him, and your heart shall not be resentful when you give to him, because for this [generous] thing the Lord your God will bless you in all your work and in all your undertakings. 11 For the poor will never cease to be in the land; therefore I command you, saying, ‘You shall freely open your hand to your brother, to your needy, and to your poor in your land.’

12 “If your fellow Israelite, a Hebrew man or woman, is sold to you, and serves you for six years, then in the seventh year you shall set him free [from your service]. 13 When you set him free, you shall not let him go away empty-handed. 14 You shall give him generous provisions from your flock, from your threshing floor and from your wine press; you shall give to him as the Lord your God has blessed you. 15 And you shall remember and thoughtfully consider that you were [once] a slave in the land of Egypt, and the Lord your God redeemed you; therefore, I am commanding you these things today. 16 Now if the servant says to you, ‘I will not leave you,’ because he loves you and your household, since he is doing well with you; 17 then take an awl and pierce it through his ear into the door, and he shall [willingly] be your servant always. Also you shall do the same for your maidservant.

18 “It shall not seem hard to you when you set him free, for he has served you six years with double the service of a hired man; so the Lord your God will bless you in everything you do.

19 “You shall consecrate (set apart) to the Lord your God all the firstborn males that are born of your herd and flock. You shall not work with the firstborn of your herd, nor shear the firstborn of your flock. 20 You and your household shall eat it every year before the Lord your God in the place [for worship] which the Lord chooses. 21 But if it has any defect or injury, such as lameness or blindness, or any serious defect, you shall not sacrifice it to the Lord your God. 22 You shall eat it within your [city] gates; the [ceremonially] unclean and the clean alike may eat it, as [if it were] a gazelle or a deer. 23 Only you shall not eat its blood; you are to pour it out on the ground like water.

Footnotes

  1. Deuteronomy 15:2 Lit master of a loan.
  2. Deuteronomy 15:2 Lit collect.
  3. Deuteronomy 15:6 Lit according to the word to you.
  4. Deuteronomy 15:7 Lit one of your gates.
  5. Deuteronomy 15:7 Lit harden your heart.
  6. Deuteronomy 15:7 Lit close your hand to.
  7. Deuteronomy 15:8 Lit sufficient for his need.