Bibelen på hverdagsdansk

1. Kongebog 7:1-51

Salomon bygger sit eget paladskompleks

1Det tog Salomon 13 år at opføre sit eget paladskompleks.

2-3En af bygningerne kaldte han „Libanonskovhallen”. Den var 45 m lang, 22,5 m bred og 13,5 m høj. Den var bygget op omkring fire rækker cedertræssøjler. Loftkonstruktionen bestod af 3 gange 15 store tværbjælker af cedertræ, som hvilede på disse cedertræssøjler. Oven på tværbjælkerne var der lagt et bræddeloft bestående af cedertræsplanker.7,2-3 I vers 2 taler den masoretiske tekst (MT) om fire rækker søjler, mens nogle håndskrifter af Septuaginta taler om tre. Oversættelsen her bygger på MT og formoder, at der var fire rækker søjler, hvoraf de to yderste gav skelettet til ydermuren, som muligvis også var bygget af cedertræ. Vers 3 siger ordret: „Det—huset—blev dækket ovenfra med cedertræ ovenpå tværstykkerne/sidestykkerne, som var ovenpå søjlerne—45, 15 i rækken.” Teksten kunne fortolkes, som om der var 45 søjler i stedet for 45 tværbjælker, men det ville ikke passe med de fire søjlerækker. 4I hallens langsider var der vinduer, der sad over for hinanden i tre niveauer. 5I hver ende af hallen var der tre rektangulære døråbninger, der også sad over for hinanden.

6Han byggede også „Søjlehallen”. Den var 22,5 m lang og 13,5 m bred med en overdækket terrasse, hvis tag blev båret af en række søjler.

7Desuden byggede han „Domhuset”, hvor hans trone stod. Det var her, han afsagde dom i de forskellige retssager, der blev bragt til ham. Det var indvendigt beklædt med cedertræspaneler fra gulv til loft.

8Salomons private beboelseshuse lå bag Domhuset inden for den mur, som omgav hele paladskomplekset. Det hus, han lod opføre til den egyptiske prinsesse, han havde giftet sig med, svarede i størrelse og udstyr til hans eget. 9Husene blev bygget af store, smukke sandsten, som var blevet hugget ud og savet til i bestemte mål. Disse sten blev brugt til husmurene, hele vejen fra nederst til øverst, og de blev også brugt til muren omkring paladsgården. 10Stenene til fundamentet var ekstra store, nogle var 4,5 m lange, andre 3,6 m. 11Oven på fundamentet blev der så bygget med de andre sten, der var tilhugget efter bestemte mål, samt med cedertræ. 12Muren omkring paladsets gård bestod af tre lag tilhugne sten med et lag cedertræsbjælker ovenpå, svarende til den mur, der omgav templet og forhallen foran templet.

Huram laver de øvrige ting til templet

13-14Kong Salomon sendte bud til Tyrus efter en kunsthåndværker og fik fat i en mand ved navn Huram,7,13-14 I den hebraiske tekst er navnet Hiram, mens det i 2.Krøn. 2,12 og 4,16 er Huram-Abi. Det er formodentlig den samme mand, der er tale om, og han må ikke forveksles med kong Hiram. som var ekspert i bronzestøbning. Han var søn af en enke fra Naftalis stamme, og hans far havde været en dygtig bronzesmed i Tyrus. Således kom Huram i arbejde hos kong Salomon.

15Han lavede to bronzesøjler,7,15 Eller: „kobbersøjler”. På hebraisk bruges det samme ord for kobber og bronze. 8,1 m i højden og 5,4 m i omkreds. 16Derefter formede han to søjlehoveder af bronze, der var 2,25 m høje. 17Hvert søjlehoved var dekoreret med syv rækker kædelignende bronzefletværk. 18Oven over dem anbragte han to rækker granatæbler i bronze. 19De øverste 1,8 m af søjlehovederne var bøjet udad som en liljeblomst. 20De to rækker granatæbler, 100 i hver række, var anbragt over den fortykkede kant forneden på søjlehovedet ved siden af fletværket. 21Disse to søjler blev placeret foran tempelindgangen. Søjlen mod syd blev kaldt Jakin, og søjlen mod nord blev kaldt Boaz. 22Dermed var søjlerne færdige.

23Han støbte også en stor, rund vandbeholder, 2,25 m dyb, 4,5 m i diameter og 13,5 m i omkreds. Den blev kaldt „bronzehavet”. 24På ydersiden lige under kanten hele vejen rundt lavede han to rækker græskarlignende udsmykninger med ca. 5 cm mellem hver, formet i ét med resten af bronzehavet. 25Beholderen stod på 12 bronzeokser, der vendte halerne mod hinanden, således at okserne tre og tre så i retning af de fire verdenshjørner. 26Beholderens tykkelse var en håndsbred, og kanten var bøjet udad som kanten på en kop eller som toppen af en liljeblomst. Den rummede ca. 44.000 liter vand.7,26 På hebraisk: 2000 bat, hvor en bat normalt anslås til ca. 22 liter.

