Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 5:1-32

Adam Asefoɔ

1Sɛdeɛ Adam asefoɔ nnidisoɔ teɛ nie.

Ɛberɛ a Onyankopɔn nwonoo onipa no, ɔnwonoo no sɛ ɔno ara ne sɛso. 2Ɔbɔɔ ɔbaa ne ɔbarima, na ɔhyiraa wɔn. Ɔbɔɔ wɔn wieeɛ no, ɔtoo wɔn edin onipa.

3Adam dii mfeɛ ɔha aduasa no, ɔwoo ɔbabarima sɛ ɔno ara ne bɔbea ne ne sɛso. Ɔtoo no edin Set. 4Ɔwoo Set no, Adam tenaa ase mfeɛ aha nwɔtwe a, ɔwowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 5Sɛ wɔka Adam mfeɛ nyinaa bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron aduasa, ansa na ɔrewu.

6Set dii mfeɛ ɔha ne enum no, ɔwoo Enos. 7Set woo Enos akyiri no, ɔtenaa ase, dii mfeɛ aha nwɔtwe ne nson, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 8Sɛ wɔka Set mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron ne dumienu, ansa na ɔrewu.

9Enos dii mfeɛ aduɔkron no, ɔwoo Kenan. 10Enos woo Kenan akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ aha nwɔtwe ne dunum, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 11Sɛ wɔka Enos mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron ne enum, ansa na ɔrewu.

12Kenan dii mfeɛ aduɔson no, ɔwoo Mahalalel. 13Kenan woo Mahalalel akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ aha nwɔtwe aduanan, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 14Sɛ wɔka Kenan mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron ne edu, ansa na ɔrewu.

15Mahalalel dii mfeɛ aduosia enum no, ɔwoo Yared. 16Mahalalel woo Yared akyiri no, ɔtenaa ase, dii mfeɛ aha nwɔtwe aduasa, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 17Sɛ wɔka Mahalalel mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nwɔtwe aduɔkron enum, ansa na ɔrewu.

18Yared dii mfeɛ ɔha aduosia mmienu no, ɔwoo Henok. 19Yared woo Henok akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ aha nwɔtwe, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 20Sɛ wɔka Yared mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron aduosia mmienu, ansa na ɔrewu.

21Henok dii mfeɛ aduosia enum no, ɔwoo Metusela. 22Henok woo Metusela akyiri no, Henok de ne ho bataa Awurade ho mfeɛ ahasa, na ɔwowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 23Sɛ wɔka Henok mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ ahasa aduosia enum. 24Henok de ne ho bataa Onyankopɔn; afei, obi anhunu no bio, ɛfiri sɛ, Onyankopɔn faa no kɔeɛ.

25Metusela dii mfeɛ ɔha aduɔwɔtwe nson no, ɔwoo Lamek. 26Metusela woo Lamek akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ ahanson aduɔwɔtwe mmienu, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 27Sɛ wɔka Metusela mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron aduosia nkron, ansa na ɔrewu.

28Lamek dii mfeɛ ɔha ne aduɔwɔtwe mmienu no, ɔwoo ɔbabarima. 29Ɔtoo no edin Noa, na ɔkaa sɛ, ɔno na ɔbɛma yɛanya ahomegyeɛ afiri kuayɛ mu adwumaden wɔ asase a Awurade adome no so. 30Lamek woo Noa akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ ahanum aduɔkron enum, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 31Sɛ wɔka Lamek mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ ahanson aduɔson nson, ansa na ɔrewu.

32Noa dii mfeɛ ahanum no, ɔwoo mmammarima baasa a, wɔfrɛ wɔn Sem, Ham ne Yafet.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 5:1-32

Urmașii lui Adam până la Noe

1Aceasta este cartea istoriei1 Vezi nota de la 2:4. lui Adam. În ziua în care l‑a creat Dumnezeu pe om1 Sau: pe Adam., l‑a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. 2I‑a creat bărbat și femeie. În ziua în care i‑a creat, i‑a binecuvântat și le‑a pus numele de „om2 Ebr.: Adam.“.

3La vârsta de o sută treizeci de ani, lui Adam i s‑a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, iar el i‑a pus numele Set. 4După nașterea lui Set, Adam a mai trăit opt sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 5Astfel, toate zilele pe care le‑a trăit Adam au fost nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

6La vârsta de o sută cinci ani, lui Set i s‑a născut Enoș. 7După nașterea lui Enoș, Set a mai trăit opt sute șapte ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 8Astfel, toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9La vârsta de nouăzeci de ani, lui Enoș i s‑a născut Chenan. 10După nașterea lui Chenan, Enoș a mai trăit opt sute cincisprezece ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 11Astfel, toate zilele lui Enoș au fost nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12La vârsta de șaptezeci de ani, lui Chenan i s‑a născut Mahalalel. 13După nașterea lui Mahalalel, Chenan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 14Astfel, toate zilele lui Chenan au fost nouă sute zece ani; apoi a murit.

15La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Mahalalel i s‑a născut Iared. 16După nașterea lui Iared, Mahalalel a mai trăit opt sute treizeci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 17Astfel, toate zilele lui Mahalalel au fost opt sute nouăzeci și cinci de ani; apoi a murit.

18La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, lui Iared i s‑a născut Enoh. 19După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 20Astfel, toate zilele lui Iared au fost nouă sute șaizeci și doi de ani; apoi a murit.

21La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Enoh i s‑a născut Metușelah. 22După nașterea lui Metușelah, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 23Astfel, toate zilele lui Enoh au fost de trei sute șaizeci și cinci de ani. 24Enoh a umblat cu Dumnezeu. Apoi n‑a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l‑a luat.

25La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, lui Metușelah i s‑a născut Lameh. 26După nașterea lui Lameh, Metușelah a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 27Astfel, toate zilele lui Metușelah au fost nouă sute șaizeci și nouă de ani; apoi a murit.

28La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, lui Lameh i s‑a născut un fiu 29căruia i‑a pus numele Noe29 Ebr.: Noah, care sună asemănător cu termenul ebraic pentru mângâiere, alinare, tihnă., zicând: „Acesta ne va mângâia în lucrul și durerea mâinilor noastre, care vin din pământul pe care l‑a blestemat Domnul.“ 30După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 31Astfel, toate zilele lui Lameh au fost șapte sute șaptezeci și șapte de ani; apoi a murit.

32La vârsta de cinci sute de ani, lui Noe i s‑au născut Sem, Ham și Iafet.