Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 18

Den største er den, som vil tjene

1Kort efter kom disciplene med et spørgsmål til Jesus: „Hvem er den største i Guds rige?” Jesus kaldte da på et lille barn og stillede det midt i kredsen. Så sagde han: „Det siger jeg jer: Hvis ikke I ændrer jeres måde at tænke på og bliver som små børn, kommer I slet ikke ind i Guds rige. Den, der ydmyger sig og bliver som barnet her, er den største i Guds rige. Og den, der accepterer et sådant lille barn, fordi det hører mig til, accepterer i virkeligheden mig.

Fristelser, som fører til fortabelse

Men hvis nogen ødelægger troen hos en af de små, der har tillid til mig, var det bedre for det menneske, om det blev kastet i havet med en møllesten om halsen. Ak, hvilken elendig verden, som får mennesker til at miste troen! Fristelser er ganske vist uundgåelige, men ve det menneske, der forårsager, at et andet menneske falder fra troen.

Hvis din hånd eller fod er skyld i, at du falder fra troen, så hug den af og kast den fra dig. Det er bedre for dig at gå ind til det evige liv uden din hånd eller fod end at kastes i den evige ild med arme og ben i behold. Hvis dit øje er skyld i, at du falder fra troen, så riv det ud og kast det fra dig. Det er bedre at gå enøjet ind til det evige liv end at ende i Helvedes ild med begge øjne i behold.

Gud ønsker ikke, at nogen går fortabt

10 Pas på, at I ikke ringeagter en af disse små, for det siger jeg jer: De har deres engle i Himlen, og de er altid i min Fars nærhed.[a]

12 Hvis en mand har 100 får, og et af dem kommer på afveje, lader han så ikke de 99 andre blive tilbage på græsgangen for at gå ud og lede efter det, der er forsvundet? 13 Og hvis han så finder det, vil han så ikke glæde sig mere over det ene får end over de 99 derhjemme, som ikke fór vild? 14 Sådan er det også med jeres himmelske Far. Han vil ikke, at en eneste af disse små skal gå fortabt.

Om irettesættelse, udelukkelse af menigheden og enhed i bøn

15 Hvis din ven[b] forsynder sig imod dig,[c] så konfronter ham med det under fire øjne. Hvis han hører på dig og beder om tilgivelse, så har du fået din ven tilbage. 16 Hvis ikke, skal du tage en eller to andre med dig, for enhver sag skal afgøres på to eller tre vidners udsagn. 17 Hvis han stadig ikke vil høre på dig, skal du indbringe sagen for menighedens ledelse. Hvis han heller ikke vil høre på dem, bør du se på ham som en, der står uden for menigheden. 18 Det siger jeg jer: Det, I sætter en stopper for på jorden, er der sat en stopper for i Himlen, og det, I åbner op for på jorden, er der åbnet op for i Himlen.[d] 19 Jeg siger jer også, at hvad som helst to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det vil min Far i Himlen gøre for jer. 20 For hvor to eller tre har fundet sammen om min vilje, der er jeg midt iblandt dem.”

Om tilgivelsens nødvendighed

21 „Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive en, der forsynder sig imod mig?” spurgte Peter. „Er syv gange nok?” 22 „Nej,” svarede Jesus, „lad det være 77 gange![e] 23 Med Guds rige er det nemlig som med en konge, der bad sine embedsmænd om at aflægge regnskab. 24 Den første skyldte ham et millionbeløb.[f] 25 Da han ikke kunne betale sin gæld, gav kongen ordre til, at alt hvad han ejede, skulle beslaglægges, og at han selv, hans kone og hans børn skulle sælges som slaver. 26 Manden faldt på knæ for kongen og bad: ‚Vær tålmodig med mig, så skal jeg nok betale det hele tilbage!’ 27 Så fik kongen ondt af ham, eftergav ham al hans gæld og lod ham gå.

28 Udenfor stødte embedsmanden på en kollega, der skyldte ham et par tusinde.[g] ‚Betal, hvad du skylder mig!’ hvæsede han og greb ham i struben. 29 Kollegaen faldt på knæ for ham. ‚Vær tålmodig med mig,’ bønfaldt han, ‚så skal jeg nok betale!’ 30 Men det ville han ikke høre tale om. Tværtimod fik han kollegaen arresteret og kastet i fængsel, hvor han skulle blive indtil hele gælden var betalt.

31 De andre kollegaer blev meget bedrøvede, da de så, hvad der foregik. De gik straks til kongen og aflagde rapport. 32 Kongen kaldte så embedsmanden ind igen. ‚Din ondskabsfulde slyngel,’ sagde kongen. ‚Her eftergav jeg dig hele din gæld—og det bare fordi du bad mig om det. 33 Burde du så ikke vise andre lidt medfølelse?’ 34 Derefter gav den vrede konge ordre til sine fængselsbetjente om at sætte ham i fængsel, indtil gælden var betalt.