27Derpå lavede han ti rulleborde af bronze, 1,8 m lange, 1,8 m brede og 1,35 m høje. 28Bordene var konstrueret med sidepaneler, som var sat fast på de fire ben i hjørnerne. 29Sidepanelerne var dekoreret med løver, okser og keruber. Både over og under løverne og okserne var der dekorationer formet som kranse, der hang nedad. 30Alle disse borde havde fire bronzehjul med bronzeaksler. I hvert side var der en lodret stang, som ragede lidt op, så det tilhørende vandfad kunne blive holdt på plads oven på bordet. Også disse støttestænger var af bronze, og de var dekoreret med kranselignende ornamenter. 31På oversiden af hvert rullebord var der en cirkulær fordybning som et underlag til støtte for vandfadet. Den var 45 cm dyb med en støttehylde nedenunder på ekstra 22,5 cm. Der var også dekorationer ved kanten af denne fordybning. Sidepanelerne var dog firkantede, ikke runde.

32De fire hjul sad under sidepanelerne og havde en diameter på 67 cm. Hjulakslerne gik igennem de fire hjørneben. 33Hjulene lignede almindelige vognhjul, men både aksler, eger, fælge og nav var støbt i metal. 34I hvert hjørne var der et håndtag, som var ud i ét stykke med resten af bordet. 35Ved overkanten af bordet var der en bort på en halv alens bredde, der gik hele vejen rundt.7,35 En del af disse vers er temmelig uforståelige. 36Keruber, løver, palmetræer og kransedekorationer smykkede det hele, hvor der var plads. 37Alle ti rulleborde var fuldstændig ens, idet de blev støbt ved brug af de samme forme.

38Derefter lavede han ti store vandfade af bronze og placerede dem i den dertil indrettede fordybning i rullebordene. Hvert fad var 1,8 m i diameter og rummede knap 900 liter vand.7,38 På hebraisk: 40 bat. 39De ti rulleborde med tilhørende vandfade blev placeret i templets forgård, fem på templets sydside og fem på nordsiden. Bronzehavet blev placeret ved templets sydøstlige hjørne.

40Endelig lavede Huram diverse redskaber såsom askebakker, skovle og stænkeskåle. Derefter var han færdig med inventaret til Herrens hus og havde således fuldført den opgave, kong Salomon havde givet ham. 41-42Det følgende er en liste over de ting, Huram lavede:

De to søjler; de to liljeformede søjlehoveder med tilhørende fletværk og de 400 granatæbler; 43de ti rulleborde med de ti store vandfade; 44bronzehavet og dets fundament bestående af 12 okser; 45-46askebakkerne, skovlene og stænkeskålene.

Alle disse genstande var lavet af blankpoleret bronze og støbt i lerforme i Jordandalen mellem Sukkot og Zaretan. 47Totalvægten af den bronze, der blev brugt til Hurams arbejde, vides ikke; der gik simpelt hen så meget bronze til, at Salomon opgav at veje det.

48Salomon fik al inventaret til brug inde i selve templet belagt med rent guld—både redskaberne, røgelsesalteret, bordet til de hellige brød, 49de ti lysestager (fem stager ved hver langvæg i tempelrummet uden for det allerhelligste rum), alle blomsterdekorationerne, lamperne, vægetængerne, 50baljerne, vægesaksene, stænkeskålene, fadene og bakkerne til gløder. Både hængslerne til dørene ind til det allerhelligste rum og dørene ved templets hovedindgang blev belagt med guld.

51Da Herrens hus stod færdigt, tog kong Salomon de gaver af sølv og guld og andre kostbarheder, som hans far havde givet til Herren, og han placerede det hele i skatkammeret i Herrens hus.

La Bible du Semeur

1 Rois 7:1-51

La construction du palais royal

1Salomon entreprit aussi de construire son propre palais. Il lui fallut treize années pour l’achever.

2Il bâtit d’abord le palais de la Forêt-du-Liban7.2 Appelée ainsi peut-être parce que les colonnes de cèdre formaient comme une forêt. Les cèdres venaient du Liban., et lui donna les dimensions suivantes : cinquante mètres de long, vingt-cinq mètres de large et quinze mètres de haut. Son plafond, supporté par des poutres de cèdre, reposait sur quatre rangées de colonnes de cèdre.

