Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 25:1-34

Abrahams efterkommere gennem Ketura

1Abraham havde taget25,1 Eller: „tog”. Det er uvist, om det skete før eller efter, at Sara døde. sig endnu en kone. Hun hed Ketura, 2og sammen fik de følgende sønner: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. 3Jokshan blev far til Saba og Dedan; Dedan blev stamfar til ashuritterne, letushitterne og leumitterne. 4Midjan blev far til Efa, Efer, Hanok, Abida og Elda’a. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

5Abraham indsatte Isak som arving til alt, hvad han ejede. 6De sønner, han havde med sine andre koner, gav han gaver og sendte dem derefter bort fra Isak, østpå til landet øst for Jordanfloden.

Abrahams død og begravelse

7Abraham blev 175 år gammel. 8Han døde i en høj alder, gammel og mæt af dage. 9-10Isak og Ishmael begravede ham i Makpela-klippehulen ved Mamres lund på den mark, som Abraham havde købt af hittitten Efron, Sohars søn, og hvor hans kone Sara allerede lå begravet.

11Efter Abrahams død velsignede Gud hans søn Isak. Isak boede i Be’er-Lahaj-Roi i Negev.

Ishmaels slægt

12-13Det følgende er en liste over Ishmaels25,12-13 Abrahams søn med Hagar. efterkommere: Nebajot, den førstefødte, Kedar, Adbe’el, Mibsam, 14Mishma, Duma, Massa, 15Hadad, Tema, Jetur, Nafish og Kedma. 16Disse 12 sønner blev stamfædre til de 12 stammer, som er opkaldt efter dem. 17Ishmael var 137 år gammel, da han døde. 18Hans efterkommere slog sig ned i området fra Havila til Shur nordøst for Egyptens grænse ved vejen til Assyrien. De lå konstant i krig med hinanden.

Jakob køber førstefødselsretten

19Det følgende er Isaks slægtshistorie: Isak var søn af Abraham. 20Da han var 40 år gammel, giftede han sig med Rebekka, en datter af aramæeren Betuel fra Paddan-Aram, og søster til Laban. 21Isak bad til Herren for Rebekka, for hun kunne ikke blive gravid. Og Herren hørte Isaks bøn: Rebekka blev gravid 22med tvillinger, og hun følte det, som om drengene sloges inde i hende. „Hvorfor sker sådan noget for mig?” klagede hun. Så gik hun hen og spurgte Herren.

23Herrens svar lød: „Sønnerne i dit moderliv bliver stamfædre til to rivaliserende folkeslag. Den ene bliver stærkere end den anden, og den ældste kommer til at tjene den yngste.”

24Da tiden kom, hvor Rebekka skulle føde, var det ganske rigtigt tvillinger. 25Den første, der kom ud, var rødlig og lodden som en skindkappe med hår over hele kroppen. Ham kaldte de Esau. 26Den anden tvilling blev født med hånden om Esaus hæl, og derfor kaldte de ham Jakob.25,26 Det minder om det hebraiske ord for „hæl”, men det minder også om ordet for „den, der udnytter andre”. Isak var 60 år gammel, da tvillingerne blev født.

27Som drengene voksede op, blev Esau en dygtig jæger og færdedes meget ude i de øde områder, hvorimod Jakob var en stille natur og blev hjemme ved teltene. 28Isak holdt mest af Esau, fordi han elskede kødet fra de vildtlevende dyr. Men Rebekka holdt mest af Jakob.

29En dag, da Jakob var ved at lave mad, kom Esau træt og sulten hjem fra en jagttur. Esau udbrød:

30„Giv mig noget af det røde der. Jeg er ved at dø af sult!” Derfor fik han også navnet Edom.25,30 Det betyder: „rød”.

31„Du må først sælge mig din førstefødselsret,” svarede Jakob.

32„Hvad bryder jeg mig om min førstefødselsret, når jeg er ved at dø af sult?” sagde Esau.

33„Sværg så på, at førstefødselsretten er min!” vedblev Jakob. Så svor Esau og solgte dermed sine rettigheder som ældste søn til sin yngre bror Jakob. 34Jakob serverede nu brød og stuvede, røde linser for Esau, og da han havde spist og drukket, rejste han sig og gik sin vej. Sådan ringeagtede Esau sin førstefødselsret.

