Bibelen på hverdagsdansk

1. Kongebog 7:1-51

Salomon bygger sit eget paladskompleks

1Det tog Salomon 13 år at opføre sit eget paladskompleks.

2-3En af bygningerne kaldte han „Libanonskovhallen”. Den var 45 m lang, 22,5 m bred og 13,5 m høj. Den var bygget op omkring fire rækker cedertræssøjler. Loftkonstruktionen bestod af 3 gange 15 store tværbjælker af cedertræ, som hvilede på disse cedertræssøjler. Oven på tværbjælkerne var der lagt et bræddeloft bestående af cedertræsplanker.7,2-3 I vers 2 taler den masoretiske tekst (MT) om fire rækker søjler, mens nogle håndskrifter af Septuaginta taler om tre. Oversættelsen her bygger på MT og formoder, at der var fire rækker søjler, hvoraf de to yderste gav skelettet til ydermuren, som muligvis også var bygget af cedertræ. Vers 3 siger ordret: „Det—huset—blev dækket ovenfra med cedertræ ovenpå tværstykkerne/sidestykkerne, som var ovenpå søjlerne—45, 15 i rækken.” Teksten kunne fortolkes, som om der var 45 søjler i stedet for 45 tværbjælker, men det ville ikke passe med de fire søjlerækker. 4I hallens langsider var der vinduer, der sad over for hinanden i tre niveauer. 5I hver ende af hallen var der tre rektangulære døråbninger, der også sad over for hinanden.

6Han byggede også „Søjlehallen”. Den var 22,5 m lang og 13,5 m bred med en overdækket terrasse, hvis tag blev båret af en række søjler.

7Desuden byggede han „Domhuset”, hvor hans trone stod. Det var her, han afsagde dom i de forskellige retssager, der blev bragt til ham. Det var indvendigt beklædt med cedertræspaneler fra gulv til loft.

8Salomons private beboelseshuse lå bag Domhuset inden for den mur, som omgav hele paladskomplekset. Det hus, han lod opføre til den egyptiske prinsesse, han havde giftet sig med, svarede i størrelse og udstyr til hans eget. 9Husene blev bygget af store, smukke sandsten, som var blevet hugget ud og savet til i bestemte mål. Disse sten blev brugt til husmurene, hele vejen fra nederst til øverst, og de blev også brugt til muren omkring paladsgården. 10Stenene til fundamentet var ekstra store, nogle var 4,5 m lange, andre 3,6 m. 11Oven på fundamentet blev der så bygget med de andre sten, der var tilhugget efter bestemte mål, samt med cedertræ. 12Muren omkring paladsets gård bestod af tre lag tilhugne sten med et lag cedertræsbjælker ovenpå, svarende til den mur, der omgav templet og forhallen foran templet.

Huram laver de øvrige ting til templet

13-14Kong Salomon sendte bud til Tyrus efter en kunsthåndværker og fik fat i en mand ved navn Huram,7,13-14 I den hebraiske tekst er navnet Hiram, mens det i 2.Krøn. 2,12 og 4,16 er Huram-Abi. Det er formodentlig den samme mand, der er tale om, og han må ikke forveksles med kong Hiram. som var ekspert i bronzestøbning. Han var søn af en enke fra Naftalis stamme, og hans far havde været en dygtig bronzesmed i Tyrus. Således kom Huram i arbejde hos kong Salomon.

15Han lavede to bronzesøjler,7,15 Eller: „kobbersøjler”. På hebraisk bruges det samme ord for kobber og bronze. 8,1 m i højden og 5,4 m i omkreds. 16Derefter formede han to søjlehoveder af bronze, der var 2,25 m høje. 17Hvert søjlehoved var dekoreret med syv rækker kædelignende bronzefletværk. 18Oven over dem anbragte han to rækker granatæbler i bronze. 19De øverste 1,8 m af søjlehovederne var bøjet udad som en liljeblomst. 20De to rækker granatæbler, 100 i hver række, var anbragt over den fortykkede kant forneden på søjlehovedet ved siden af fletværket. 21Disse to søjler blev placeret foran tempelindgangen. Søjlen mod syd blev kaldt Jakin, og søjlen mod nord blev kaldt Boaz. 22Dermed var søjlerne færdige.