35 Sådan vil min himmelske Far også gøre med jer, hvis I ikke tilgiver hinanden af hele jeres hjerte,” sluttede Jesus.

Footnotes

 1. 18,10 Nogle håndskrifter har et vers 11, sandsynligvis fra Luk. 19,10: „Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte.”
 2. 18,15 På græsk: „bror”. Der tænkes nok på en medkristen fra ens omgangskreds.
 3. 18,15 Nogle håndskrifter mangler: „imod dig”.
 4. 18,18 Se noten til 16,19.
 5. 18,22 Med denne hentydning til 1.Mos. 4,24 antyder Jesus, at den næsten grænseløse hævn, man finder i GT, skal afløses af den nye pagts princip om grænseløs tilgivelse. Oversættelsen 70 gange 7 gange er en misforståelse.
 6. 18,24 Ordret: 10.000 talenter. Det er sikkert et symbolsk tal for det største pengebeløb, man dengang kunne forestille sig. Det menes at svare til ca. 200 tons guld. En talent svarer til 6000 denarer, og en denar svarer til en almindelig dagløn.
 7. 18,28 Ordret: 100 denarer. Beløbet her er 600.000 gange mindre end det første beløb.

New American Standard Bible

Matthew 18

Rank in the Kingdom

1At that [a]time the disciples came to Jesus and said, “Who then is greatest in the kingdom of heaven?” And He called a child to Himself and set him [b]before them, and said, “Truly I say to you, unless you [c]are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever then humbles himself as this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one such child in My name receives Me; but whoever causes one of these little ones who believe in Me to stumble, it [d]would be better for him to have a [e]heavy millstone hung around his neck, and to be drowned in the depth of the sea.

Stumbling Blocks

“Woe to the world because of its stumbling blocks! For it is inevitable that stumbling blocks come; but woe to that man through whom the stumbling block comes!

“If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it from you; it is better for you to enter life crippled or lame, than [f]to have two hands or two feet and be cast into the eternal fire. If your eye causes you to stumble, pluck it out and throw it from you. It is better for you to enter life with one eye, than [g]to have two eyes and be cast into the [h]fiery hell.

10 “See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven continually see the face of My Father who is in heaven. 11 [[i]For the Son of Man has come to save that which was lost.]

Ninety-nine Plus One

12 “What do you think? If any man has a hundred sheep, and one of them has gone astray, does he not leave the ninety-nine on the mountains and go and search for the one that is straying? 13 If it turns out that he finds it, truly I say to you, he rejoices over it more than over the ninety-nine which have not gone astray. 14 So it is not the will [j]of your Father who is in heaven that one of these little ones perish.

Discipline and Prayer

15 “If your brother sins[k], go and [l]show him his fault [m]in private; if he listens to you, you have won your brother. 16 But if he does not listen to you, take one or two more with you, so that by the mouth of two or three witnesses every [n]fact may be confirmed. 17 If he refuses to listen to them, tell it to the church; and if he refuses to listen even to the church, let him be to you as [o]a Gentile and [p]a tax collector. 18 Truly I say to you, whatever you [q]bind on earth [r]shall have been bound in heaven; and whatever you [s]loose on earth [t]shall have been loosed in heaven.

19 “Again I say to you, that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them [u]by My Father who is in heaven. 20 For where two or three have gathered together in My name, I am there in their midst.”

Forgiveness

21 Then Peter came and said to Him, “Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to seven times?” 22 Jesus *said to him, “I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven.

23 “For this reason the kingdom of heaven [v]may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. 24 When he had begun to settle them, one who owed him [w]ten thousand talents was brought to him. 25 But since he [x]did not have the means to repay, his lord commanded him to be sold, along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made. 26 So the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, ‘Have patience with me and I will repay you everything.’ 27 And the lord of that slave felt compassion and released him and forgave him the [y]debt. 28 But that slave went out and found one of his fellow slaves who owed him a hundred [z]denarii; and he seized him and began to choke him, saying, ‘Pay back what you owe.’ 29 So his fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, ‘Have patience with me and I will repay you.’ 30 But he was unwilling [aa]and went and threw him in prison until he should pay back what was owed. 31 So when his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved and came and reported to their lord all that had happened. 32 Then summoning him, his lord *said to him, ‘You wicked slave, I forgave you all that debt because you pleaded with me. 33 Should you not also have had mercy on your fellow slave, in the same way that I had mercy on you?’ 34 And his lord, moved with anger, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him. 35 My heavenly Father will also do the same to you, if each of you does not forgive his brother from [ab]your heart.”

Footnotes

 1. Matthew 18:1 Lit hour
 2. Matthew 18:2 Lit in their midst
 3. Matthew 18:3 Lit are turned
 4. Matthew 18:6 Lit is better
 5. Matthew 18:6 Lit millstone turned by a donkey
 6. Matthew 18:8 Lit having; Gr part.
 7. Matthew 18:9 Lit having; Gr part.
 8. Matthew 18:9 Lit Gehenna of fire
 9. Matthew 18:11 Early mss do not contain this v
 10. Matthew 18:14 Lit before
 11. Matthew 18:15 Late mss add against you
 12. Matthew 18:15 Or reprove
 13. Matthew 18:15 Lit between you and him alone
 14. Matthew 18:16 Lit word
 15. Matthew 18:17 Lit the
 16. Matthew 18:17 Lit the
 17. Matthew 18:18 Or forbid
 18. Matthew 18:18 Gr fut. pft. pass.
 19. Matthew 18:18 Or permit
 20. Matthew 18:18 Gr fut. pft. pass.
 21. Matthew 18:19 Lit from
 22. Matthew 18:23 Lit was compared to
 23. Matthew 18:24 A talent was worth more than fifteen years’ wages of a laborer
 24. Matthew 18:25 Or was unable to
 25. Matthew 18:27 Or loan
 26. Matthew 18:28 The denarius was a day’s wages
 27. Matthew 18:30 Lit but
 28. Matthew 18:35 Lit your hearts