Bibelen på hverdagsdansk

1. Kongebog 7:1-51

Salomon bygger sit eget paladskompleks

1Det tog Salomon 13 år at opføre sit eget paladskompleks.

2-3En af bygningerne kaldte han „Libanonskovhallen”. Den var 45 m lang, 22,5 m bred og 13,5 m høj. Den var bygget op omkring fire rækker cedertræssøjler. Loftkonstruktionen bestod af 3 gange 15 store tværbjælker af cedertræ, som hvilede på disse cedertræssøjler. Oven på tværbjælkerne var der lagt et bræddeloft bestående af cedertræsplanker.7,2-3 I vers 2 taler den masoretiske tekst (MT) om fire rækker søjler, mens nogle håndskrifter af Septuaginta taler om tre. Oversættelsen her bygger på MT og formoder, at der var fire rækker søjler, hvoraf de to yderste gav skelettet til ydermuren, som muligvis også var bygget af cedertræ. Vers 3 siger ordret: „Det—huset—blev dækket ovenfra med cedertræ ovenpå tværstykkerne/sidestykkerne, som var ovenpå søjlerne—45, 15 i rækken.” Teksten kunne fortolkes, som om der var 45 søjler i stedet for 45 tværbjælker, men det ville ikke passe med de fire søjlerækker. 4I hallens langsider var der vinduer, der sad over for hinanden i tre niveauer. 5I hver ende af hallen var der tre rektangulære døråbninger, der også sad over for hinanden.

6Han byggede også „Søjlehallen”. Den var 22,5 m lang og 13,5 m bred med en overdækket terrasse, hvis tag blev båret af en række søjler.

7Desuden byggede han „Domhuset”, hvor hans trone stod. Det var her, han afsagde dom i de forskellige retssager, der blev bragt til ham. Det var indvendigt beklædt med cedertræspaneler fra gulv til loft.

8Salomons private beboelseshuse lå bag Domhuset inden for den mur, som omgav hele paladskomplekset. Det hus, han lod opføre til den egyptiske prinsesse, han havde giftet sig med, svarede i størrelse og udstyr til hans eget. 9Husene blev bygget af store, smukke sandsten, som var blevet hugget ud og savet til i bestemte mål. Disse sten blev brugt til husmurene, hele vejen fra nederst til øverst, og de blev også brugt til muren omkring paladsgården. 10Stenene til fundamentet var ekstra store, nogle var 4,5 m lange, andre 3,6 m. 11Oven på fundamentet blev der så bygget med de andre sten, der var tilhugget efter bestemte mål, samt med cedertræ. 12Muren omkring paladsets gård bestod af tre lag tilhugne sten med et lag cedertræsbjælker ovenpå, svarende til den mur, der omgav templet og forhallen foran templet.

Huram laver de øvrige ting til templet

13-14Kong Salomon sendte bud til Tyrus efter en kunsthåndværker og fik fat i en mand ved navn Huram,7,13-14 I den hebraiske tekst er navnet Hiram, mens det i 2.Krøn. 2,12 og 4,16 er Huram-Abi. Det er formodentlig den samme mand, der er tale om, og han må ikke forveksles med kong Hiram. som var ekspert i bronzestøbning. Han var søn af en enke fra Naftalis stamme, og hans far havde været en dygtig bronzesmed i Tyrus. Således kom Huram i arbejde hos kong Salomon.

15Han lavede to bronzesøjler,7,15 Eller: „kobbersøjler”. På hebraisk bruges det samme ord for kobber og bronze. 8,1 m i højden og 5,4 m i omkreds. 16Derefter formede han to søjlehoveder af bronze, der var 2,25 m høje. 17Hvert søjlehoved var dekoreret med syv rækker kædelignende bronzefletværk. 18Oven over dem anbragte han to rækker granatæbler i bronze. 19De øverste 1,8 m af søjlehovederne var bøjet udad som en liljeblomst. 20De to rækker granatæbler, 100 i hver række, var anbragt over den fortykkede kant forneden på søjlehovedet ved siden af fletværket. 21Disse to søjler blev placeret foran tempelindgangen. Søjlen mod syd blev kaldt Jakin, og søjlen mod nord blev kaldt Boaz. 22Dermed var søjlerne færdige.

