Asante Twi Contemporary Bible

Nahum 1:1-15

1Elkosini Nahum anisoadehunu nwoma a ɛyɛ nkɔmhyɛ a ɛfa Ninewe ho.

Awurade Abufuo A Ɛtia Ninewe

2Awurade yɛ ninkunfoɔ ne aweretɔ Onyankopɔn,

Awurade tɔ wedeɛ na abufuo ahyɛ no ma.

Awurade tɔ nʼatamfoɔ so wedeɛ

na nʼabufuo tena wɔn so.

3Awurade bo kyɛre fu, na ne tumi so,

na ɔtwe ɔfɔdifoɔ aso.

Ne kwan wɔ ntwahoframa ne ahum mu,

omununkum yɛ ne nan ase mfuturo.

4Ɔteatea ɛpo na ɔma ɛwe;

ɔma nsubɔntene nyinaa wewe.

Basan ne Karmel twintwam

na Lebanon frɔmfrɔmyɛ nso kusa.

5Mmepɔ woso biribiri nʼanim

na nkokoɔ nane.

Asase, ewiase ne wɔn a wɔwɔ mu nyinaa

woso nʼanim.

6Hwan na ɔbɛtumi agyina nʼabufuo ano?

Hwan na ɔbɛtumi atena nʼabufuhyeɛ mu?

Nʼabufuo hwie te sɛ ogya;

abotan yam wɔ nʼanim.

7Awurade yɛ,

ɔyɛ ahohia mu dwanekɔbea.

Nʼani wɔ wɔn a wɔde wɔn ho to no so no so.

8Nanso, ɔnam nsuyire nwanwasoɔ so

bɛma Ninewe aba awieeɛ.

Ɔbɛtaa nʼatamfoɔ akɔduru esum kabii mu.

9Ɛpɔ biara a wɔbɛbɔ atia Awurade no,

ɔbɛsɛe no;

ɔhaw biara remma ne mprenu so.

10Wɔde nkasɛɛ bɛkyekyere wɔn ho,

na ɛberɛ a wɔn nsa aboro wɔn no

wɔbɛhye wɔn sɛ wira dwaneeɛ a wɔaboa ano.

11Ao, Ninewe, wo mu na

deɛ ɔbɔ ɛpɔ bɔne tia Awurade

na ɔtu fo bɔne no firie.

12Deɛ Awurade seɛ nie:

“Ɛwom sɛ wɔwɔ apamfoɔ a wɔdɔɔso deɛ,

nanso wɔbɛsɛe wɔn ama wɔayera.

Ao Yuda, ɛwom sɛ mama ɔhaw aba wo so,

nanso merenyɛ saa bio.

13Afei, mɛbubu kɔnnua a ɛda wo kɔn mu

na matete nkɔnsɔnkɔnsɔn no mu.”

14Ninewe, Awurade aka ɔhyɛ asɛm a ɛfa wo ho:

“Worennya asefoɔ a wo din bɛda wɔn so.

Mɛsɛe nsɛsodeɛ a wɔasene ne ahoni a wɔaguo

a ɛsisi wʼabosonnan mu no.

Mɛsiesie wʼadamena

ɛfiri sɛ wadane ayɛ atantanneɛ.”

15Hwɛ mmepɔ no so,

deɛ a ɔde asɛmpa no ba no anammɔn

ɔno na ɔka asomdwoesɛm!

Ao, Yuda di wʼafahyɛ na

di wɔ bɔhyɛ so.

Nnipa bɔne rentu wo so sa bio;

Wɔbɛsɛe wɔn pasaa.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

那鴻書 1:1-15

1以下是關於尼尼微的預言,是伊勒歌斯那鴻的啟示書。

耶和華向尼尼微發怒

2耶和華是痛恨不貞、施行報應的上帝。

耶和華施行報應,充滿烈怒。

耶和華報應祂的仇敵,向他們發烈怒。

3耶和華不輕易發怒,有偉大的能力。

耶和華斷不以有罪的為無罪。

祂行走在旋風和暴風中,

雲彩是祂腳下的塵土。

4祂斥責大海,使大海乾涸;

祂使一切河流枯竭。

巴珊迦密的草木凋零,

黎巴嫩的鮮花衰殘。

5在祂面前,群山震動,丘陵消融。

在祂面前,大地隆起,

世界和世上的一切都戰慄。

6祂發怒,誰能站立?

祂發烈怒,誰能承受?

祂的憤怒如火焰噴湧而出,

磐石在祂面前崩裂。

7耶和華是良善的,

是人患難時的避難所;

祂看顧那些信靠祂的人。

8祂必用滔滔洪水滅絕祂的敵人,

把他們驅逐到黑暗中。

9尼尼微人啊,

你們為何圖謀抵擋耶和華?

祂要徹底毀滅你們,

無需擊打兩次。

10你們像糾結的荊棘,

又像酩酊大醉的人,

要如乾稭被火燒盡。

11你們當中有一個人,

一個邪惡的陰謀者,

圖謀抵擋耶和華。

12耶和華說:

「儘管尼尼微勢力強大、人口眾多,

但必被剷除,化為烏有。

我的子民啊,我使你們受了苦,

但必不再使你們受苦。

13現在我要打碎他們套在你們頸項上的軛,

鬆開你們身上的鎖鏈。」

14尼尼微啊,

耶和華已發出有關你的命令:

「你的名不會傳於後世。

我要摧毀你神廟中雕刻和鑄造的偶像。

我要為你掘好墳墓,

因為你毫無用處。」

15看啊,

傳喜訊、報平安的人穿山越嶺而來。

猶大啊,

慶祝你的節期,

還你許的願吧!

邪惡之人將不再侵擾你,

他們都將被徹底毀滅。