3Par-dessus les poutres s’étendaient trois rangées de quinze traverses de cèdre, soit quarante-cinq en tout, soutenues aussi par les colonnes. 4Sur chaque côté du bâtiment, trois rangées de fenêtres à cadres se faisaient face sur trois niveaux. 5Toutes ces portes et ces fenêtres avaient une forme carrée et les fenêtres étaient placées les unes en face des autres en trois rangées.

6Salomon construisit ensuite la salle des colonnes, d’une longueur de vingt-cinq mètres et d’une largeur de quinze mètres. On y entrait par un portique à auvent soutenu par des colonnes sur la façade. 7Puis il fit construire la salle du trône où il rendait la justice, appelée aussi la salle du Jugement. Elle était lambrissée de boiseries de cèdre du sol jusqu’au plafond7.7 D’après l’ancienne version grecque et la Vulgate. Le texte hébreu traditionnel a : sur tout le sol..

8Son habitation privée se trouvait dans une autre cour que la salle du Trône. Elle était construite selon le même plan. Salomon fit construire un palais semblable pour la fille du pharaon qu’il avait épousée7.8 Voir 1 R 3.1..

9Les murs de tous ces bâtiments, des fondations aux corniches du toit, et les constructions extérieures jusqu’à la muraille de la grande cour, étaient faits de belles pierres de taille, sciées sur mesure sur leurs faces intérieures et extérieures. 10Les fondations consistaient en grands blocs de pierres de prix ayant quatre et cinq mètres de long. 11Par-dessus ces fondations étaient posées des pierres taillées sur mesure et des poutres de cèdre.

12Les murs de la cour du palais étaient faits tout à l’entour de trois rangées de pierres de taille et d’une rangée de poutres de cèdre comme le parvis intérieur du temple de l’Eternel et comme le portique.

La fabrication des objets de bronze et d’or pour le Temple

Le fabricant des objets de bronze

(2 Ch 2.12-13)

13Le roi Salomon envoya chercher à Tyr un ouvrier nommé Hiram. 14C’était le fils d’une veuve de la tribu de Nephtali et d’un père tyrien. Il travaillait le bronze. Il était très habile, intelligent et compétent pour fabriquer toutes sortes d’ouvrages de bronze. Il vint auprès du roi Salomon et effectua tous ses ouvrages.

Les colonnes de bronze

(2 Ch 3.15-17)

15Il fit les deux colonnes de bronze hautes de neuf mètres et ayant cinq mètres cinquante de circonférence. 16Il coula ensuite les deux chapiteaux en bronze destinés au sommet de ces colonnes ; chacun d’eux avait deux mètres cinquante de haut. 17Ces chapiteaux étaient décorés de figures en forme de treillis et de chaînettes en forme de guirlandes. Il y en avait sept sur chaque chapiteau. 18Hiram disposa des grenades en deux rangées autour de chaque treillis pour orner les chapiteaux. 19Sur les colonnes du portique, il y avait un chapiteau de deux mètres de haut en forme de fleur de lis. 20Au-dessus du renflement qui dépassait le treillis des chapiteaux placés sur les deux colonnes, on pouvait compter deux cents grenades placées en rangées circulaires autour de chaque chapiteau. 21Hiram érigea les deux colonnes devant le portique du Temple. Il appela la colonne de droite Yakîn (Il affermit) et celle de gauche Boaz (La force est en Lui). 22Sur le sommet de chaque colonne, il y avait une sculpture représentant des lis. Ainsi fut achevée la fabrication des colonnes.

La grande cuve

(2 Ch 4.2-5)

23Puis il fit la grande cuve ronde en métal fondu7.23 Cuve de bronze employée pour les ablutions rituelles des prêtres (voir Ex 30.17-21).. Elle mesurait cinq mètres de diamètre et deux mètres cinquante de hauteur, un cordeau de quinze mètres mesurait sa circonférence. 24Au-dessous de son rebord, sur tout le pourtour, se trouvaient deux rangées de coloquintes coulées d’une seule pièce avec la cuve. Il y en avait dix par demi-mètre. 25La cuve elle-même reposait sur douze bœufs de bronze ayant leurs têtes tournées trois par trois vers le nord, l’ouest, le sud et l’est, alors que la partie postérieure de leur corps était tournée vers l’intérieur et portait la cuve. 26La paroi de la cuve avait huit centimètres d’épaisseur et son rebord était façonné comme celui d’une coupe en forme de pétale de lis. Elle contenait environ quarante mille litres d’eau.

