Bibelen på hverdagsdansk

1. Kongebog 7:1-51

Salomon bygger sit eget paladskompleks

1Det tog Salomon 13 år at opføre sit eget paladskompleks.

2-3En af bygningerne kaldte han „Libanonskovhallen”. Den var 45 m lang, 22,5 m bred og 13,5 m høj. Den var bygget op omkring fire rækker cedertræssøjler. Loftkonstruktionen bestod af 3 gange 15 store tværbjælker af cedertræ, som hvilede på disse cedertræssøjler. Oven på tværbjælkerne var der lagt et bræddeloft bestående af cedertræsplanker.7,2-3 I vers 2 taler den masoretiske tekst (MT) om fire rækker søjler, mens nogle håndskrifter af Septuaginta taler om tre. Oversættelsen her bygger på MT og formoder, at der var fire rækker søjler, hvoraf de to yderste gav skelettet til ydermuren, som muligvis også var bygget af cedertræ. Vers 3 siger ordret: „Det—huset—blev dækket ovenfra med cedertræ ovenpå tværstykkerne/sidestykkerne, som var ovenpå søjlerne—45, 15 i rækken.” Teksten kunne fortolkes, som om der var 45 søjler i stedet for 45 tværbjælker, men det ville ikke passe med de fire søjlerækker. 4I hallens langsider var der vinduer, der sad over for hinanden i tre niveauer. 5I hver ende af hallen var der tre rektangulære døråbninger, der også sad over for hinanden.

6Han byggede også „Søjlehallen”. Den var 22,5 m lang og 13,5 m bred med en overdækket terrasse, hvis tag blev båret af en række søjler.

7Desuden byggede han „Domhuset”, hvor hans trone stod. Det var her, han afsagde dom i de forskellige retssager, der blev bragt til ham. Det var indvendigt beklædt med cedertræspaneler fra gulv til loft.

8Salomons private beboelseshuse lå bag Domhuset inden for den mur, som omgav hele paladskomplekset. Det hus, han lod opføre til den egyptiske prinsesse, han havde giftet sig med, svarede i størrelse og udstyr til hans eget. 9Husene blev bygget af store, smukke sandsten, som var blevet hugget ud og savet til i bestemte mål. Disse sten blev brugt til husmurene, hele vejen fra nederst til øverst, og de blev også brugt til muren omkring paladsgården. 10Stenene til fundamentet var ekstra store, nogle var 4,5 m lange, andre 3,6 m. 11Oven på fundamentet blev der så bygget med de andre sten, der var tilhugget efter bestemte mål, samt med cedertræ. 12Muren omkring paladsets gård bestod af tre lag tilhugne sten med et lag cedertræsbjælker ovenpå, svarende til den mur, der omgav templet og forhallen foran templet.

Huram laver de øvrige ting til templet

13-14Kong Salomon sendte bud til Tyrus efter en kunsthåndværker og fik fat i en mand ved navn Huram,7,13-14 I den hebraiske tekst er navnet Hiram, mens det i 2.Krøn. 2,12 og 4,16 er Huram-Abi. Det er formodentlig den samme mand, der er tale om, og han må ikke forveksles med kong Hiram. som var ekspert i bronzestøbning. Han var søn af en enke fra Naftalis stamme, og hans far havde været en dygtig bronzesmed i Tyrus. Således kom Huram i arbejde hos kong Salomon.

15Han lavede to bronzesøjler,7,15 Eller: „kobbersøjler”. På hebraisk bruges det samme ord for kobber og bronze. 8,1 m i højden og 5,4 m i omkreds. 16Derefter formede han to søjlehoveder af bronze, der var 2,25 m høje. 17Hvert søjlehoved var dekoreret med syv rækker kædelignende bronzefletværk. 18Oven over dem anbragte han to rækker granatæbler i bronze. 19De øverste 1,8 m af søjlehovederne var bøjet udad som en liljeblomst. 20De to rækker granatæbler, 100 i hver række, var anbragt over den fortykkede kant forneden på søjlehovedet ved siden af fletværket. 21Disse to søjler blev placeret foran tempelindgangen. Søjlen mod syd blev kaldt Jakin, og søjlen mod nord blev kaldt Boaz. 22Dermed var søjlerne færdige.

