La Bible du Semeur

Joël 3:1-5

Le jour de l’Eternel à la fin des temps

L’effusion de l’Esprit

1Après cela, |moi, je répandrai mon Esprit |sur tout le monde.

Vos fils, vos filles prophétiseront.

Vos vieillards, par des songes,

vos jeunes gens, par des visions, |recevront des révélations3.1 Les v. 1-5 sont cités en Ac 2.16-21. Pour l’effusion de l’Esprit, voir Es 32.15 ; 44.3 ; Jr 31.33-34 ; Ez 36.26-27 ; 39.29 ; Za 12.10-13..

2Et même sur les serviteurs, |sur les servantes,

moi, je répandrai mon Esprit |en ces jours-là.

3Je produirai |des signes prodigieux

dans le ciel, sur la terre :

du sang, du feu |et des colonnes de fumée.

4Et le soleil s’obscurcira,

la lune deviendra de sang

avant que vienne |le jour de l’Eternel,

ce jour grand et terrible.

5Alors tous ceux |qui invoqueront l’Eternel |seront sauvés3.5 Voir Dn 12.1. Cité en Rm 10.13. :

selon ce qu’a dit l’Eternel3.5 selon ce qu’a dit l’Eternel : voir Ab 17 ; Es 37.32.,

il y aura, |des rescapés

sur le mont de Sion |et à Jérusalem3.5 il y aura … Jérusalem. Sens obtenu en adoptant une légère modification du texte hébreu traditionnel et d’après Ab 17 ; Es 37.32. Le texte hébreu traditionnel a : sur le mont Sion, et dans Jérusalem, il y aura des rescapés, selon ce qu’a dit l’Eternel, et parmi les survivants que l’Eternel appellera (la fin du verset n’est pas compréhensible). Au lieu de des rescapés, certains traduisent la délivrance.,

les survivants |que l’Eternel appellera3.5 Réminiscence en Ac 2.39..

Swedish Contemporary Bible

Joel 3:1-21

Den kommande domen och räddning för Juda

1I de dagarna, vid den tiden,

när jag återupprättar Juda och Jerusalem,

2ska jag samla alla folk

och föra dem till Joshafats3:2 Betyder Herren dömer. dal.

Där ska jag döma dem

för mitt folks, min arvedel Israels skull,

som de har skingrat bland folken.

De har delat mitt land

3och kastat lott om mitt folk.

Unga pojkar har getts som betalning till prostituerade

och flickor sålts mot vin till deras dryckeslag.

4Tyros och Sidon, och ni, filistéernas alla regioner, vad har ni emot mig? Är ni ute för att hämnas mig något? Om ni vill vedergälla mig något ska jag snabbt låta det komma tillbaka över era egna huvuden. 5Ni har tagit mitt silver och guld och alla mina dyrbara skatter och burit bort dem till era tempel. 6Ni har sålt folket i Juda och Jerusalem till grekerna, för att föra dem långt bort från deras eget land.

7Men jag ska få dem att bryta upp från de platser som ni sålt dem till, och det ni har gjort ska jag låta komma tillbaka över era egna huvuden. 8Jag ska sälja era söner och döttrar till folket i Juda, och de ska sälja dem till sabéerna3:8 Ett folk i Saba, i sydvästra Arabien., ett folk långt borta.” Herren har talat.

9Ropa ut detta bland folken:

Gör er beredda på krig!

Kom med krigarna!

Mobilisera soldaterna

och gå till anfall!

10Smid era plogbillar till svärd

och era vingårdsknivar till spjut!

Låt den svage säga: ”Jag är stark.”

11Skynda er, kom, alla nationer runt omkring,

och samlas där!

Herre, sänd dina hjältar dit ner!

12”Låt folken resa sig

och dra ut till Joshafats dal,

för där ska jag sitta till doms

över alla folken runt omkring.

13Låt lien gå, för skörden är mogen.

Kom och trampa, för vinpressen är full

och presskaren flödar över.

Så stor är deras ondska!”

14Skaror och åter skaror

i Domens dal!

För Herrens dag är nära

i Domens dal.

15Solen och månen förmörkas

och stjärnorna håller tillbaka sitt sken.

16Herren ryter från Sion

och låter sin röst höras från Jerusalem.

Både himmel och jord bävar,

men för sitt folk är Herren en tillflykt,

en fästning för israeliterna.

Välsignelser till Guds folk

17”Då ska ni inse att jag är Herren, er Gud,

som bor på Sion, mitt heliga berg.

Jerusalem ska vara heligt

och aldrig mer invaderas av främlingar.

18Den dagen ska druvjuice droppa från bergen

och mjölk rinna från höjderna.

I alla bäckarna i Juda ska det strömma vatten,

en källa ska springa fram från Herrens hus

och vattna Akaciedalen.

19Men Egypten ska läggas öde

och Edom bli en öde öken,

därför att de våldfört sig på Judas folk

och spillt oskyldigt blod i deras land.

20Men Juda ska vara bebott i evighet

och Jerusalem från generation till generation.

21Då ska jag utplåna deras blodskuld

som jag ännu inte utplånat.”3:21 Grundtextens innebörd är osäker.

Herren bor på Sion.