Bibelen på hverdagsdansk

1. Kongebog 7:1-51

Salomon bygger sit eget paladskompleks

1Det tog Salomon 13 år at opføre sit eget paladskompleks.

2-3En af bygningerne kaldte han „Libanonskovhallen”. Den var 45 m lang, 22,5 m bred og 13,5 m høj. Den var bygget op omkring fire rækker cedertræssøjler. Loftkonstruktionen bestod af 3 gange 15 store tværbjælker af cedertræ, som hvilede på disse cedertræssøjler. Oven på tværbjælkerne var der lagt et bræddeloft bestående af cedertræsplanker.7,2-3 I vers 2 taler den masoretiske tekst (MT) om fire rækker søjler, mens nogle håndskrifter af Septuaginta taler om tre. Oversættelsen her bygger på MT og formoder, at der var fire rækker søjler, hvoraf de to yderste gav skelettet til ydermuren, som muligvis også var bygget af cedertræ. Vers 3 siger ordret: „Det—huset—blev dækket ovenfra med cedertræ ovenpå tværstykkerne/sidestykkerne, som var ovenpå søjlerne—45, 15 i rækken.” Teksten kunne fortolkes, som om der var 45 søjler i stedet for 45 tværbjælker, men det ville ikke passe med de fire søjlerækker. 4I hallens langsider var der vinduer, der sad over for hinanden i tre niveauer. 5I hver ende af hallen var der tre rektangulære døråbninger, der også sad over for hinanden.

6Han byggede også „Søjlehallen”. Den var 22,5 m lang og 13,5 m bred med en overdækket terrasse, hvis tag blev båret af en række søjler.

7Desuden byggede han „Domhuset”, hvor hans trone stod. Det var her, han afsagde dom i de forskellige retssager, der blev bragt til ham. Det var indvendigt beklædt med cedertræspaneler fra gulv til loft.

8Salomons private beboelseshuse lå bag Domhuset inden for den mur, som omgav hele paladskomplekset. Det hus, han lod opføre til den egyptiske prinsesse, han havde giftet sig med, svarede i størrelse og udstyr til hans eget. 9Husene blev bygget af store, smukke sandsten, som var blevet hugget ud og savet til i bestemte mål. Disse sten blev brugt til husmurene, hele vejen fra nederst til øverst, og de blev også brugt til muren omkring paladsgården. 10Stenene til fundamentet var ekstra store, nogle var 4,5 m lange, andre 3,6 m. 11Oven på fundamentet blev der så bygget med de andre sten, der var tilhugget efter bestemte mål, samt med cedertræ. 12Muren omkring paladsets gård bestod af tre lag tilhugne sten med et lag cedertræsbjælker ovenpå, svarende til den mur, der omgav templet og forhallen foran templet.

Huram laver de øvrige ting til templet

13-14Kong Salomon sendte bud til Tyrus efter en kunsthåndværker og fik fat i en mand ved navn Huram,7,13-14 I den hebraiske tekst er navnet Hiram, mens det i 2.Krøn. 2,12 og 4,16 er Huram-Abi. Det er formodentlig den samme mand, der er tale om, og han må ikke forveksles med kong Hiram. som var ekspert i bronzestøbning. Han var søn af en enke fra Naftalis stamme, og hans far havde været en dygtig bronzesmed i Tyrus. Således kom Huram i arbejde hos kong Salomon.

15Han lavede to bronzesøjler,7,15 Eller: „kobbersøjler”. På hebraisk bruges det samme ord for kobber og bronze. 8,1 m i højden og 5,4 m i omkreds. 16Derefter formede han to søjlehoveder af bronze, der var 2,25 m høje. 17Hvert søjlehoved var dekoreret med syv rækker kædelignende bronzefletværk. 18Oven over dem anbragte han to rækker granatæbler i bronze. 19De øverste 1,8 m af søjlehovederne var bøjet udad som en liljeblomst. 20De to rækker granatæbler, 100 i hver række, var anbragt over den fortykkede kant forneden på søjlehovedet ved siden af fletværket. 21Disse to søjler blev placeret foran tempelindgangen. Søjlen mod syd blev kaldt Jakin, og søjlen mod nord blev kaldt Boaz. 22Dermed var søjlerne færdige.