23Han støbte også en stor, rund vandbeholder, 2,25 m dyb, 4,5 m i diameter og 13,5 m i omkreds. Den blev kaldt „bronzehavet”. 24På ydersiden lige under kanten hele vejen rundt lavede han to rækker græskarlignende udsmykninger med ca. 5 cm mellem hver, formet i ét med resten af bronzehavet. 25Beholderen stod på 12 bronzeokser, der vendte halerne mod hinanden, således at okserne tre og tre så i retning af de fire verdenshjørner. 26Beholderens tykkelse var en håndsbred, og kanten var bøjet udad som kanten på en kop eller som toppen af en liljeblomst. Den rummede ca. 44.000 liter vand.7,26 På hebraisk: 2000 bat, hvor en bat normalt anslås til ca. 22 liter.

27Derpå lavede han ti rulleborde af bronze, 1,8 m lange, 1,8 m brede og 1,35 m høje. 28Bordene var konstrueret med sidepaneler, som var sat fast på de fire ben i hjørnerne. 29Sidepanelerne var dekoreret med løver, okser og keruber. Både over og under løverne og okserne var der dekorationer formet som kranse, der hang nedad. 30Alle disse borde havde fire bronzehjul med bronzeaksler. I hvert side var der en lodret stang, som ragede lidt op, så det tilhørende vandfad kunne blive holdt på plads oven på bordet. Også disse støttestænger var af bronze, og de var dekoreret med kranselignende ornamenter. 31På oversiden af hvert rullebord var der en cirkulær fordybning som et underlag til støtte for vandfadet. Den var 45 cm dyb med en støttehylde nedenunder på ekstra 22,5 cm. Der var også dekorationer ved kanten af denne fordybning. Sidepanelerne var dog firkantede, ikke runde.

32De fire hjul sad under sidepanelerne og havde en diameter på 67 cm. Hjulakslerne gik igennem de fire hjørneben. 33Hjulene lignede almindelige vognhjul, men både aksler, eger, fælge og nav var støbt i metal. 34I hvert hjørne var der et håndtag, som var ud i ét stykke med resten af bordet. 35Ved overkanten af bordet var der en bort på en halv alens bredde, der gik hele vejen rundt.7,35 En del af disse vers er temmelig uforståelige. 36Keruber, løver, palmetræer og kransedekorationer smykkede det hele, hvor der var plads. 37Alle ti rulleborde var fuldstændig ens, idet de blev støbt ved brug af de samme forme.

38Derefter lavede han ti store vandfade af bronze og placerede dem i den dertil indrettede fordybning i rullebordene. Hvert fad var 1,8 m i diameter og rummede knap 900 liter vand.7,38 På hebraisk: 40 bat. 39De ti rulleborde med tilhørende vandfade blev placeret i templets forgård, fem på templets sydside og fem på nordsiden. Bronzehavet blev placeret ved templets sydøstlige hjørne.

40Endelig lavede Huram diverse redskaber såsom askebakker, skovle og stænkeskåle. Derefter var han færdig med inventaret til Herrens hus og havde således fuldført den opgave, kong Salomon havde givet ham. 41-42Det følgende er en liste over de ting, Huram lavede:

De to søjler; de to liljeformede søjlehoveder med tilhørende fletværk og de 400 granatæbler; 43de ti rulleborde med de ti store vandfade; 44bronzehavet og dets fundament bestående af 12 okser; 45-46askebakkerne, skovlene og stænkeskålene.

Alle disse genstande var lavet af blankpoleret bronze og støbt i lerforme i Jordandalen mellem Sukkot og Zaretan. 47Totalvægten af den bronze, der blev brugt til Hurams arbejde, vides ikke; der gik simpelt hen så meget bronze til, at Salomon opgav at veje det.

48Salomon fik al inventaret til brug inde i selve templet belagt med rent guld—både redskaberne, røgelsesalteret, bordet til de hellige brød, 49de ti lysestager (fem stager ved hver langvæg i tempelrummet uden for det allerhelligste rum), alle blomsterdekorationerne, lamperne, vægetængerne, 50baljerne, vægesaksene, stænkeskålene, fadene og bakkerne til gløder. Både hængslerne til dørene ind til det allerhelligste rum og dørene ved templets hovedindgang blev belagt med guld.

51Da Herrens hus stod færdigt, tog kong Salomon de gaver af sølv og guld og andre kostbarheder, som hans far havde givet til Herren, og han placerede det hele i skatkammeret i Herrens hus.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

列王紀上 7:1-51

所羅門的王宮

1所羅門用了十三年的時間為自己興建王宮。 2他建造的黎巴嫩林宮長四十五米,寬二十二米半,高十三米半,有三行香柏木柱,柱子支撐著香柏木橫樑。 3每一行木柱有十五根,共四十五根。殿頂鋪香柏木板。 4宮殿有三排窗戶,窗與窗相對; 5宮殿的門框和窗戶都是方形的,三排窗戶彼此相對。