23Han støbte også en stor, rund vandbeholder, 2,25 m dyb, 4,5 m i diameter og 13,5 m i omkreds. Den blev kaldt „bronzehavet”. 24På ydersiden lige under kanten hele vejen rundt lavede han to rækker græskarlignende udsmykninger med ca. 5 cm mellem hver, formet i ét med resten af bronzehavet. 25Beholderen stod på 12 bronzeokser, der vendte halerne mod hinanden, således at okserne tre og tre så i retning af de fire verdenshjørner. 26Beholderens tykkelse var en håndsbred, og kanten var bøjet udad som kanten på en kop eller som toppen af en liljeblomst. Den rummede ca. 44.000 liter vand.7,26 På hebraisk: 2000 bat, hvor en bat normalt anslås til ca. 22 liter.

27Derpå lavede han ti rulleborde af bronze, 1,8 m lange, 1,8 m brede og 1,35 m høje. 28Bordene var konstrueret med sidepaneler, som var sat fast på de fire ben i hjørnerne. 29Sidepanelerne var dekoreret med løver, okser og keruber. Både over og under løverne og okserne var der dekorationer formet som kranse, der hang nedad. 30Alle disse borde havde fire bronzehjul med bronzeaksler. I hvert side var der en lodret stang, som ragede lidt op, så det tilhørende vandfad kunne blive holdt på plads oven på bordet. Også disse støttestænger var af bronze, og de var dekoreret med kranselignende ornamenter. 31På oversiden af hvert rullebord var der en cirkulær fordybning som et underlag til støtte for vandfadet. Den var 45 cm dyb med en støttehylde nedenunder på ekstra 22,5 cm. Der var også dekorationer ved kanten af denne fordybning. Sidepanelerne var dog firkantede, ikke runde.

32De fire hjul sad under sidepanelerne og havde en diameter på 67 cm. Hjulakslerne gik igennem de fire hjørneben. 33Hjulene lignede almindelige vognhjul, men både aksler, eger, fælge og nav var støbt i metal. 34I hvert hjørne var der et håndtag, som var ud i ét stykke med resten af bordet. 35Ved overkanten af bordet var der en bort på en halv alens bredde, der gik hele vejen rundt.7,35 En del af disse vers er temmelig uforståelige. 36Keruber, løver, palmetræer og kransedekorationer smykkede det hele, hvor der var plads. 37Alle ti rulleborde var fuldstændig ens, idet de blev støbt ved brug af de samme forme.

38Derefter lavede han ti store vandfade af bronze og placerede dem i den dertil indrettede fordybning i rullebordene. Hvert fad var 1,8 m i diameter og rummede knap 900 liter vand.7,38 På hebraisk: 40 bat. 39De ti rulleborde med tilhørende vandfade blev placeret i templets forgård, fem på templets sydside og fem på nordsiden. Bronzehavet blev placeret ved templets sydøstlige hjørne.

40Endelig lavede Huram diverse redskaber såsom askebakker, skovle og stænkeskåle. Derefter var han færdig med inventaret til Herrens hus og havde således fuldført den opgave, kong Salomon havde givet ham. 41-42Det følgende er en liste over de ting, Huram lavede:

De to søjler; de to liljeformede søjlehoveder med tilhørende fletværk og de 400 granatæbler; 43de ti rulleborde med de ti store vandfade; 44bronzehavet og dets fundament bestående af 12 okser; 45-46askebakkerne, skovlene og stænkeskålene.

Alle disse genstande var lavet af blankpoleret bronze og støbt i lerforme i Jordandalen mellem Sukkot og Zaretan. 47Totalvægten af den bronze, der blev brugt til Hurams arbejde, vides ikke; der gik simpelt hen så meget bronze til, at Salomon opgav at veje det.

48Salomon fik al inventaret til brug inde i selve templet belagt med rent guld—både redskaberne, røgelsesalteret, bordet til de hellige brød, 49de ti lysestager (fem stager ved hver langvæg i tempelrummet uden for det allerhelligste rum), alle blomsterdekorationerne, lamperne, vægetængerne, 50baljerne, vægesaksene, stænkeskålene, fadene og bakkerne til gløder. Både hængslerne til dørene ind til det allerhelligste rum og dørene ved templets hovedindgang blev belagt med guld.