23Han støbte også en stor, rund vandbeholder, 2,25 m dyb, 4,5 m i diameter og 13,5 m i omkreds. Den blev kaldt „bronzehavet”. 24På ydersiden lige under kanten hele vejen rundt lavede han to rækker græskarlignende udsmykninger med ca. 5 cm mellem hver, formet i ét med resten af bronzehavet. 25Beholderen stod på 12 bronzeokser, der vendte halerne mod hinanden, således at okserne tre og tre så i retning af de fire verdenshjørner. 26Beholderens tykkelse var en håndsbred, og kanten var bøjet udad som kanten på en kop eller som toppen af en liljeblomst. Den rummede ca. 44.000 liter vand.7,26 På hebraisk: 2000 bat, hvor en bat normalt anslås til ca. 22 liter.

27Derpå lavede han ti rulleborde af bronze, 1,8 m lange, 1,8 m brede og 1,35 m høje. 28Bordene var konstrueret med sidepaneler, som var sat fast på de fire ben i hjørnerne. 29Sidepanelerne var dekoreret med løver, okser og keruber. Både over og under løverne og okserne var der dekorationer formet som kranse, der hang nedad. 30Alle disse borde havde fire bronzehjul med bronzeaksler. I hvert side var der en lodret stang, som ragede lidt op, så det tilhørende vandfad kunne blive holdt på plads oven på bordet. Også disse støttestænger var af bronze, og de var dekoreret med kranselignende ornamenter. 31På oversiden af hvert rullebord var der en cirkulær fordybning som et underlag til støtte for vandfadet. Den var 45 cm dyb med en støttehylde nedenunder på ekstra 22,5 cm. Der var også dekorationer ved kanten af denne fordybning. Sidepanelerne var dog firkantede, ikke runde.

32De fire hjul sad under sidepanelerne og havde en diameter på 67 cm. Hjulakslerne gik igennem de fire hjørneben. 33Hjulene lignede almindelige vognhjul, men både aksler, eger, fælge og nav var støbt i metal. 34I hvert hjørne var der et håndtag, som var ud i ét stykke med resten af bordet. 35Ved overkanten af bordet var der en bort på en halv alens bredde, der gik hele vejen rundt.7,35 En del af disse vers er temmelig uforståelige. 36Keruber, løver, palmetræer og kransedekorationer smykkede det hele, hvor der var plads. 37Alle ti rulleborde var fuldstændig ens, idet de blev støbt ved brug af de samme forme.

38Derefter lavede han ti store vandfade af bronze og placerede dem i den dertil indrettede fordybning i rullebordene. Hvert fad var 1,8 m i diameter og rummede knap 900 liter vand.7,38 På hebraisk: 40 bat. 39De ti rulleborde med tilhørende vandfade blev placeret i templets forgård, fem på templets sydside og fem på nordsiden. Bronzehavet blev placeret ved templets sydøstlige hjørne.

40Endelig lavede Huram diverse redskaber såsom askebakker, skovle og stænkeskåle. Derefter var han færdig med inventaret til Herrens hus og havde således fuldført den opgave, kong Salomon havde givet ham. 41-42Det følgende er en liste over de ting, Huram lavede:

De to søjler; de to liljeformede søjlehoveder med tilhørende fletværk og de 400 granatæbler; 43de ti rulleborde med de ti store vandfade; 44bronzehavet og dets fundament bestående af 12 okser; 45-46askebakkerne, skovlene og stænkeskålene.

Alle disse genstande var lavet af blankpoleret bronze og støbt i lerforme i Jordandalen mellem Sukkot og Zaretan. 47Totalvægten af den bronze, der blev brugt til Hurams arbejde, vides ikke; der gik simpelt hen så meget bronze til, at Salomon opgav at veje det.

48Salomon fik al inventaret til brug inde i selve templet belagt med rent guld—både redskaberne, røgelsesalteret, bordet til de hellige brød, 49de ti lysestager (fem stager ved hver langvæg i tempelrummet uden for det allerhelligste rum), alle blomsterdekorationerne, lamperne, vægetængerne, 50baljerne, vægesaksene, stænkeskålene, fadene og bakkerne til gløder. Både hængslerne til dørene ind til det allerhelligste rum og dørene ved templets hovedindgang blev belagt med guld.

