Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 49

Jakobs sidste ord til sine 12 sønner

1Derefter tilkaldte Jakob alle sine sønner, og de samlede sig omkring ham: „Nu skal jeg fortælle jer, hvordan det vil gå jer fremover.

Kom og hør, I Jakobs sønner,
    lyt til Israel, jeres far!

Ruben, du min ældste søn,
    det første skud på stammen,
ypperlig i rang og styrke,
    men uregerlig som havets bølger.
Du mistede din forret som førstefødt,
    for du gik i seng med din fars kone.
Hvilken skændig handling
    at vanære sin far sådan.

Simeon og Levi, to alen af ét stykke,
    mænd af vold og vrede ord.
Jeres planer og motiver kan jeg ikke acceptere,
    i galskab myrdede I mennesker og lemlæstede okser for sjov.
Forbandet være jeres hidsighed,
    forbandet jeres vrede og vold.
I bliver adskilt i Israel,
    spredt ud over landet.

Juda, dine brødre vil juble,
    når du tilintetgør dine fjender.
        Ja, dine brødre skal bøje sig for dig.
Juda er en løve, der vogter over sit bytte.
    Når han hviler sig, hvem tør da vække ham?
10 Scepteret skal tilhøre Juda,
    og han skal herske,
indtil den rette hersker kommer,[a]
    han, som alle folkeslag skal lyde.
11 Han binder sit æsel til en vinstok
    og vasker sit tøj i druesaft.
12 Hans øjne er mørkere end rødvin,
    hans tænder hvidere end mælk.

13 Zebulon vil havne ved havet,
    hans land bliver hjemsted for skibe,
        det strækker sig helt til Sidon.

14 Issakar er stærk som et æsel,
    han hviler sig mellem kvægfoldene.
15 Når han opdager, hvor godt et sted, han har fundet
    og hvor frugtbart landet er,
tager han villigt åget på skuldrene
    og arbejder hårdt for føden.

16 Dan skaffer sit folk deres ret
    så godt som nogen af Israels stammer.
17 Han er som en slange på stien,
    hugger i hestens hæl, så rytteren styrter.

18 Åh Gud, du er vores redning!

19 Gad bliver angrebet af omstrejfende bander,
    men han forfølger og udplyndrer dem.

20 Asher får en overflod af afgrøder
    og kan levere til kongens hof.

21 Naftali løber frit omkring,
    kommer gerne med smukke ord.[b]

22 Josef er som en vinstok, plantet ved kilden,
    hvis ranker spreder sig over muren.
23 Han blev beskudt med bitterheds pile,
    hans modstandere behandlede ham hårdt,
24 men han holdt sin bue med fasthed,
    hans stærke arme rystede ikke.
Han blev hjulpet af Jakobs mægtige Gud,
    og igennem det blev han en hyrde,
        en frelser for Israels folk.
25 Din fars Gud er din hjælper,
    og den Almægtige velsigner dig
med himlens velsignelser ovenfra
    og jordens velsignelser nedenfra,
med ægteskabelige glæder
    og med mange børn.
26 Den velsignelse, du får fra din far,
    overgår de ældgamle bjerges velsignelser
        og det, de evige høje kan tilbyde.
Må disse velsignelser hvile på Josefs hoved,
    på issen af fyrsten blandt brødre.

27 Benjamin er som en ulv på rov.
    Han æder af sit bytte om morgenen
        og deler ud af sit overskud om aftenen.”

28 Det var, hvad Jakob sagde til Israels 12 stammeoverhoveder. Hver især fik de deres særlige ord med på vejen.

Jakobs død og begravelse

29 Til sidst sagde Jakob til sine sønner: „Nu skal jeg dø. Begrav mig hos mine forfædre i Kana’ans land i hulen på Makpela-marken øst for Mamre, den mark, som Abraham købte af hittitten Efron. 30-32 I den gravhule ligger Abraham og Sara begravet. Der ligger også Isak og Rebekka, og der har jeg selv begravet Lea.” 33 Med disse ord til sine sønner udtrykte Jakob sin sidste vilje. Så lagde han sig til rette i sengen og drog sit sidste åndedrag.

Footnotes

 1. 49,10 Betydningen af det hebraiske shilo er omstridt, men det henviser nok til den Messiaskonge, der skulle komme fra Judas slægt.
 2. 49,21 Eller: „smukt afkom”. Oversættelsen er usikker i flere af disse korte, poetiske vers.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Нач 49

Благословение сыновей Якуба

1Якуб вызвал своих сыновей и сказал:

– Соберитесь вокруг, и я поведаю, что станет с вами в грядущие дни.

Соберитесь и слушайте, сыновья Якуба;
    внимайте своему отцу Исраилу.

Рувим, ты – мой первенец, моя мощь,
    первый плод моей силы мужской,
    первый по праву, первый по силе.
Непостоянный, как вода, ты больше не будешь первым,
    потому что ты возлёг на постель своего отца
    и осквернил моё ложе.

