Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 22:1-24

Abrahams lydighed belønnes

1Senere satte Gud Abrahams tro og lydighed på prøve. Det gik således til:

„Abraham!” kaldte Gud. „Ja, Herre,” svarede han. „Jeg lytter!”

2„Tag din eneste søn, Isak, som du elsker så højt, og rejs til det sted, der hedder Morija. Der skal du bringe ham som et brændoffer til mig på et bjerg, som jeg vil vise dig.”

3Næste morgen stod Abraham meget tidligt op og kaldte på to af sine unge tjenere. Han bad dem om at kløve brænde til det bål, der skulle bruges til brændofferet, og om at gøre et æsel klar til rejsen. Derefter kaldte han på Isak, og de begav sig alle på vej mod det sted, Gud havde sagt ham. 4Da de havde rejst i to dage, fik Abraham øje på stedet i det fjerne.

5„Vent her med æslet,” sagde Abraham til tjenerne, „mens drengen og jeg går videre for at finde et sted at tilbede Herren. Vi kommer snart tilbage.” 6Derefter lagde Abraham offerbrændet på Isaks skuldre, men kniven og de ulmende trækul til offerilden bar han selv. De to gik så videre alene.

7„Far,” sagde Isak.

„Ja, min dreng.”

„Vi har brændet og ilden—men hvor er det lam, der skal ofres?”

8„Det vil Gud selv sørge for, min dreng,” svarede Abraham. Så gik de videre i tavshed.

9Da de kom til det sted, Abraham havde fået anvist af Gud, byggede han et stenalter og lagde brændet til rette ovenpå. Så bandt han sin søn, Isak, og lagde ham på alteret oven på brændet. 10Abraham tog nu kniven og løftede den i vejret for at dræbe sin søn og ofre ham til Herren.

11I samme øjeblik lød en røst fra Himlen: „Abraham! Abraham!”

„Ja, Herre,” svarede han.

12„Læg kniven ned og gør ikke drengen noget! For nu ved jeg, at du virkelig vil adlyde mig—siden du var villig til at ofre din eneste, elskede søn!”

13Da Abraham så sig omkring, fik han øje på en vædder, hvis horn havde viklet sig ind i en busk. Han tog vædderen og ofrede den som brændoffer på alteret i stedet for sin søn. 14Og Abraham kaldte stedet „Herren sørger for os”. Derfor siger man endnu den dag i dag: „På bjerget vil Herren sørge for os.”

15Da råbte Gud igen til Abraham fra Himlen: 16„Jeg er Herren, og jeg sværger ved mig selv, at fordi du adlød mig og ikke sparede din eneste søn, 17vil jeg velsigne dig. Jeg vil gøre dine efterkommere talrige som himlens stjerner og sandet på stranden, og de vil bryde igennem portene på deres fjenders byer. 18Desuden vil alle jordens folkeslag opleve velsignelse gennem en af dine efterkommere,22,18 Det hebraiske ord „i din sæd”, som her er oversat med „gennem en af dine efterkommere”, er ental og kan henvise til en enkelt søn eller efterkommer, eller til hele slægten. I ApG. 3,25 og Gal. 3,16 klargøres det, at Guds profetiske løfte henviser til Jesus som Abrahams efterkommer. Det samme hebraiske ord blev brugt i det tidligere Messiasløfte fra 1.Mos. 3,15. fordi du adlød mig!”

19Derefter vendte Abraham og Isak tilbage til tjenerne, og de tog alle hjem til Be’ersheba. Der blev Abraham boende i nogen tid.

Nakors sønner

20Kort tid efter modtog Abraham følgende besked: „Milka—din bror Nakors kone—har født ham en række sønner. Deres navne er: 21Utz, Buz, Kemuel, (som blev far til Aram), 22Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaf og Betuel, 23(som blev far til Rebekka). Disse otte sønner har Milka født Nakor. 24Med sin anden kone, Reuma, har han fire sønner: Teba, Gaham, Tahash og Ma’aka.”

Священное Писание

Начало 22:1-24

Испытание веры Ибрахима

1Спустя какое-то время Всевышний подверг Ибрахима испытанию. Он сказал ему:

– Ибрахим!