23Han støbte også en stor, rund vandbeholder, 2,25 m dyb, 4,5 m i diameter og 13,5 m i omkreds. Den blev kaldt „bronzehavet”. 24På ydersiden lige under kanten hele vejen rundt lavede han to rækker græskarlignende udsmykninger med ca. 5 cm mellem hver, formet i ét med resten af bronzehavet. 25Beholderen stod på 12 bronzeokser, der vendte halerne mod hinanden, således at okserne tre og tre så i retning af de fire verdenshjørner. 26Beholderens tykkelse var en håndsbred, og kanten var bøjet udad som kanten på en kop eller som toppen af en liljeblomst. Den rummede ca. 44.000 liter vand.7,26 På hebraisk: 2000 bat, hvor en bat normalt anslås til ca. 22 liter.

27Derpå lavede han ti rulleborde af bronze, 1,8 m lange, 1,8 m brede og 1,35 m høje. 28Bordene var konstrueret med sidepaneler, som var sat fast på de fire ben i hjørnerne. 29Sidepanelerne var dekoreret med løver, okser og keruber. Både over og under løverne og okserne var der dekorationer formet som kranse, der hang nedad. 30Alle disse borde havde fire bronzehjul med bronzeaksler. I hvert side var der en lodret stang, som ragede lidt op, så det tilhørende vandfad kunne blive holdt på plads oven på bordet. Også disse støttestænger var af bronze, og de var dekoreret med kranselignende ornamenter. 31På oversiden af hvert rullebord var der en cirkulær fordybning som et underlag til støtte for vandfadet. Den var 45 cm dyb med en støttehylde nedenunder på ekstra 22,5 cm. Der var også dekorationer ved kanten af denne fordybning. Sidepanelerne var dog firkantede, ikke runde.

32De fire hjul sad under sidepanelerne og havde en diameter på 67 cm. Hjulakslerne gik igennem de fire hjørneben. 33Hjulene lignede almindelige vognhjul, men både aksler, eger, fælge og nav var støbt i metal. 34I hvert hjørne var der et håndtag, som var ud i ét stykke med resten af bordet. 35Ved overkanten af bordet var der en bort på en halv alens bredde, der gik hele vejen rundt.7,35 En del af disse vers er temmelig uforståelige. 36Keruber, løver, palmetræer og kransedekorationer smykkede det hele, hvor der var plads. 37Alle ti rulleborde var fuldstændig ens, idet de blev støbt ved brug af de samme forme.

38Derefter lavede han ti store vandfade af bronze og placerede dem i den dertil indrettede fordybning i rullebordene. Hvert fad var 1,8 m i diameter og rummede knap 900 liter vand.7,38 På hebraisk: 40 bat. 39De ti rulleborde med tilhørende vandfade blev placeret i templets forgård, fem på templets sydside og fem på nordsiden. Bronzehavet blev placeret ved templets sydøstlige hjørne.

40Endelig lavede Huram diverse redskaber såsom askebakker, skovle og stænkeskåle. Derefter var han færdig med inventaret til Herrens hus og havde således fuldført den opgave, kong Salomon havde givet ham. 41-42Det følgende er en liste over de ting, Huram lavede:

De to søjler; de to liljeformede søjlehoveder med tilhørende fletværk og de 400 granatæbler; 43de ti rulleborde med de ti store vandfade; 44bronzehavet og dets fundament bestående af 12 okser; 45-46askebakkerne, skovlene og stænkeskålene.