Священное Писание

Начало 25:1-34

Последние годы Ибрахима и его смерть

(1 Лет. 1:32-33)

1Ибрахим взял себе другую жену, которую звали Хеттура. 2Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. 3Иокшан был отцом Шевы и Дедана; потомками Дедана были ашшуриты, летушиты и леюмиты. 4Сыновьями Мадиана были Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Элдага. Все они были потомками Хеттуры.

5Ибрахим оставил всё, что у него было, Исхаку. 6Сыновей наложниц он щедро одарил и ещё при жизни своей отослал их от своего сына Исхака на восток, в восточную землю.

7Всего Ибрахим прожил сто семьдесят пять лет. 8Он испустил последний вздох и умер в глубокой старости, насытившись жизнью, и отошёл к своим предкам. 9Его сыновья Исхак и Исмаил похоронили его в пещере Махпела рядом с Мамре, на поле хетта Эфрона, сына Цохара, 10которое Ибрахим купил у хеттов25:10 Или: «у сыновей Хета».. Там Ибрахим был погребён рядом со своей женой Саррой. 11После смерти Ибрахима Всевышний благословил его сына Исхака, который тогда жил возле Беэр-Лахай-Рои.

Потомки Исмаила

(1 Лет. 1:28-31)

12Вот родословие Исмаила, сына Ибрахима, которого служанка Сарры, египтянка Хаджар, родила Ибрахиму; 13и вот имена сыновей Исмаила, перечисленные в порядке их рождения: Навайот – первенец Исмаила, Кедар, Адбеил, Мивсам, 14Мишма, Дума, Масса, 15Хадад, Тема, Иетур, Нафиш и Кедма. 16Это имена сыновей Исмаила, имена двенадцати вождей родов по их поселениям и кочевьям.

17Всего Исмаил жил сто тридцать семь лет. Он испустил последний вздох и умер и отошёл к своим предкам. 18Его потомки поселились в области от Хавилы до Сура, возле границы Египта, на пути к Ассирии. Они жили во вражде со всеми своими братьями25:18 Или: «Они поселились по соседству со всеми своими братьями»..

Сыновья Исхака – Есав и Якуб

19Вот рассказ об Исхаке, сыне Ибрахима. У Ибрахима родился Исхак. 20Исхаку было сорок лет, когда он женился на Рабиге, дочери арамея Бетуила из Паддан-Арама25:20 То есть из северо-западной Месопотамии., сестре арамея Лавана. 21Исхак молил Вечного за жену, потому что она была бесплодна. Вечный ответил на его молитву, и его жена Рабига забеременела. 22Дети стали толкать друг друга в её утробе, и она сказала:

– За что мне это?

И она пошла спросить Вечного. 23И сказал ей Вечный:

– Два племени в чреве твоём,

два народа произойдут из тебя и разделятся;

один будет сильнее другого,

и старший будет служить младшему.

24Когда пришло ей время родить, во чреве её действительно оказались мальчики-близнецы. 25Первый родился красный, и всё его тело было покрыто как бы ворсистой одеждой; поэтому его назвали Есав («волосатый»). 26Потом появился его брат, держась рукой за пятку Есава; поэтому он был назван Якуб («он держится за пятку»)25:26 Он держится за пятку – образное выражение, означавшее «он обманывает».. Исхаку было шестьдесят лет, когда Рабига родила их.

Есав продаёт своё первородство

27Мальчики выросли: Есав был искусный охотник, человек полей, а Якуб был человек тихий, живущий среди шатров. 28Исхак, которому была по вкусу дичь, больше любил Есава, но Рабига больше любила Якуба.

29Однажды, когда Якуб готовил похлёбку, Есав вернулся с поля очень голодный. 30Он сказал Якубу:

– Скорее, дай мне поесть немного того красного, что ты готовишь! Я умираю от голода!

(Вот почему ему также дали имя Эдом («красный»).)

31Якуб ответил:

– Сперва продай мне твоё первородство25:31 Первородство – особое положение старшего (первородного) сына в доме, дававшее право на первенство среди братьев и особые привилегии при получении наследства (см. Втор. 21:15-17). Кроме того, первенец принадлежал Самому Всевышнему (см. Чис. 3:13)..

32– Я умираю от голода, – сказал Есав. – Какая мне польза в первородстве?

33Якуб сказал:

– Сначала поклянись.

Он поклялся и так продал своё первородство Якубу. 34Тогда Якуб дал Есаву лепёшек и чечевичной похлёбки. Он поел, попил, встал и ушёл. Так Есав пренебрёг своим первородством.