51Da Herrens hus stod færdigt, tog kong Salomon de gaver af sølv og guld og andre kostbarheder, som hans far havde givet til Herren, og han placerede det hele i skatkammeret i Herrens hus.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

3 Царств 7:1-51

Дворец Сулеймана

1Но на то, чтобы завершить строительство своего дворца, у Сулеймана ушло тринадцать лет. 2Он построил дворец, который назывался дворцом Ливанского леса, – пятьдесят метров в длину, двадцать пять метров в ширину и пятнадцать метров7:2 Букв.: «сто… пятьдесят… тридцать локтей». в высоту, с четырьмя рядами кедровых колонн, поддерживающих кедровые балки. 3Его крыша была обшита кедром по балкам, которые располагались на колоннах, – сорок пять балок, по пятнадцать в каждом ряду. 4Окна его были поставлены высоко, по три окна в ряду, друг напротив друга. 5В дверных проёмах и в окнах7:5 Или: «косяках». были четырёхугольные рамы, и три ряда окон находились напротив трёх рядов на противоположной стене.

6Он сделал колонный зал – двадцать пять метров в длину и пятнадцать метров7:6 Букв.: «пятьдесят… тридцать локтей». в ширину. Там был притвор, крыша которого также поддерживалась колоннами.

7Он построил тронный зал для суда, называемый Зал правосудия, и покрыл его кедром от пола до потолка. 8А его дом, где он должен был жить, был в другом дворе, позади зала, такой же по замыслу. Ещё Сулейман сделал дворец, подобный этому залу, для дочери фараона, на которой женился.

9Все эти сооружения – от внешней стороны до большого двора и от основания до карнизов – были сделаны из дорогих камней, обтёсанных по размеру и обрезанных пилами с внешней и с внутренней стороны. 10В основания были заложены большие дорогие камни четырёх-пяти метров7:10 Букв.: «восьми-десяти локтей».. 11Сверху были дорогие камни, обтёсанные по размеру, и кедровые балки. 12Большой двор был обнесён стеной из трёх рядов обтёсанного камня и ряда кедровых брусьев, как внутренний двор храма Вечного с его притвором.

Хурам – бронзовых дел мастер

13Царь Сулейман пригласил и принял Хурама из Тира, 14сына вдовы из рода Неффалима. Его отцом был тирянин, бронзовых дел мастер. Хурам был очень искусен и имел большой навык во всех видах работы с бронзой. Он пришёл к царю Сулейману и сделал всю работу, которая была ему поручена.

Две бронзовые колонны

(2 Лет. 3:15-17)

15Хурам отлил две бронзовые колонны. Одна из них была девять метров высотой, и шнур длиной в шесть метров7:15 Букв.: «восемнадцать… двенадцать локтей». обвивал её по окружности. Вторая колонна была такой же. 16Ещё он сделал две капители колонн из литой бронзы, чтобы поставить их на колоннах. Капители на каждой из колонн были по два с половиной метра7:16 Букв.: «пять локтей». высотой. 17Верхние части колонн украшала сетка из переплетённых цепей, по семь на каждой колонне. 18Он сделал два ряда гранатовых плодов, окружавших каждую сетку, чтобы украсить капители колонн. Обе капители он сделал одинаковыми. 19На капителях колонн притвора были вырезаны лилии в два метра7:19 Букв.: «четыре локтя». высотой. 20На капителях обеих колонн, над чашеобразной частью рядом с сеткой, были сделаны кругом рядами двести гранатовых плодов.

21Хурам установил колонны у притвора храма. Ту колонну, что с южной стороны, он назвал Иахин («Он утвердит»), а ту, что с северной, – Боаз («в Нём сила»). 22Капители колонн были сделаны в виде лилий. На этом была завершена работа над колоннами.

Бронзовый бассейн

(2 Лет. 4:2-5)

23Хурам вылил из бронзы большой круглый бассейн, названный «морем», который был пяти метров в диаметре, двух с половиной метров высотой и пятнадцати метров7:23 Букв.: «десять… пять… тридцать локтей». в окружности. 24Снизу его окружали два ряда подобия тыкв – по десять на каждые полметра7:24 Букв.: «на локоть».. Тыквы были отлиты с бассейном одним литьём.