Шимон и Леви, братья:
    их мечи – орудие насилия.
Да не буду я участвовать в их замыслах,
    да не присоединюсь к их собранию,
потому что они убивали мужчин в своём гневе
    и подрезали жилы быкам по своей прихоти.
Проклят их гнев, потому что свиреп,
    и ярость их, потому что она жестока!
Я разбросаю их среди потомков Якуба,
    рассею их в Исраиле.

Иуда, твои братья восхвалят тебя;[a]
    рука твоя будет на шее твоих врагов;
    сыновья твоего отца будут кланяться тебе.
Ты молодой лев, Иуда;
    ты возвращаешься с добычи, мой сын.
Как лев, ты припадаешь к земле и ложишься,
    как львица – кто осмелится тебя потревожить?
10 Скипетр не покинет Иуду,
    и потомки его всегда будут держать жезл правителей,
пока не придёт Тот, Кому он принадлежит,[b]
    Тот, Кому покорятся все народы.[c]
11 Он привяжет своего осла к виноградной лозе,
    своего ослёнка – к лучшей ветке;
он омоет одежды свои в вине,
    одеяние своё – в крови винограда.
12 Глаза его будут темнее вина,
    зубы его – молока белее.

13 Завулон будет жить у морского побережья
    и будет гаванью для кораблей;
    его границы протянутся до Сидона.

14 Иссахар – крепкий[d] осёл,
    лежащий между двумя седельными вьюками.
15 Увидев, как хорошо его место отдыха
    и как приятна его земля,
он пригнёт свои плечи под бремя
    и покорится подневольному труду.

16 Дан будет судить свой народ,[e]
    как один из родов Исраила.
17 Дан будет змеем у дорожной обочины,
    гадюкой на тропе,
которая кусает коня за ногу,
    так что всадник его падает навзничь.

18 О Вечный, у Тебя ищу я избавления.

19 Гада будут грабить грабители,
    но он будет грабить их, следом погнавшись.[f]

20 Пища Ашира будет изобильна;
    он будет поставлять лакомства, достойные царского стола.

21 Неффалим – выпущенная на свободу олениха,
    которая приносит прекрасных оленят[g].

22 Юсуф – плодородная виноградная лоза,
    плодородная лоза близ источника,
    чьи ветви поднимаются по стене.
23 С ожесточением лучники нападали на него;
    они стреляли в него с враждой.
24 Но лук его остался упругим,
    его сильные руки остались гибкими
от руки могучего Бога Якуба,
    от Защитника[h], Скалы Исраила,
25 от Бога твоего отца, Который помогает тебе,
    от Всемогущего, Который благословляет тебя
обильными дождями с небес,
    ручьями, бегущими из земли,
    множеством потомков и бесчисленными стадами.
26 Благословения твоего отца
    превосходят благословения древних гор,
    щедрость древних холмов.
Да будут все они на голове Юсуфа,
    на челе князя между своими братьями.

27 Вениамин – прожорливый волк;
    утром он пожирает добычу,
    вечером делит награбленное добро.

28 Вот каковы двенадцать родов Исраила, и вот что сказал им отец, благословляя их; каждого он наделил подобающим благословением.

29 Он дал им такой наказ:

– Я отхожу к моим предкам. Похороните меня с моими отцами в пещере на поле хетта Эфрона, 30 в пещере на поле Махпела, рядом с Мамре, в Ханаане, которую Ибрахим купил как погребальное место у хетта Эфрона вместе с полем. 31 Там были похоронены Ибрахим и его жена Сарра, там были похоронены Исхак и его жена Рабига, и там я похоронил Лию. 32 Поле и пещера на нём были куплены у хеттов[i].

33 Закончив давать наставления сыновьям, Якуб лёг на постель, испустил дух и отошёл к своим предкам.

Footnotes

 1. 49:8 На языке оригинала наблюдается игра слов: имя Иуда и глагол «восхвалять» (яда).
 2. 49:10 Или: «Тот, Кому принадлежит дань»; или: «пока он не придёт в Шило»; или: «пока не придёт Шило («Примиритель»)».
 3. 49:9-10 Это пророчество частично нашло своё исполнение в царе Давуде, а в своей полноте оно исполнилось в Исе Масихе (см. Отк. 5:5).
 4. 49:14 Или: «худой».
 5. 49:16 На языке оригинала наблюдается игра слов: имя Дан и глагол «судить» (дин).
 6. 49:19 На языке оригинала наблюдается игра слов: имя Гад, грабители (гадуд) и глагол «грабить» (гуд).
 7. 49:21 Или: «произносит прекрасные изречения».
 8. 49:24 Букв.: «Пастуха». См. сноску на 48:15.
 9. 49:32 Или: «сыновей Хета».