Asante Twi Contemporary Bible

2 Tesalonikafoɔ 1:1-12

Nkyea

1Nwoma yi firi Paulo, Silas ne Timoteo nkyɛn,

Yɛde kɔma Tesalonika asafo a wɔyɛ Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nkurɔfoɔ no:

2Adom ne asomdwoeɛ a ɛfiri Agya Onyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu Kristo nka mo.

Aseda

3Anuanom, ɛsɛ sɛ da biara yɛda Onyankopɔn ase ma mo. Ɛsɛ sɛ yɛyɛ saa, ɛfiri sɛ, mo gyidie ne ɔdɔ a modɔ afoforɔ no mu den ara na ɛreyɛ. 4Saa enti na yɛn ankasa yɛde mo hoahoa yɛn ho wɔ Onyankopɔn asafo ahodoɔ mu no. Yɛde ɔtaa ne amanehunu a mokɔ so gyina ano no hoahoa yɛn ho.

5Yeinom nyinaa di adanseɛ sɛ, Onyankopɔn bu atɛntenenee ɛno enti, wɔbɛkan mo afra wɔn a wɔbɛkɔ nʼAhennie a morehunu ho amane no mu. 6Onyankopɔn bɛyɛ deɛ ɛtene. Wɔn a wɔbɛma mo ahunu amane no, ɔno nso bɛma wɔahunu amane, 7na mo a mo ne yɛn rehunu amane no nso, wama moahome. Saa asɛm yi bɛsi wɔ ɛberɛ a Awurade Yesu nam ogyaframa mu firi ɔsoro reba a nʼabɔfoɔ atumfoɔ ka ne ho no, 8abɛtwe wɔn a wɔnnim Onyankopɔn na wɔntie yɛn Awurade Yesu Asɛmpa no aso. 9Wɔbɛkɔ daa ɔsɛeɛ mu na wɔayi wɔn afiri Awurade anim ne nʼanimuonyam mu 10da a ɔbɛma nʼakyidifoɔ ne nʼasuafoɔ ahyɛ no animuonyam no. Mo nso, mobɛfra saa nkurɔfoɔ no mu, ɛfiri sɛ, moagye asɛm a yɛka kyerɛɛ mo no adi.

11Yei enti na daa yɛbɔ mpaeɛ ma mo no. Yɛsrɛ Onyankopɔn sɛ ɔmma mo ntumi ntena ase mma asetena a ɛno enti ɔfrɛɛ mo no. Ɔnnyina ne tumi so mma mo tumi, nyɛ mo apɛdeɛ ne biribiara a mo gyidie bɛka akyerɛ mo sɛ monyɛ no nyinaa. 12Yɛbɔ mpaeɛ sɛdeɛ monam yɛn Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo adom so bɛhyɛ Awurade Yesu din animuonyam wɔ mo mu na mo nso, wɔahyɛ mo animuonyam wɔ ne mu.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 1:1-12

1Pavel, Silvanus1 O variantă a numelui Silas. și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, și în Domnul Isus Cristos: 2har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Mulțumiri și rugăciuni

3Suntem datori să‑I mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, întrucât credința voastră crește foarte mult, și dragostea fiecăruia dintre voi toți față de ceilalți sporește tot mai mult. 4De aceea, noi înșine ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, datorită răbdării4 Termenul hypomone se referă la capacitatea de a suporta, de a îndura și de a răbda diferite suferințe și persecuții. și credinței voastre în toate persecuțiile și necazurile pe care le îndurați.

5Aceasta este o dovadă a judecății drepte a lui Dumnezeu, astfel încât voi să fiți considerați vrednici de Împărăția lui Dumnezeu5 Împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o speranță în viitor., pentru care și suferiți. 6Căci este drept din partea lui Dumnezeu să‑i răsplătească cu necaz pe cei ce vă necăjesc, 7iar vouă, celor ce sunteți în necaz, să vă dea odihnă împreună cu noi, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, 8într‑o flacără de foc, când El va aduce pedeapsă asupra celor ce nu‑L cunosc pe Dumnezeu și asupra celor ce nu ascultă de Evanghelia8 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. Domnului nostru Isus. 9Ei vor primi9 Lit.: vor plăti. drept pedeapsă o nimicire veșnică, departe de fața Domnului și de slava tăriei Lui, 10în ziua aceea, când El va veni să fie proslăvit printre10 Sau: în. sfinții Săi și privit cu uimire printre toți cei ce au crezut; căci mărturia noastră față de voi a fost crezută.

11Tocmai de aceea ne rugăm întotdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa și să împlinească, cu putere, orice dorință de bunătate și orice lucrare a credinței, 12astfel încât Numele Domnului nostru Isus să fie proslăvit în voi, iar voi în El, după harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Cristos.12 Sau: harul Dumnezeului și Domnului nostru, Isus Cristos.