25Бассейн стоял на двенадцати быках, три из которых смотрели на север, три на запад, три на юг и три на восток. Бассейн покоился на них, а их зады были обращены внутрь, к центру. 26Его стенки были восемь сантиметров толщиной, а его край был как край чаши, как цветок лилии. Бассейн вмещал в себя сорок четыре тысячи литров7:26 Букв.: «одна ладонь… две тысячи батов». воды.

Бронзовые подставки

27Ещё Хурам сделал десять передвижных подставок из бронзы. Каждая была два метра длиной, два шириной и полтора метра7:27 Букв.: «четыре… четыре… три локтя». высотой. 28Вот как были устроены подставки: у них были боковые панели, находящиеся внутри рамок. 29На панелях внутри рамок, как и на самих рамках, были изображены львы, быки и херувимы. Над львами и быками и под ними были кованые венки. 30У каждой подставки было по четыре бронзовых колеса с бронзовыми осями, и у каждой была умывальница, которая покоилась на четырёх опорах, отлитых с венками на каждой стороне. 31На верху каждой подставки была круглая рама для умывальницы, служившая ей опорой. Эта рама была высотой в полметра, а её отверстие было семидесяти пяти сантиметров7:31 Букв.: «один… полтора локтя». шириной. Снаружи на ней были резные украшения. Панели подставок были квадратные, а не круглые. 32Под панелями находилось четыре колеса, и их оси крепились к подставке. Диаметр каждого колеса был равен семидесяти пяти сантиметрам7:32 Букв.: «полтора локтя».. 33Колёса были сделаны как для колесниц: оси, ободья, спицы и ступицы – все были литые.

34У каждой подставки было четыре рукоятки, по одной на каждом углу, которые выдавались из подставки. 35На верху подставки был круглый обод высотой в четверть метра7:35 Букв.: «пол-локтя».. Опоры и панели крепились к верхушке подставки. 36На подставках и панелях, где только было место, Хурам вырезал херувимов, львов и пальмы, а вокруг – венки. 37Так он сделал десять подставок. Все они были отлиты одинаково и были одного размера и формы.

38Затем Хурам сделал десять бронзовых умывальниц, каждая из которых вмещала восемьсот восемьдесят литров воды и была два метра7:38 Букв.: «сорок батов… четыре локтя». в диаметре, по одной умывальнице на каждую из десяти подставок. 39Он поставил пять подставок на южной стороне храма и пять на северной, а «море» поставил на юго-восточном углу храма.

40Ещё Хурам сделал горшки, лопатки и кропильные чаши.

Список утвари храма

(2 Лет. 4:11–5:1)

На этом Хурам завершил всю работу, которую выполнял для царя Сулеймана в храме Вечного. Он сделал

41две колонны,

две чашеобразные капители для колонн,

две сетки, украшавшие чашеобразные капители,

42четыреста плодов гранатового дерева для двух сеток (два ряда гранатов для каждой сетки, украшавшей чашеобразные капители),

43десять подставок с умывальницами,

44«море» и двенадцать быков под ним,

45горшки, лопатки и кропильные чаши.

Вся утварь, которую Хурам сделал царю Сулейману для храма Вечного, была из полированной бронзы. 46Царь велел отлить её в глиняных формах в долине Иордана между Суккотом и Цартаном. 47Сулейман не взвешивал всех этих вещей, потому что их было слишком много. Вес бронзы остался неизвестным.

48Ещё Сулейман сделал всю утварь для храма Вечного:

золотой жертвенник,

золотой стол для священного хлеба,

49подсвечники из чистого золота (пять на правую и пять на левую сторону перед внутренним святилищем),

золотые цветы, светильники и щипцы,

50кубки, ножницы для фитилей, кропильные чаши, блюда и сосуды для возжигания благовоний – всё из чистого золота,

золотые петли для дверей внутренней комнаты, Святая Святых, а также для внешних дверей храма.

51Когда вся работа, которую царь Сулейман делал для храма Вечного, была завершена, он принёс те вещи, которые посвятил Вечному его отец Давуд, – серебро, золото и утварь – и положил их в сокровищницы храма Вечного.