Alle disse genstande var lavet af blankpoleret bronze og støbt i lerforme i Jordandalen mellem Sukkot og Zaretan. 47Totalvægten af den bronze, der blev brugt til Hurams arbejde, vides ikke; der gik simpelt hen så meget bronze til, at Salomon opgav at veje det.

48Salomon fik al inventaret til brug inde i selve templet belagt med rent guld—både redskaberne, røgelsesalteret, bordet til de hellige brød, 49de ti lysestager (fem stager ved hver langvæg i tempelrummet uden for det allerhelligste rum), alle blomsterdekorationerne, lamperne, vægetængerne, 50baljerne, vægesaksene, stænkeskålene, fadene og bakkerne til gløder. Både hængslerne til dørene ind til det allerhelligste rum og dørene ved templets hovedindgang blev belagt med guld.

51Da Herrens hus stod færdigt, tog kong Salomon de gaver af sølv og guld og andre kostbarheder, som hans far havde givet til Herren, og han placerede det hele i skatkammeret i Herrens hus.

New International Reader’s Version

1 Kings 7:1-51

Solomon Builds His Palace

1But it took Solomon 13 years to finish constructing his palace and the other buildings related to it. 2He built the Palace of the Forest of Lebanon. It was 150 feet long. It was 75 feet wide. And it was 45 feet high. It had four rows of cedar columns. They held up beautiful cedar beams. 3Above the beams was a roof made out of cedar boards. It rested on the columns. There were three rows of beams with 15 in each row. The total number of beams was 45. 4The windows of the palace were placed high up in the walls. They were in groups of three. And they faced each other. 5All the doorways had frames shaped like rectangles. They were in front. They were in groups of three. And they faced each other.

6Solomon made a covered area. It was 75 feet long. And it was 45 feet wide. Its roof was held up by columns. In front of it was a porch. In front of that were pillars and a roof that went out beyond them.

7Solomon built the throne hall. It was called the Hall of Justice. That’s where he would serve as judge. He covered the hall with cedar boards from floor to ceiling. 8The palace where he would live was set farther back. Its plan was something like the plan for the hall. Solomon had married Pharaoh’s daughter. He made a palace for her. It was like the hall.

9All those buildings were made out of blocks of good quality stone. They were cut to the right size. They were made smooth on their back and front sides. Those stones were used for the outside of each building and for the large courtyard. They were also used from the foundations up to the roofs. 10Large blocks of good quality stone were used for the foundations. Some were 15 feet long. Others were 12 feet long. 11The walls above them were made out of good quality stones. The stones were cut to the right size. On top of them was a layer of cedar beams. 12The large courtyard had a wall around it. The first three layers of the wall were made out of blocks of stone. The top layer was made out of beautiful cedar wood. The same thing was done with the inside courtyard of the Lord’s temple and its porch.

More Facts About the Temple

13King Solomon sent messengers to Tyre. He wanted them to bring Huram back with them. 14Huram’s mother was a widow. She was from the tribe of Naphtali. Huram’s father was from Tyre. He was skilled in working with bronze. Huram also had great skill, knowledge and understanding in working with bronze. He came to King Solomon and did all the work he was asked to do.

15Huram made two bronze pillars. Each of them was 27 feet high. And each was 18 feet around. 16Each pillar had a decorated top made out of bronze. Each top was seven and a half feet high. 17Chains that were linked together hung down from the tops of the pillars. There were seven chains for each top. 18Huram made two rows of pomegranates. They circled the chains. The pomegranates decorated the tops of the pillars. Huram did the same thing for each pillar. 19The tops on the pillars of the porch were shaped like lilies. The lilies were 6 feet high. 20On the tops of both pillars were 200 pomegranates. They were in rows all around the tops. They were above the part that was shaped like a bowl. And they were next to the chains. 21Huram set the pillars up at the temple porch. The pillar on the south he named Jakin. The one on the north he named Boaz. 22The tops of the pillars were shaped like lilies. So the work on the pillars was finished.