51Da Herrens hus stod færdigt, tog kong Salomon de gaver af sølv og guld og andre kostbarheder, som hans far havde givet til Herren, og han placerede det hele i skatkammeret i Herrens hus.

New Russian Translation

3 Царств 7:1-51

Дворец Соломона

1Однако на то, чтобы завершить строительство своего дворца, у Соломона ушло тринадцать лет. 2Он построил дворец, который назвал дворцом Ливанского леса, – сто локтей в длину, пятьдесят в ширину и тридцать в высоту7:2 Около 50 м в длину, 25 м в ширину и 15 м в высоту., с четырьмя рядами кедровых колонн, поддерживающих кедровые балки. 3Его крыша была обшита кедром по балкам, которые располагались на колоннах, – сорок пять балок, по пятнадцать в каждом ряду. 4Окна дворца были поставлены высоко, по три окна в ряду, друг напротив друга. 5В дверных проемах и в окнах7:5 Так в одном из древних переводов; в еврейском тексте «косяках». были четырехугольные рамы, и три ряда окон находились напротив трех рядов на противоположной стене7:5 Смысл этого стиха в еврейском тексте неясен..

6Соломон сделал колонный зал длиной в пятьдесят локтей и шириной в тридцать7:6 Около 25 м в длину и 15 м в ширину.. Там был притвор, крыша которого также поддерживалась колоннами.

7Он построил тронный зал для суда, называемый «Зал Правосудия», и покрыл его кедром от пола до потолка7:7 Так в некоторых древних переводах; в еврейском тексте: «пола».. 8А его дом, где он должен был жить, был в другом дворе, позади зала, такой же по замыслу. Еще Соломон сделал дворец, подобный этому залу, для дочери фараона, на которой он женился.

9Все эти сооружения – от внешней стороны до большого двора и от основания до карнизов – были сделаны из дорогих камней, обтесанных по размеру и обрезанных пилами с внешней и с внутренней стороны. 10В основания были заложены дорогие большие камни, десяти7:10 Около 5 м. Также в стихе 23. и восьми7:10 Около 4 м. локтей. 11Сверху были дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедровые балки. 12Большой двор был обнесен стеной из трех рядов обтесанного камня и ряда кедровых брусьев, как внутренний двор дома Господа с его притвором.

Хирам – мастер по бронзе

13Царь Соломон пригласил и принял Хирама из Тира, 14сына вдовы из рода Неффалима. Его отцом был тирянин, ремесленник по бронзе. Хирам был очень искусен и имел большой навык во всех видах работы с бронзой. Он пришел к царю Соломону и сделал всю работу, которая была ему поручена.

Две бронзовые колонны

(2 Пар. 3:15-17)

15Он отлил две бронзовые колонны. Одна из них была восемнадцать локтей в высоту, и шнур двенадцать локтей в длину7:15 Около 9 м в высоту и шнур 6 м в длину. обвивал ее по окружности7:15 Вероятный текст; в нормативном еврейском тексте: «и шнур двенадцати локтей в длину обнимал второй столб».. Вторая колонна была такой же. 16Еще он сделал две капители колонн из литой бронзы, чтобы поставить их на колоннах. Капители на каждой из колонн были по пять локтей7:16 Около 2,5 м; также в стихе 23. в высоту. 17Верхние части колонн украшала сетка из переплетенных цепей, по семь на каждой колонне7:17 Смысл этого стиха в еврейском тексте неясен.. 18Он сделал два ряда гранатовых плодов7:18 Так в некоторых рукописях еврейского текста и в одном из древних переводов; в большинстве рукописей еврейского текста: «сделал колонны»., окружавших каждую сетку, чтобы украсить капители колонн. Обе капители он сделал одинаковыми. 19Капители колонн притвора имели форму лилий, в четыре локтя7:19 Около 2 м; также в стихе 38. высотой. 20На капителях обеих колонн, над чашеобразной частью рядом с сеткой, были сделаны кругом рядами двести гранатовых плодов. 21Он установил колонны в крытой галерее храма. Ту колонну, что с южной стороны, он назвал Иахин7:21 Возможно, это название означает «он устанавливает»., а ту, что с северной, – Боаз7:21 Возможно, это название означает «в нем сила».. 22Капители колонн были сделаны в виде лилий. На этом была завершена работа над колоннами.

