Amos 9 – ASCB & YCB

Asante Twi Contemporary Bible

Amos 9:1-15

Wɔbɛsɛe Israel

1Mehunuu Awurade sɛ ɔgyina afɔrebukyia no ho, na ɔkaa sɛ,

“Bɔ Asɔredan no afadum no atifi

na mma ne fapem no nwoso.

Mommubu ngu nnipa no nyinaa so;

wɔn a aka no mede akofena bɛkunkum wɔn.

Ɔbaako mpo rentumi nnwane

obiara remfiri mu mfi.

2Mpo sɛ wɔtu fam kɔ awumena mu a

ɛhɔ na me nsa bɛtwe wɔn afiri aba.

Mpo sɛ wɔforo kɔ ɔsoro a

ɛhɔ na mɛyi wɔn afiri aba fam.

3Mpo sɛ wɔkɔtetɛ bepɔ Karmel atifi a,

ɛhɔ na mɛti wɔn akɔkye wɔn aba.

Mpo sɛ wɔde wɔn ho sie me wɔ ɛpo ase a

ɛhɔ na mɛhyɛ ɔwɔ no ama wakɔkeka wɔn.

4Mpo, sɛ wɔn atamfoɔ de wɔn kɔ nnommumfa mu a,

ɛhɔ na mɛhyɛ akofena akunkum wɔn.

“Mɛgyene mʼani ahwɛ wɔn.

Mede ɔsɛeɛ bɛba wɔn so na meremmoa wɔn.”

5Awurade, Asafo Awurade,

Ɔno na ɔde ne nsa ka asase ma ɛnane,

ma wɔn a wɔte so nyinaa twa adwo.

Asase no nyinaa pagya te sɛ Nil

na ɛtwe te sɛ Misraim asubɔnten.

6Ɔno na ɔsi nʼahemfie a ɛkrɔn wɔ ɔsoro

na ɔto ne fapem wɔ asase so.

Ɔno na ɔboaboa ɛpo mu nsuo ano

na ɔhwie gu asase so.

Awurade ne ne din!

7“Mo Israelfoɔ,

mo ho hia me sene Etiopiafoɔ?”

Sɛdeɛ Awurade seɛ nie.

Manyi Israelfoɔ amfiri Misraim,

ne Filistifoɔ amfiri Kreta,

ɛne Aramfoɔ nso amfiri Kir anaa?

8“Ampa ara Otumfoɔ Awurade ani

wɔ nnebɔne ahennie no so.

Mɛpepa no afiri asase ani,

nanso, merensɛe Yakob efie korakora,”

sɛdeɛ Awurade seɛ nie.

9“Na mɛhyɛ,

na mɛwoso Israel efie,

wɔ amanaman nyinaa mu,

sɛdeɛ wɔhuhu atokoɔ so wɔ huhuamoa mu

na aba fua mpo ntɔ fam no.

10Nnebɔneyɛfoɔ a wɔwɔ me nkurɔfoɔ mu nyinaa

bɛtotɔ wɔ akofena ano,

wɔn a wɔka sɛ,

‘Amanehunu rento yɛn anaa ɛremma yɛn so da.’

Israel Nsiesieɛ

11“Saa ɛda no, mɛsane aba abɛsi

“Dawid efie a abubu no bio.

Mɛsiesie ne baabi a asɛeɛ no,

na masi no sɛdeɛ na ɛteɛ no,

12na wɔafa Edom nkaeɛfoɔ no,

ne amanaman a me din da wɔn so.”

Awurade a waka no, ɔno na ɔbɛyɛ yeinom nyinaa.

13“Nna no reba,” sɛdeɛ Awurade seɛ nie,

“A nnɔbaeɛ no bɛba ntɛm ama ɔtwafoɔ no,

na bobe no abu so ama deɛ ɔtiatia nsakyiamena no so no.

Nsa foforɔ bɛsɔne afiri mmepɔ no so

na atene wɔ nkokoɔ no nyinaa so.

14Mede me nkurɔfoɔ Israel nnommumfoɔ bɛsane aba.

“Wɔbɛsane asiesie nkuropɔn a asɛeɛ no na wɔatena mu.

Wɔbɛyɛ bobe nturo na wɔanom mu nsã;

wɔbɛyɛ mfikyifuo na wɔadi so nnuaba.

15Mede Israelfoɔ bɛdua wɔn ankasa asase so

a wɔrentu bio da

mfiri asase a mede ama wɔn no so,”

sɛdeɛ Awurade, mo Onyankopɔn seɛ nie.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Amosi 9:1-15

A o pa Israẹli run

1Mo rí Olúwa, ó dúró ní ẹ̀bá pẹpẹ, ó sì wí pé:

“Lu orí àwọn àtẹ́rígbà ìlẹ̀kùn

kí àwọn òpó kí ó lè mì

fọ́ wọn sí orí àwọn gbogbo ènìyàn

àwọn tí ó ṣẹ́kù ni èmi yóò fi idà pa,

Ẹni tí ó sálọ nínú wọn kí yóò sá gbé

Ẹni ti ó sá àsálà nínú wọn kí yóò gbàlà.