23Huram made a huge metal bowl for washing. Its shape was round. It measured 15 feet from rim to rim. It was seven and a half feet high. And it was 45 feet around. 24Below the rim there was a circle of gourds around the bowl. In every 18 inches around the bowl there were ten gourds. The gourds were arranged in two rows. They were made as part of the bowl itself.

25The huge bowl stood on 12 bulls. Three of them faced north. Three faced west. Three faced south. And three faced east. The bowl rested on top of the bulls. Their rear ends were toward the center. 26The bowl was three inches thick. Its rim was like the rim of a cup. The rim was shaped like the bloom of a lily. The bowl held 12,000 gallons of water.

27Huram also made ten stands out of bronze. They could be moved around. Each stand was six feet long. It was six feet wide. And it was four and a half feet high. 28Here is how the stands were made. They had sides that were joined to posts. 29On the sides between the posts were lions, bulls and cherubim. They were also on all of the posts. Above and below the lions and bulls were wreaths made out of hammered metal. 30Each stand had four bronze wheels with bronze axles. Each stand had a bowl that rested on four supports. The stand had wreaths on each side. 31There was a round opening on the inside of each stand. The opening had a frame 18 inches deep. The sides were 27 inches high from the top of the opening to the bottom of the base. There was carving around the opening. The sides of the stands were square, not round. 32The four wheels were under the sides. The axles of the wheels were connected to the stand. Each wheel was 27 inches across. 33The wheels were made like chariot wheels. All the axles, rims, spokes and hubs were made out of metal.

34Each stand had four handles on it. There was one on each corner. They came out from the stand. 35At the top of the stand there was a round band. It was nine inches deep. The sides and supports were connected to the top of the stand. 36Huram carved cherubim, lions and palm trees on the sides of the stands. He also carved them on the surfaces of the supports. His carving covered every open space. He had also carved wreaths all around. 37That’s how he made the ten stands. All of them were made in the same molds. And they had the same size and shape.

38Then Huram made ten bronze bowls. Each one held 240 gallons. The bowls measured six feet across. There was one bowl for each of the ten stands. 39He placed five of the stands on the south side of the temple. He placed the other five on the north side. He put the huge bowl on the south side. It was at the southeast corner of the temple. 40He also made the pots, shovels and sprinkling bowls.

So Huram finished all the work he had started for King Solomon. Here’s what he made for the Lord’s temple.

41He made the two pillars.

He made the two tops for the pillars. The tops were shaped like bowls.

He made the two sets of chains that were linked together. They decorated the two bowl-shaped tops of the pillars.

42He made the 400 pomegranates for the two sets of chains. There were two rows of pomegranates for each chain. They decorated the bowl-shaped tops of the pillars.

43He made the ten stands with their ten bowls.

44He made the huge bowl. He made the 12 bulls that were under it.

45He made the pots, shovels and sprinkling bowls.

Huram made all those objects for King Solomon for the Lord’s temple. He made them out of bronze. Then he shined them up. 46The king had made them in clay molds. It was done on the plain of the Jordan River between Sukkoth and Zarethan. 47Solomon didn’t weigh any of those things. There were too many of them to weigh. No one even tried to weigh the bronze they were made out of.

48Solomon also made everything in the Lord’s temple.

He made the golden altar.

He made the golden table for the holy bread.

49He made the pure gold lampstands. There were five on the right and five on the left. They were in front of the Most Holy Room.

He made the gold flowers. He made the gold lamps and tongs.

50He made the bowls, wick cutters, sprinkling bowls, dishes, and shallow cups for burning incense. All of them were made out of pure gold.

He made the gold bases for the doors of the inside room. That’s the Most Holy Room. He also made gold bases for the doors of the main hall of the temple.

51King Solomon finished all the work for the Lord’s temple. Then he brought in the things his father David had set apart for the Lord. They included the silver and gold and all the other things for the Lord’s temple. Solomon placed them with the other treasures that were there.