Бронзовый бассейн

(2 Пар. 4:2-5)

23Он вылил из бронзы круглый бассейн, названный «морем», размером в десять локтей от края до края и пять локтей в высоту. Мерная нить тридцати локтей в длину окаймляла его. 24Снизу его окружали два ряда подобия тыкв – по десять на локоть. Тыквы были отлиты с морем одним литьем.

25Море стояло на двенадцати быках, три из которых смотрели на север, три на запад, три на юг и три на восток. Море покоилось на них, а их зады были обращены внутрь, к центру. 26Море было в ладонь7:26 Около 8 см. толщиной, а его край был как край чаши, как цветок лилии. Море вмещало в себя две тысячи батов7:26 Около 44 000 л..

Бронзовые подставки

27Еще он сделал десять подставок из бронзы; каждая была четыре локтя в длину, четыре в ширину и три в высоту7:27 Около 2 м в длину и в ширину и 1,5 м в высоту.. 28Вот как были устроены подставки: у них были боковые панели, находящиеся между рамками. 29На панелях между рамками, как и на самих рамках, были изображены львы, быки и херувимы. Над львами и быками и под ними были кованые венки. 30У каждой подставки было по четыре бронзовых колеса с бронзовыми осями, и у каждой была умывальница, которая покоилась на четырех опорах, отлитых с венками на каждой стороне. 31Отверстие подставки находилось в ее верхушке на высоте в один локоть7:31 Около 0,5 м.. Это отверстие было круглым и вместе с основанием составляло полтора локтя7:31 Около 0,75 м; также в стихе 32. в ширину. Вокруг отверстия располагались резные изображения. Панели подставок были квадратные, а не круглые. 32Под панелями находилось четыре колеса, и оси их крепились к подставке. Диаметр каждого колеса был полтора локтя. 33Колеса были сделаны, как для колесниц: оси, ободья, спицы и ступицы – все были литые.

34У каждой подставки было четыре рукоятки, по одной на каждом углу, которые выдавались из подставки. 35На верху подставки был круглый обод пол-локтя высотой. Опоры и панели крепились к верхушке подставки. 36На подставках и панелях, где только было место, он вырезал херувимов, львов и пальмы, а вокруг – венки. 37Так он сделал десять подставок. Все они были отлиты одинаково и были одного размера и формы.

38Затем он сделал десять бронзовых умывальниц, каждая из которых вмещала сорок батов7:38 Около 880 л. и была в четыре локтя, по одной умывальнице на каждую из десяти подставок. 39Он поставил пять подставок на южной стороне дома и пять на северной, а «море» поставил на юго-восточном углу дома. 40Еще Хирам сделал горшки7:40 Букв.: «чаши»., лопатки и кропильные чаши.

Список утвари дома Господня

(2 Пар. 4:11–5:1)

На этом Хирам завершил всю работу, которую выполнял для царя Соломона в доме Господа. Он сделал:

41две колонны;

две чашеобразные капители для колонн,

две сетки, украшавшие чашеобразные капители,

42четыреста гранатовых плодов для двух сеток (два ряда гранатов для каждой сетки, украшавшей чашеобразные капители),

43десять подставок с умывальницами,

44море и двенадцать быков под ним,

45горшки, лопатки и кропильные чаши.

Вся утварь, которую Хирам сделал царю Соломону для дома Господа, была из полированной бронзы. 46Царь велел отлить ее в глиняных формах в долине Иордана между Суккотом и Цартаном. 47Соломон не взвесил всех этих вещей, потому что их было слишком много. Вес бронзы остался неизвестным.

48Еще Соломон сделал всю утварь для Господнего дома:

золотой жертвенник,

стол для хлеба Присутствия,

49подсвечники из чистого золота (пять на правую и пять на левую сторону перед внутренним святилищем),

золотые цветы, лампады и щипцы,

50кубки, ножницы для фитилей, кропильные чаши, блюда и сосуды для возжигания благовоний – все из чистого золота, и золотые петли для дверей внутреннего помещения, Святого Святых, а также для внешних дверей дома.

51Когда вся работа, которую царь Соломон делал для дома Господа, была завершена, он принес те вещи, которые посвятил его отец Давид, – серебро, золото и утварь – и положил их в сокровищницы Господнего дома.