6他又建了一座有柱子的廊子,長二十二米半,寬十三米半,前面還有帶柱子的門廊和篷子。 7此外,他又建造了一個判案的公堂。堂內從地板到天花板都鋪上了香柏木。 8所羅門的寢宮就在公堂後面的院內,建築樣式和公堂相同。所羅門又為妻子——法老的女兒造了一座類似的宮室。

9這些宮殿,從根基到牆頂,從外院到內殿用的都是上等的石頭,按規格裡外用鋸切割整齊。 10根基用的是非常珍貴的石頭,它們的體積巨大,有些甚至是長達三米半至四米半的巨石, 11上面是按照規格鑿好的上等石頭以及香柏木。 12大院周圍的牆由三層鑿好的石頭和一層香柏木建成,正如耶和華殿的內院和殿廊的牆。

戶蘭造聖殿的器具

13所羅門王派人從泰爾戶蘭召來。 14戶蘭拿弗他利支派一個寡婦的兒子,父親是泰爾的銅匠。戶蘭聰明伶俐,技術高超,擅長製造各種銅器。他前來朝見所羅門王,領命負責一切銅器工程。

15他鑄造了兩根銅柱,每根高八米,周長五點四米, 16然後用銅鑄造了兩個高二點二五米的柱冠,安在柱頂上。 17每一個柱冠上裝飾著七條鏈子織成的網, 18網周圍環繞著兩行石榴。 19門廊的柱冠高一點八米,形狀像百合花。 20在每個柱冠靠近網子鼓起來的地方圍著兩行石榴,共二百個。 21這兩根銅柱豎立在殿廊的入口,南邊那根稱為雅斤,北邊那根稱為波阿斯22柱冠的形狀像百合花。這樣,銅柱就造成了。

23他又鑄造了一個圓形的銅海,高二點二五米,直徑四點五米,周長十三點五米。 24在銅海的邊緣下圍繞著兩圈野瓜圖案,每米有二十個野瓜,是跟銅海一起鑄造的。 25有十二頭銅牛馱著銅海,三頭向北,三頭向西,三頭向南,三頭向東。銅海安在牛上,牛尾都向內。 26銅海厚八釐米,邊如杯邊,又如百合花,容量是四萬四千升。 27戶蘭用銅造了十個盆座,每個長一點八米,寬一點八米,高一點三五米。 28盆座四面裝上鑲板,鑲板固定在框架上。 29鑲板和框架上刻著獅子、牛和基路伯天使,獅子和牛的上面和下面雕刻著花環。 30每一個盆座都有四個銅輪和銅軸,盆放在有四個支腳鑄成的盆架上,盆架周圍有花環圖案。 31盆座的開口呈圓形,深四十五釐米,直徑七十釐米,開口周圍有雕刻。鑲板是方形的,不是圓形的, 32下面有四個七十釐米高的輪子,輪軸固定在盆座上。 33輪子的樣式像戰車的輪子,軸、輞、輻、轂都是鑄成的。 34每個盆座的四角都有支腳,支腳和盆座一起鑄成。 35盆座上有一個高二十三釐米的圓架,上面的支架和鑲板是和盆座一起鑄成的。 36支架和鑲板都刻上基路伯天使、獅子和棕樹的圖案,周圍有花環圖案。 37十個盆座的鑄法、大小和形狀相同。 38他又用銅製造了十個盆,盆徑一點八米,容量八百八十升。十個銅盆分別放在十個盆座上。 39殿門左右各放五個盆座。銅海放在殿的東南角。

40他又製造了其他的盆、鏟和碗。他為所羅門王完成了耶和華殿的一切工作。 41他所製造的有兩根柱子,兩個碗狀的柱冠,兩個裝飾柱冠的網子, 42四百個裝飾網子的石榴,每個網子上兩行石榴,裝飾碗狀的柱冠; 43十個盆座及盆座上的十個銅盆; 44銅海和銅海下面的十二頭銅牛; 45盆、鏟、碗。這些都是戶蘭用磨亮的銅為耶和華的殿造的器具。 46這些都是照王的命令在疏割撒拉但之間的約旦平原用泥模鑄成的。 47所羅門沒有秤過這些器具,因為太多,銅的重量無法統計。

48所羅門又為耶和華的殿造了以下器具:金壇、放供餅的金桌; 49至聖所前面的純金燈臺,左右各五個;燈臺上的金花、燈盞和蠟剪; 50純金造的杯、蠟剪、碗、碟和火鼎以及至聖所和外殿入口的金門樞。

51所羅門王完成耶和華殿的一切工作後,就把他父親大衛獻給耶和華的金銀和器具都搬進耶和華殿的庫房。