2Bí wọ́n tilẹ̀ wa ilẹ̀ lọ sí ipò òkú

Láti ibẹ̀ ni ọwọ́ mi yóò ti tẹ̀ wọ́n

Bí wọ́n tilẹ̀ gun òkè ọ̀run lọ,

láti ibẹ̀ ni èmi yóò ti mú wọn sọ̀kalẹ̀.

3Bí wọ́n tilẹ̀ fi ara wọn pamọ́ ni orí òkè Karmeli,

èmi yóò wá wọn rí, Èmi yóò si mú wọn kúrò níbẹ̀.

Bí wọ́n tilẹ̀ fi ara pamọ́ fún mi sí ìsàlẹ̀ Òkun,

láti ibẹ̀ ni Èmi yóò ti pàṣẹ fún ejò kí ó bù wọ́n ṣán.

4Bí wọ́n tilẹ̀ lọ sí ìgbèkùn ní iwájú àwọn ọ̀tá wọn

láti ibẹ̀ ni èmi yóò ti pàṣẹ fún idà kí ó ṣá wọn pa.

“Èmi yóò sì tẹ ojú mi mọ́ wọn fún ìbí,

kì í sì í ṣe fún rere.”

5Olúwa, Olúwa àwọn ọmọ-ogun,

ẹni ti ó fi ọwọ́ kan ilẹ̀ náà tí ó sì yọ́, tí àwọn olùgbé inú rẹ̀ yóò sì ṣọ̀fọ̀;

gbogbo orílẹ̀-èdè yóò si ru sókè bí ríru odò Naili

tiwọn yóò sì tẹ̀rì bí odò Ejibiti.

6Òun ni ẹni tí ó kọ́ ìtẹ́ rẹ̀ nínú àwọn ọ̀run

ti ó sì fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ sọlẹ̀ ní ilé ayé

Ẹni ti ó pe àwọn omi Òkun

ti ó sì tú wọn jáde si orí ilé ayé

Olúwa ni orúkọ rẹ̀.

7“Àbá ẹ̀yin ọmọ Israẹli

kò ha dàbí àwọn ọmọ Kuṣi sí mi?”

ni Olúwa wí.

“Èmi kò ha ti mú Israẹli gòkè láti ilẹ̀ Ejibiti jáde wá

àti àwọn Filistini láti ilẹ̀ Kafitori

àti àwọn ará Aramu láti Kiri?

8“Dájúdájú, ojú Olúwa Olódùmarè

ń bẹ̀ lára ilẹ̀ ọba tó kún fún ẹ̀ṣẹ̀.

Èmi yóò pa á run kúrò lórí ilẹ̀

Síbẹ̀ Èmi kò nípa ilé Jakọbu run pátápátá,”

ni Olúwa wí.

9“Nítorí Èmi yóò pàṣẹ,

Èmi yóò sì mi ilé Israẹli

ní àárín àwọn orílẹ̀-èdè

bí a ti ń jọ nǹkan nínú ajọ̀

tí hóró kín ń kín kì yóò bọ́ sórí ilẹ̀.

10Gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ láàrín àwọn ènìyàn mi

ni yóò ti ipa idà kú

gbogbo àwọn ti ń wí pé,

‘Aburú kì yóò lé wa bá, bẹ́ẹ̀ ni kì yóò ká wa mọ́.’

Ìmúpadàbọ̀ Israẹli

119.11-12: Ap 15.16-17.“Ní ọjọ́ náà ní

Èmi yóò gbé àgọ́ Dafidi tí ó wó ró,

Èmi yóò dí odi rẹ̀ tí ó ya,

Èmi yóò sì gbé ahoro rẹ̀ sókè,

Èmi yóò sì kọ bí ti ọjọ́ ìgbàanì,

12kí wọn le jogún ìyókù Edomu

àti gbogbo àwọn kèfèrí, ti a ń pè nípa orúkọ mi,”

ni Olúwa, ẹni tí yóò ṣe nǹkan wọ̀nyí wí.

139.13: Jl 3.18.“Ọjọ́ náà ń bọ,” ni Olúwa wí,

“tí ẹni tí ń tulẹ̀ yóò lé ẹni tí ń kórè bá

Tí ẹni tí ń fún èso àjàrà yóò lé ẹni tí ń gbìn bá

Àwọn òkè ńlá yóò sì kán ọtí wáìnì sílẹ̀

Tí yóò sì sàn láti ara àwọn òkè kéékèèkéé.

14Èmi yóò si tún mú ìgbèkùn Israẹli ènìyàn mi padà bọ̀.

“Wọn yóò sì kọ́ ahoro ìlú, wọn yóò sì máa gbé inú wọn

Wọn yóò sì gbin ọgbà àjàrà, wọn yóò sì mu ọtí wáìnì wọn

wọn yóò sì ṣe ọgbà pẹ̀lú, wọn yóò sì jẹ èso inú wọn

15Èmi yóò gbin Israẹli sí orí ilẹ̀ rẹ̀.

A kì yóò sì fà wọn tu mọ́ láéláé

kúrò ni orí ilẹ̀ ti mo fi fún wọn,”

ni Olúwa Ọlọ́run rẹ wí.