Asante Twi Contemporary Bible

3 Mose 1:1-17

Ɔhyeɛ Afɔrebɔ

1Afei, Awurade kasa firii Ahyiaeɛ Ntomadan no mu kyerɛɛ Mose sɛ, 2“Kyerɛ Israelfoɔ no sɛ, ‘sɛ morebɔ Awurade afɔdeɛ a, momfa mo anantwie ne mo nnwan no bi na mommɔ saa afɔdeɛ no.

3“ ‘Sɛ mo afɔrebɔdeɛ a mode rebɛbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ no yɛ nantwie a ɔfiri mo nantwibuo mu a, momfa nantwie a ɔnnii dɛm na mommɔ saa afɔdeɛ no sɛdeɛ ɛbɛsɔ Awurade ani. Fa aboa no kɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no ɛpono ano na ɛhɔ na asɔfoɔ no bɛgye wʼayɛyɛdeɛ a wode rebrɛ Awurade no. 4Ɛsɛ sɛ onipa a ɔde aboa no reba no de ne nsa gu aboa no tiri so sɛ mpatadeɛ ma afɔrebɔni no. Onyankopɔn bɛpɛ aboa no wuo sene sɛ afɔrebɔni a ɔde saa aboa no bɛba no bɛwu sɛ ne bɔne so akatua. 5Afɔrebɔni no bɛkum aboa no wɔ hɔ wɔ Awurade anim. Na Aaron mmammarima asɔfoɔ no asɔ aboa no mogya de akyerɛ Awurade. Na wɔde mogya no apete afɔrebukyia a ɛsi Ahyiaeɛ Ntomadan no kwan no ano no ne ɛho nyinaa. 6Afei, asɔfoɔ no bɛpa aboa no ho nhoma na wɔabobɔ. 7Na ɔsɔfoɔ Aaron mmammarima no bɛsɔ ogya wɔ afɔrebukyia no so. 8Na wɔde aboa no afaafa bi ne ne ti ne ne sradeɛ agu nnyensin no so. 9Wɔnhohoro nʼayamdeɛ ne ne nan ho na asɔfoɔ no nhye no wɔ afɔrebukyia no so na ayɛ ɔhyeɛ afɔdeɛ a ɛsɔ Awurade ani.

10“ ‘Sɛ aboa a wɔde no rebɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ no yɛ odwan anaa abirekyie a, ɛsɛ sɛ ɔyɛ onini a ne ho nni dɛm biara. 11Onipa a ɔde no baeɛ no bɛkum no Awurade anim wɔ afɔrebukyia no atifi na Aaron mmammarima asɔfoɔ no apete mogya no agu afɔrebukyia no so ne ɛho nyinaa. 12Ɔbɛhyehyɛ ɛnam no na asɔfoɔ no de nʼasinasini no ne botire no ne ne sradeɛ no agu nnyensin a ɛgu afɔrebukyia no so no so. 13Wɔde nsuo bɛhohoro nʼayamdeɛ ne ne nan no ho ansa na asɔfoɔ no ahye no afɔrebukyia no so de ama Awurade; ɛfiri sɛ, ɔhyeɛ afɔdeɛ sɔ Awurade ani.

14“ ‘Sɛ obi pɛ sɛ ɔde anomaa bɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ a, ɔmfa nturukuku anaa mmorɔnoma mma. 15Ɔsɔfoɔ no bɛfa anomaa no de no akɔ afɔrebukyia no so na wate ne ti ahye no, na ne mogya no, ɔbɛsɔne agu afɔrebukyia no nkyɛn. 16Afei, ɔsɔfoɔ no bɛyi ne mene ase, atutu ne ntakra no na wato agu nsõ no mu wɔ afɔrebukyia no apueeɛ fam. 17Afei, ɔbɛtwe nʼatabu mu ama emu ntini no atete asensɛn hɔ. Na ɔsɔfoɔ no ahye no wɔ afɔrebukyia no so na Awurade de anigyeɛ bɛgye saa afɔrebɔ yi.

Nouă Traducere În Limba Română

Leviticul 1:1-17

Arderea‑de‑tot

1Domnul l‑a chemat pe Moise și i‑a vorbit din Cortul Întâlnirii, zicând: 2„Vorbește‑le fiilor lui Israel și spune‑le: «Când cineva dintre voi aduce Domnului vreo ofrandă, să vă aduceți ofranda dintr‑un animal din turmă sau cireadă.

3Dacă ofranda lui este o ardere‑de‑tot din cireadă, atunci să aducă un mascul fără meteahnă. Să‑l aducă la intrarea în Cortul Întâlnirii ca să fie plăcut3 Textul se referă fie la dar, fie la persoana care dăruiește. înaintea Domnului. 4Să‑și pună mâna pe capul animalului adus ca ardere‑de‑tot, și acesta va fi primit în locul lui ca ispășire pentru el. 5Vițelul să fie înjunghiat înaintea Domnului, și fiii lui Aaron, preoții, să aducă sângele și să‑l stropească de jur împrejurul altarului de la intrarea în Cortul Întâlnirii. 6Arderea‑de‑tot să fie jupuită și tăiată în bucăți. 7Fiii preotului Aaron vor face foc pe altar și vor pune lemne în foc. 8Apoi preoții, fiii lui Aaron, să așeze bucățile, capul și grăsimea pe lemnele puse în focul de pe altar, 9iar măruntaiele și picioarele lui să le spele cu apă. Și preotul să le ardă pe altar ca o ardere‑de‑tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

10Dacă ofranda lui ca ardere‑de‑tot este din turmă, din miei sau din capre, atunci să aducă un mascul fără meteahnă. 11Să‑l înjunghie în partea de nord a altarului, înaintea Domnului și fiii lui Aaron, preoții, să‑i stropească sângele pe altar, de jur împrejur. 12Preotul să‑l taie în bucăți, după care să așeze bucățile împreună cu capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar, 13iar măruntaiele și picioarele să le spele cu apă. Apoi preotul să le aducă pe toate și să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere‑de‑tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

14Dacă ofranda lui pentru Domnul este o ardere‑de‑tot din păsări, atunci să‑și aducă ofranda din turturele sau din pui de porumbel. 15Preotul să aducă pasărea lângă altar, să‑i frângă capul și s‑o ardă pe altar, iar sângele să i se scurgă pe o parte a altarului. 16Apoi să‑i scoată gușa cu ce are în ea16 Sau: gușa și penele. Sensul termenului ebraic este nesigur. și s‑o arunce lângă altar, pe partea de răsărit, în locul pentru cenușă. 17Să‑i rupă aripile, fără să le desprindă. După aceea, preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere‑de‑tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.