Les chariots de bronze

27Hiram fabriqua ensuite les dix chariots de bronze. Chacun d’eux mesurait deux mètres de long, autant de large et un mètre cinquante de haut. 28Ils étaient constitués de châssis faits de plaques de bronze, entretoisées de traverses 29sur lesquelles Hiram sculpta des lions, des bœufs et des chérubins, de même que sur les plaques du châssis ; au-dessus et en dessous des lions et des bœufs, il y avait des guirlandes de fleurs. 30Chaque chariot avait quatre roues de bronze montées sur des essieux de bronze. Les quatre angles étaient munis de consoles qui allaient plus bas que les guirlandes et étaient destinées à soutenir un bassin. 31Sur le dessus de chaque chariot se trouvait un renfoncement circulaire de cinquante centimètres de profondeur et de soixante-quinze centimètres de diamètre pour servir de support au bassin. Hiram y cisela des sculptures. Le châssis était carré et non arrondi. 32Les quatre roues se trouvaient sous les traverses et leurs essieux étaient fixés à la base du chariot. Chaque roue avait soixante-quinze centimètres de diamètre. 33Elles étaient conçues comme les roues d’un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs rayons et leurs moyeux étaient en métal fondu. 34Les quatre consoles aux quatre angles de chaque chariot faisaient corps avec les châssis. 35La partie supérieure de chaque chariot était décorée d’une couronne de vingt-cinq centimètres de large qui faisait le tour du renfoncement. Là se trouvaient également des poignées et des traverses qui faisaient corps avec le reste du chariot. 36Sur les surfaces libres de ces poignées et de ces traverses, Hiram grava des chérubins, des lions et des palmes, entourés de guirlandes. 37Il procéda de la même manière pour les dix chariots. Ils avaient tous les mêmes dimensions et la même forme, et étaient tous coulés en métal fondu.

(2 Ch 4.6, 10 à 5.1)

38Il fabriqua encore dix bassins de bronze de deux mètres de diamètre pouvant contenir mille litres d’eau. Chaque bassin reposait sur l’un des dix chariots. 39Il disposa cinq chariots avec leurs bassins à droite du Temple et les cinq autres sur le côté gauche. La grande cuve ronde fut placée du côté droit du Temple vers le sud-est.

Les accessoires du culte

(2 Ch 4.11a)

40Hiram fabriqua les bassins7.40 Utilisés peut-être pour faire cuire la viande des sacrifices de communion (Lv 7.11-17)., les pelles et les coupes à aspersion7.40 Voir Ex 27.3..

Récapitulation des objets de bronze fabriqués

(2 Ch 4.11b-18)

Il termina ainsi tout le travail que le roi Salomon lui avait confié pour le temple de l’Eternel : 41les deux colonnes avec leurs chapiteaux évasés qui les surmontaient, les deux treillis pour recouvrir les évasements de ces chapiteaux, 42les quatre cents grenades accrochées aux treillis – deux rangées de grenades par treillis – 43les dix chariots et les dix bassins placés dessus, 44la grande cuve, unique en son genre, et les douze bœufs qui la supportaient, 45les chaudrons, les pelles et les coupes à aspersion. Tous ces objets, destinés au temple de l’Eternel, que Hiram avait fabriqués pour le roi Salomon étaient de bronze poli. 46Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans des couches d’argile, entre Soukkoth et Tsartân7.46 Soukkoth se trouvait sur la rive orientale du Jourdain (voir Gn 33.17 ; Jos 13.27 ; Jg 8.4-5), un peu au nord de l’embouchure du Yabboq.. 47Salomon mit en place tous ces objets ; on ne pouvait évaluer le poids de bronze utilisé, car la quantité en était trop grande.

Les objets en or

(2 Ch 4.19-22)

48Il fit encore fabriquer tous les autres objets destinés au temple de l’Eternel : l’autel des parfums en or7.48 Voir Ex 30.1-3., la table d’or sur laquelle on plaçait les pains exposés devant l’Eternel7.48 Voir Ex 25.23-30., 49les chandeliers d’or fin avec leurs lampes, placés cinq à droite et cinq à gauche devant la salle du fond, avec leurs fleurons, leurs lampes et les mouchettes en or7.49 Dans le tabernacle, il n’y avait qu’un seul chandelier à sept branches (Ex 25.31-40 ; 26.35). Salomon le remplaça par dix chandeliers., 50les bassins, les couteaux, les calices, les coupes et les brasiers d’or fin, ainsi que les gonds en or pour les portes de l’intérieur du Temple, à l’entrée du lieu très saint, et pour les portes de la grande salle, à l’entrée du Temple. 51Quand tous les travaux que le roi Salomon fit exécuter pour le temple de l’Eternel furent achevés, Salomon fit apporter les objets que son père David avait consacrés7.51 Voir 2 S 8.11 ; 1 Ch 18.11. : l’argent, l’or et les ustensiles, et il les déposa dans le trésor du temple de l’Eternel.