La Bible du Semeur

Colossiens 2:1-23

1Je tiens, en effet, à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m’ont jamais vu personnellement. 2Je combats pour eux afin qu’ils soient encouragés et que, unis par l’amour, ils accèdent ensemble, en toute sa richesse, à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c’est-à-dire de Christ2.2 Les manuscrits divergent. Certains ont, entre autres : le secret de Dieu et de Christ.. 3En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.

4J’affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours trompeurs. 5Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée, et c’est une joie pour moi de constater l’ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ.

Tout pleinement en Christ

6Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui : 7enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu’on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance.

8Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d’une « sagesse2.8 La « sagesse » prônée par ces faux docteurs se composait d’un ensemble de spéculations. » qui n’est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions tout humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. 9Car c’est en lui, c’est dans son corps, qu’habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. 10Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute Autorité et de toute Puissance. 11C’est aussi dans l’union avec lui que vous avez été circoncis, non d’une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ2.11 Autre traduction : qu’opère Christ. et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l’homme livré à lui-même2.11 Autre traduction : mais de la « circoncision » qu’a subie Christ lorsqu’il a été dépouillé de son corps humain.. 12Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c’est aussi dans l’union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l’a ressuscité des morts.

13Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ.

Il nous a pardonné

toutes nos fautes.

14Car il a annulé

l’acte qui établissait

nos manquements

à l’égard des commandements2.14 D’autres comprennent : car il a annulé, au détriment des ordonnances légales, l’acte qui nous était contraire ou car il a annulé l’acte qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions..

Oui, il l’a effacé,

le clouant sur la croix.

15Là, il a désarmé

toute Autorité, tout Pouvoir,

les donnant publiquement en spectacle

quand il les a traînés

dans son cortège triomphal

après sa victoire à la croix2.15 Allusion à la cérémonie romaine du triomphe. Derrière le char du général victorieux marchaient, sous les huées de la foule, les rois et les généraux vaincus..

L’erreur des mauvais enseignants

16C’est pourquoi, ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l’observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. 17Tout cela n’était que l’ombre des choses à venir : la réalité est en Christ. 18Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s’humilier et à s’adonner à un « culte des anges ». Ils se livrent à leurs visions, ils s’enflent d’orgueil sans raison, poussés par leurs pensées tout humaines. 19Ils ne s’attachent pas à Christ, qui est le chef, la tête. C’est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut2.19 Autre traduction : qui vient de Dieu., grâce à la cohésion et à l’unité que lui apportent les articulations et les ligaments.

La vie en Christ

La liberté en Christ

20Vous êtes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre : 21« Ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas à cela !  …  » ? 22Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu’on en a fait usage ? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains ! 23Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d’une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d’humiliation et l’assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n’ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations tout humaines2.23 Autre traduction : elles n’ont aucune valeur pour maîtriser les passions de la nature humaine..

Slovo na cestu

Koloským 2:1-23

Křesťané mají od Krista víc než pouhé jméno

1Kdybyste věděli, jaké boje svádím v modlitbách za vás a za věřící v Laodiceji i za mnohé jiné, kteří mne ani osobně neznají. 2Jak mi záleží na tom, aby byli potěšeni a vzájemně se milovali, aby plně poznali a pochopili Boží tajemství. Tímto tajemstvím je Kristus. 3V něm je obsaženo vše, co člověk vůbec může o Bohu vědět.

4Říkám to proto, aby vám někdo něco nenamluvil. 5I když jsem daleko od vás, přece jsem v duchu s vámi. Jsem rád, že vaše víra v Krista je tak pevná a spořádaná. 6Přijali jste Krista jako svého Pána. 7Zůstaňte s ním v živém spojení. Zapusťte do něj kořeny, na něm budujte celý svůj život. Držte se pevně toho, co jste od něj přijali. A stále znovu za vše děkujte Bohu.

Nový život v Kristu

8Mějte se na pozoru před domnělou moudrostí, která do křesťanského hávu odívá jen lidské teorie, s živým Kristem však nemá nic společného. Kristus je pánem i všech andělských bytostí, které někteří z vás uctívají. 9On je dokonalým ztělesněním božství 10a jenom v něm máte plné spojení s Bohem. 11Tak jste se i vy stali Božím lidem a nebylo k tomu již třeba obvyklé židovské obřízky, která je dílem člověka. „Obřízka“, kterou na nás provádí Bůh, je účinnější, protože zasahuje celé tělo, až dosud ovládané hříchem. 12Vždyť ve křtu jsme se postavili po bok Kristu v jeho smrti i pohřbení a s jeho vzkříšením jsme přijali i my nový život.

Ze zajetí hříchu k plné svobodě s Kristem

13Vaše hříchy, vaše přirozená odcizenost Bohu, byly hrobem, do něhož jste se sami uzavřeli. On ale vaše hříchy odklidil, hrob otevřel a propustil vás na svobodu. 14Seznam vašich hříchů, který svědčil proti vám, přibil na kříž a tím jej navždy zničil. 15Tak odzbrojil, zneškodnil a na pranýř postavil neviditelné síly, které vás držely v hříchu. Jak slavné vítězství!

16Nikdo už tedy nemá právo vytýkat vám, co jíte nebo pijete, ani že nedodržujete svátky, slavnosti nových měsíců nebo židovské dny odpočinku. 17Všechny ty předpisy byly jen dočasné a Kristovým příchodem ztratily smysl. To všechno bylo jen obrazem nového Božího světa. V Kristu se již setkáváme s jeho skutečností. 18Nenechte si nic předepisovat od lidí, kteří uctívají anděly a odvolávají se přitom na svá vidění. Nemají nač být domýšliví. 19Nedrží se totiž Krista – hlavy, s nímž všichni tvoříme jedno tělo. V něm jsme všichni navzájem spojeni a růst můžeme jen tehdy, bereme-li výživu a sílu z Boha.

20S Kristem jste vstoupili do nové roviny života. Starý život vzal za své a s ním i všechny obřadní předpisy, které z něho vzešly. Proč tedy stále ještě to staré: 21toho se nedotýkej, to nejez, to neber. Vždyť jde o věci určené ke spotřebování. 22-23Jsou to jen lidské předpisy a jejich plnění nemusí být ani tolik projevem zvláštní zbožnosti, jako spíše ukájením vlastní ctižádosti.