Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 40:1-23

Josef tyder drømme i fængslet

1Nogen tid senere skete det, at kongen blev vred på sin hofbager og sin mundskænk. 2Han blev så vred, 3at han satte dem i fængsel, det samme fængsel, hvor Josef var. 4De sad inde i nogen tid, og fængselsinspektøren satte Josef til at have opsyn med dem.

5En nat havde både hofbageren og mundskænken en drøm, og hver drøm havde sin egen betydning. 6Næste morgen, da Josef kom ind til dem, bemærkede han, at de to mænd virkede mere mismodige end normalt.

7„Hvorfor er I så triste i dag?” spurgte han.

8„Vi havde nogle underlige drømme i nat,” forklarede de, „men der er ingen, som kan tyde dem for os.”

„Drømmetydning er Guds sag!” sagde Josef. „Fortæl mig, hvad I drømte.”

9Først fortalte mundskænken sin drøm: „I drømmen så jeg en vinstok. 10Den havde tre grene, som begyndte at skyde knopper, og senere fik den blomster. Snart var der også klaser af modne druer på den. 11Jeg stod med Faraos vinbæger i hånden, så jeg tog drueklaserne og pressede saften ud i bægeret, og rakte det til Farao.”

12„Jeg ved godt, hvad den drøm betyder,” sagde Josef. „De tre grene betyder tre dage. 13Inden tre dage vil Farao føre dig ud af fængslet og give dig dit gamle job tilbage, så du igen rækker ham bægeret som før, da du var hans mundskænk. 14Når det så går dig godt igen, vil jeg bede dig om at huske mig og lægge et godt ord ind for mig hos Farao, så jeg kan komme ud herfra. 15Jeg har ikke gjort noget forkert. Jeg blev kidnappet fra hebræernes land, og her i Egypten har jeg heller ikke gjort noget, man kunne sætte mig i fængsel for.”

16Da hofbageren hørte den positive tydning af den første drøm, fortalte han også sin drøm til Josef. „I drømmen bar jeg tre kurve med brød på hovedet,” sagde han. 17„I den øverste kurv var der alle mulige slags bagværk til Faraos bord, men fuglene kom og spiste det hele!”

18„Nu skal jeg sige dig, hvad den drøm betyder,” sagde Josef. „De tre kurve betyder tre dage. 19Inden tre dage vil Farao føre dig ud af fængslet—men så vil han hugge hovedet af dig og hænge dig op på en pæl, så fuglene kan komme og æde din krop.”

20To40,20 På hebraisk: „den tredje dag”, hvilket svarer til „to dage efter” på dansk. dage efter var det Faraos fødselsdag, og han holdt en fest for sine hoffolk. Da lod han sin mundskænk og sin hofbager komme ud fra fængslet. 21Mundskænken fik sit tidligere embede tilbage, så han igen rakte Farao bægeret. 22Men bageren lod han henrette, som Josef havde forudsagt. 23Mundskænken glemte imidlertid alt om Josef i fængslet.

Священное Писание

Начало 40:1-23

Юсуф толкует сны двух узников

1Некоторое время спустя виночерпий и пекарь египетского царя провинились перед своим господином, царём Египта. 2Фараон разгневался на двух своих приближённых, главного виночерпия и главного пекаря, 3и заключил их в темницу при доме начальника стражи, туда же, куда был заключён Юсуф. 4Начальник стражи поручил их Юсуфу, и тот прислуживал им.

Они пробыли в заточении некоторое время, 5и вот им обоим – виночерпию и пекарю египетского царя, которые сидели в темнице, – в одну и ту же ночь приснились сны, и каждый сон имел своё особое значение.

6Придя к ним на следующее утро, Юсуф увидел, что они чем-то опечалены. 7Он спросил приближённых фараона, заключённых вместе с ним в доме его господина:

– Почему у вас сегодня такой печальный вид?

8– Нам обоим приснились сны, – ответили они, – а истолковать их некому.

Юсуф сказал им:

– Разве толкование не от Всевышнего? Расскажите мне ваши сны.

9Главный виночерпий рассказал Юсуфу свой сон:

– Я видел во сне виноградную лозу, 10и на лозе были три ветви. Едва на ней показались почки, как она расцвела, и цветы сразу превратились в гроздья винограда. 11У меня в руке была чаша фараона; я взял виноград, выжал сок в чашу и подал чашу в руку фараону.

12– Вот что это значит, – сказал ему Юсуф. – Три ветви – это три дня. 13Через три дня фараон возвысит тебя и возвратит на прежнее место, и ты подашь фараону его чашу, как в прежние времена, когда ты был его виночерпием. 14Но в те добрые для тебя времена, молю тебя, вспомни обо мне и окажи мне милость: упомяни обо мне фараону, чтобы вызволить меня из темницы. 15Меня ведь насильно увезли из земли евреев, и здесь я тоже не сделал ничего такого, чтобы сидеть в темнице.

16Увидев, что Юсуф дал благоприятное истолкование, главный пекарь сказал Юсуфу:

– Мне тоже приснился сон: я держал на голове три корзины. 17В верхней была всякая выпечка для фараона, но её клевали птицы прямо из корзины на моей голове.

18– Вот что это значит, – сказал Юсуф. – Три корзины – это три дня. 19Через три дня фараон возвысит и тебя тоже – тебе отрубят голову, а тело посадят на кол40:19 Букв.: «повесят тебя на дереве»; так же в ст. 22 и 41:13., и птицы будут клевать его.

20На третий день, в свой день рождения, фараон устроил пир для всех своих придворных, и в их окружении он возвысил главного виночерпия и главного пекаря: 21главного виночерпия он возвратил на прежнее место, и тот вновь подал чашу в руку фараону, 22а главного пекаря посадил на кол, как Юсуф и сказал им в своём истолковании.

23Но главный виночерпий не вспомнил о Юсуфе; он забыл о нём.