– Я здесь, – ответил Ибрахим.

2Всевышний сказал:

– Возьми сына, своего единственного обещанного Мной22:2 Единственный обещанный Мной – на языке оригинала это одно слово, которое можно перевести и как «уникальный», и как «возлюбленный», и как «единственный». В данном контексте это слово нужно понимать как «уникальный», в том смысле, что лишь Исхак был обещан Ибрахиму Всевышним. сына Исхака, которого ты любишь, иди в землю Мория22:2 Мория – согласно Книге Пророков (см. 2 Лет. 3:1) позже на горе Мория, что находится в земле Мория, царь Сулейман построил храм Всевышнему – первый Иерусалимский храм. и принеси его там в жертву всесожжения на горе, на которую Я укажу тебе.

3На другой день рано утром Ибрахим встал, оседлал осла, взял с собой двух слуг и сына Исхака, нарубил дров для всесожжения и отправился в путь к тому месту, о котором сказал ему Всевышний.

4На третий день Ибрахим поднял взгляд и увидел вдали то место. 5Он сказал слугам:

– Оставайтесь здесь с ослом, а мы с мальчиком пойдём туда и совершим поклонение, а потом вернёмся к вам.

6Ибрахим взял дрова для всесожжения и положил их на спину Исхаку, а сам понёс огонь и нож, и они вдвоём отправились в путь.

7Исхак нарушил молчание и сказал своему отцу Ибрахиму:

– Отец!

– Да, сын мой? – ответил Ибрахим.

– У нас есть огонь и дрова, – сказал Исхак, – но где же ягнёнок для всесожжения?

8Ибрахим ответил:

– Всевышний Сам усмотрит ягнёнка для всесожжения, сын мой.

И они вдвоём пошли дальше. 9Когда они добрались до места, о котором сказал ему Всевышний, Ибрахим построил там жертвенник и сложил на нём дрова, связал своего сына Исхака и положил его на жертвенник поверх дров. 10Он протянул руку и взял нож, чтобы заколоть сына. 11Но Ангел Вечного воззвал к нему с неба:

– Ибрахим! Ибрахим!

– Я здесь, – ответил он.

12– Не поднимай руки на мальчика, – сказал Ангел, – не делай с ним ничего. Теперь Я знаю, что ты боишься Всевышнего, потому что ты не пожалел для Меня сына, своего единственного обещанного Мной сына.

13Ибрахим поднял взгляд и увидел барана, который запутался рогами в зарослях. Он пошёл, взял барана и принёс его в жертву всесожжения вместо сына. 14Ибрахим назвал то место «Вечный усмотрит»22:14 На языке оригинала: «Яхве ире»., и оттого и доныне говорится: «На горе Вечного усмотрится»22:1-14 Это событие послужило началом празднования «Курбан-байрам» (Ид аль-Адха). Все рукописи Священного Писания, без исключения, говорят о том, что тем сыном, которого Ибрахим собирался принести в жертву Всевышнему, был Исхак (см. также Якуб 2:21; Евр. 11:17-19)..

15Ангел Вечного воззвал к Ибрахиму с неба во второй раз 16и сказал:

– Клянусь Самим Собой, возвещает Вечный: раз ты сделал это и не пожалел для Меня сына, единственного, кто был обещан тебе Мной, 17то Я непременно благословлю тебя и сделаю твоё потомство многочисленным, как звёзды на небе, как песок на морском берегу; и твоё потомство овладеет городами своих врагов, 18и через твоё потомство22:18 Букв.: «семя». получат благословение все народы на земле, потому что ты послушался Меня.

19Ибрахим возвратился к слугам, и они вместе отправились в Беэр-Шеву; и Ибрахим остался в Беэр-Шеве.

Потомки Нахора, брата Ибрахима

20Прошло время, и Ибрахиму сказали:

– Милка тоже стала матерью, родила сыновей твоему брату Нахору: 21первенца Уца, Буза, его брата, Кемуила (отца Арама), 22Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Бетуила.

23Бетуил стал отцом Рабиги. Этих восьмерых сыновей Милка родила Нахору, брату Ибрахима. 24Его наложница по имени Реума, тоже родила ему сыновей: Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху.