Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 16:1-16

Ismael Awoɔ

1Saa ɛberɛ yi, na Sarai nwoo ɔba mmaa Abram. Na ɔwɔ Misraimni abaawa bi a wɔfrɛ no Hagar; 2enti Sarai ka kyerɛɛ Abram sɛ, “Wo ara wonim sɛ Awurade ama mayɛ obonini; manwo ɔba! Mesrɛ wo, kɔ na wo ne mʼabaawa Hagar nkɔda; ebia ɛnam ne so na manya mma.”

Abram penee asɛm a Sarai ka kyerɛɛ no no so. 3Abram tenaa Kanaan asase so mfeɛ edu akyiri no, ne yere Sarai de Misraimni abaawa Hagar no kɔmaa ne kunu no sɛ, ɔnware no. 4Abram ne Hagar daeɛ, na ɔnyinsɛneeɛ.

Ɛberɛ a Hagar hunuu sɛ wanyinsɛn no, ɔhyɛɛ aseɛ buu nʼawuraa Sarai animtia. 5Enti Sarai ka kyerɛɛ Abram sɛ, “Saa ɔhaw a aba me so yi nyinaa firi wo! Mede mʼabaawa maa wo; afei a wahunu sɛ wanyinsɛn no enti, ɔtiatia mʼanim. Awurade mmu me ne wo ntam atɛn.”

6Nanso, Abram ka kyerɛɛ Sarai sɛ, “Ɔyɛ wʼabaawa. Deɛ wopɛ sɛ wode yɛ no biara, fa yɛ no.” Ɛfiri saa ɛberɛ no, Sarai tanee nʼabaawa Hagar ani, ma ɔdwane firii ne nkyɛn.

7Awurade ɔbɔfoɔ hunuu Hagar wɔ nsuo aniwa bi ho wɔ ