Hosea 2 – ASCB & YCB

Asante Twi Contemporary Bible

Hosea 2:1-23

1“Frɛ wo nuammarimanom ‘Me nkurɔfoɔ’ na frɛ wo nuammaanom ‘Mʼadɔfoɔ.’ ”

Wɔtwe Israel Aso, Gye No To Mu Bio

2“Ka wo maame anim, ka nʼanim,

na ɔnnyɛ me yere

na mennyɛ ne kunu.

Ma ɔnsesa nʼanim a ayɛ adwaman anim no

na ɔnnyae awaresɛeɛ a ɔde ne nufu yɛ no.

3Anyɛ saa a mɛpa ne ho ntoma

na wada adagya te sɛ ɛda a wɔwoo no;

mɛma wayɛ sɛ anweatam,

mɛdane no asase a awo wesee

na mama osukɔm akum no.

4Merennɔ ne mma,

ɛfiri sɛ wɔyɛ adwaman mma.

5Wɔn maame anyɛ ɔnokwafoɔ

na ɔnyinsɛnee wɔn wɔ animguaseɛ mu.

Ɔkaa sɛ, ‘Mɛdi mʼadɔfoɔ akyi,

wɔn a wɔma me aduane ne nsuo,

ne kuntu ne nwera, ngo ne nsã.’

6Yei enti, mede nkasɛɛ bɛsi no ɛkwan;

mɛto ɔfasuo afa no ho, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔnhunu ɛkwan.

7Ɔbɛti nʼadɔfoɔ nanso ɔrento wɔn;

ɔbɛhwehwɛ wɔn, nanso ɔrenhunu wɔn.

Afei, ɔbɛka sɛ,

‘Mɛsane akɔ me kunu nkyɛn, te sɛ kane no,

ɛfiri sɛ, saa ɛberɛ no na ɛyɛ ma me sene seesei.’

8Ɔnnkae sɛ me na

memaa no aduane, nsã foforɔ ne ngo,

deɛ ɔmaa sikakɔkɔɔ ne dwetɛ buu no so

ma wɔde kɔsom Baal no.

9“Enti, sɛ mʼaduane no duru twaberɛ a mɛfa mʼadeɛ,

ne me nsã foforɔ no nso saa ara.

Mɛgye me kuntu ne me nwera,

a anka mepɛ sɛ ɔde kata nʼadagya so no.

10Enti afei mɛbɔ no adagya

wɔ nʼadɔfoɔ anim;

obiara rentumi nnye no mfiri me nsam.

11Mɛtwa nʼafahyɛ nyinaa so:

nʼafenhyia afahyɛ, Ɔbosome Foforɔ afahyɛ

Home Ɛda afahyɛ ne nʼafahyɛ ahodoɔ nyinaa.

12Mɛsɛe ne bobe ne borɔdɔma nnua,

deɛ ɔka sɛ nʼadɔfoɔ de tuaa no ka no;

mɛyɛ ne nyinaa nkyɛkyerɛ,

ama wiram mmoa awe.

13Mɛtwe nʼaso wɔ nna a

ɔhyee aduhwam maa Baal no ho;

ɔde nkawa ne agudeɛ hyehyɛɛ ne ho,

tu dii nʼadɔfoɔ akyi,

medeɛ ne werɛ firii me,”

deɛ Awurade seɛ nie.

14“Enti merekɔdaadaa no;

mede no bɛkɔ anweatam so

na makasa bɔkɔɔ akyerɛ no wɔ hɔ.

15Mɛsane de ne bobe mfuo ama no.

Mɛyɛ Akɔr bɔnhwa no,

anidasoɔ ɛkwan.

Ɛhɔ na ɔbɛto dwom sɛdeɛ na ɔyɛ ne mmabunu berɛ mu no

ne ɛberɛ a ɔfirii Misraim no.

16“Saa ɛda no,” sei na Awurade seɛ,

“Wobɛfrɛ me ‘me kunu’;

na woremfrɛ me ‘me wura’ bio.

17Mɛyi Baal ahodoɔ din no afiri nʼano;

na ɔrenkankye wɔ wɔn din mu bio.

18Saa ɛda no, mɛyɛ apam ama wɔn,

wɔne wiram mmoa ne ewiem nnomaa

ne mmoa a wɔwea wɔ asase so.

Tadua, mpea ne ɔko,

mɛbra wɔ asase no so

sɛdeɛ wɔn nyinaa bɛtena ase asomdwoeɛ mu.

19Mɛware wo afebɔɔ;

mɛyi tenenee ne atɛntenenee,

ahummɔborɔ ne ayamhyehyeɛ akyerɛ wo.

20Mɛware wo nokorɛ mu,

ama woahunu Awurade.

21“Saa ɛda no, mɛgye wo so,”

deɛ Awurade seɛ nie.

“Mɛgye ɔsoro so,

na ɔsoro de osuo bɛgye asase so,

22na asase nso bɛgye mfudeɛ so:

bobe foforɔ ne ngo dua,

na wɔn nso agye so sɛ ‘Yesreel’, ‘Onyankopɔn na wadua’.

23Mede Israel bɛdua asase no so ama me ho;

mɛda me dɔ adi akyerɛ deɛ mekaa sɛ ‘wonnyɛ me dɔfo’ no.

Meka akyerɛ wɔn a mesee wɔn sɛ ‘monnyɛ me nkurɔfoɔ’ sɛ

‘moyɛ me nkurɔfoɔ’,

na wɔn nso aka sɛ, ‘Wone me Onyankopɔn.’ ”

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Hosea 2:1-23

1“Sọ fún àwọn arákùnrin rẹ, ‘Ènìyàn mi,’ kí o sì wí fún àwọn arábìnrin rẹ ‘Àyànfẹ́ mi.’

Ẹ̀sùn tí a fi kan ìyàwó aláìṣòótọ́

2“Ẹ bá ìyá yín wí, ẹ bá a wí,

nítorí pé kì í ṣe ìyàwó mi,

Èmi náà kì í sì í ṣe ọkọ rẹ̀.

Jẹ́ kí ó yọ àgbèrè rẹ̀ kúrò lójú rẹ̀

àti àìṣòótọ́ kúrò ní àyà rẹ̀.

3Àìṣe bẹ́ẹ̀ èmi yóò tú u sí ìhòhò,

Èmi yóò sì gbé e kalẹ̀ bí ọjọ́ tí a bí i.

Èmi yóò ṣe ọ́ bí i aṣálẹ̀ ilẹ̀,

Èmi yóò sì sọ ọ́ di ìyàngbẹ ilẹ̀

Èmi yóò sì fi òǹgbẹ gbẹ ẹ́.

4Èmi kò ní fi àánú mi hàn sí àwọn ọmọ rẹ̀

nítorí ọmọ àgbèrè ni wọ́n jẹ́.

5Nítorí ìyá wọn ti hùwà àgbèrè,

ó sì lóyún wọn nínú ìtìjú.

Ó wí pé, ‘Èmi ó tún tọ́ àwọn àyànfẹ́ mi lẹ́yìn,

tó ń fún mi ní oúnjẹ àti omi,

ní irun àgùntàn mi àti ọ̀gbọ̀ mi,

òróró mi àti ohun mímu mi.’

6Nítorí náà, èmi ó fi ẹ̀gún dì í lọ́nà,

Èmi ó mọ odi yí i ká kí ó má ba à rọ́nà lọ.

7Yóò sáré lé àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n kò ní bá wọn;

yóò wá wọn ṣùgbọ́n kò ní rí wọn.

Nígbà náà ni yóò sọ pé,

‘Èmi ó padà sí ọ̀dọ̀ ọkọ mi àkọ́kọ́

nítorí pé ó dára fún mi nígbà náà ju ìsinsin yìí lọ.’

8Nítorí pé kò tí ì mọ̀ pé èmi ni

àti ẹni tó fún un ní ọkà,

ọtí wáìnì tuntun àti òróró

ẹni tí ó fún un ní fàdákà àti wúrà lọ́pọ̀lọ́pọ̀, èyí tí wọ́n lò fún Baali.

9“Nítorí náà, èmi yóò mú ọkà mi kúrò nígbà tó bá pọ́n,

èmi yóò sì mú wáìnì mi kúrò ní àsìkò rẹ̀.

Èmi yóò sì gba irun àgùntàn àti ọ̀gbọ̀ mi padà

ti mo ti fi fún un láti bo ìhòhò rẹ̀.

10Èmi yóò sì fi ìwà ìtìjú rẹ̀ hàn

lójú àwọn olólùfẹ́ rẹ̀

kò sí ẹni tí yóò gbà á sílẹ̀ lọ́wọ́ mi,

11Èmi yóò mú gbogbo ayọ̀ rẹ̀ wá sí òpin:

àjọ̀dún ọdọọdún rẹ̀, oṣù tuntun rẹ̀,

ọjọ́ ìsinmi, àti gbogbo àwọn àjọ̀dún tí a yàn.

12Èmi yóò pa àjàrà àti igi ọ̀pọ̀tọ́ rẹ̀ run,

èyí tí ó pè ní èrè rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn olólùfẹ́ rẹ̀,

Èmi yóò sọ wọ́n di igbó,

àwọn ẹranko búburú yóò sì jẹ́ wọn run.

13Èmi yóò bẹ̀ ọjọ́ Baalimu wò ní ara rẹ̀

nínú èyí tó ń fi tùràrí jóná fún Baali;

tí ó fi òrùka etí àti ohun ọ̀ṣọ́ rẹ̀, ṣe ara rẹ̀ lọ́ṣọ̀ọ́,

tó sì tẹ̀lé àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ lọ.

Ṣùgbọ́n èmi ni òun gbàgbé,”

ni Olúwa wí.

14“Nítorí náà, èmi yóò tàn án,

Èmi ó sì mú u lọ sí ilẹ̀ aṣálẹ̀,

Èmi ó fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bá a sọ̀rọ̀

15Níbẹ̀ ni èmi yóò ti dá ọgbà àjàrà rẹ̀ padà fún un,

Èmi yóò fi àfonífojì Akori ṣe ìlẹ̀kùn ìrètí fún un.

Yóò sì kọrin níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbà èwe rẹ̀

gẹ́gẹ́ bí ìgbà tó kúrò ní Ejibiti.

16“Yóò sì ṣe ní ọjọ́ náà,

ìwọ yóò pè mí ní ‘ọkọ mi’;

ìwọ kò sì ní pè mí ní ‘olúwa à mi mọ́,’

ni Olúwa wí.

17Èmi yóò mú orúkọ, àwọn òrìṣà Baali kúrò lẹ́nu rẹ̀;

ìwọ kò sì ní rí orúkọ òrìṣà Baali pè mọ́.

18Ní ọjọ́ náà, èmi yóò ṣe májẹ̀mú

fún wọn àti àwọn ẹranko igbó àti ẹyẹ ojú ọ̀run àti

àwọn ẹ̀dá tí ń rìn lórí ilẹ̀.

Kí wọn má bà á bẹ̀rù ara wọn mọ́.

Ọfà, idà àti ogun jíjà ni èmi ó parun ní ilẹ̀ náà

kí gbogbo ènìyàn bá a lè wà ní àìléwu.

19Èmi yóò fẹ́ ọ fún ara mi títí láé;

Èmi ó fẹ́ ọ ní ìwà òdodo àti òtítọ́,

ní ìfẹ́ àti àánú.

20Èmi yóò fẹ́ ọ fún ara mi ní òtítọ́

ìwọ yóò sì mọ Olúwa.

21“Èmi yóò sì dáhùn ní ọjọ́ náà,”

ni Olúwa wí;

“Èmi yóò dá àwọn ọ̀run lóhùn

àwọn ọ̀run yóò sì dá ilẹ̀ lóhùn;

22ilẹ̀ náà yóò sì dá ọkà,

wáìnì tuntun àti òróró lóhùn

Gbogbo wọn ó sì dá Jesreeli lóhùn.

23Èmi ó sì gbìn ín fún ara mi lórí ilẹ̀ náà,

Èmi yóò ṣàánú fún ẹni tí kò tì í ri ‘Àánú gbà.’

Èmi yóò sọ fún àwọn tí ‘Kì í ṣe ènìyàn mi pé,’

‘Ẹ̀yin ni ènìyàn mi’; àwọn náà yóò sì wí pé, ‘Ìwọ ni Ọlọ́run mi.’ ”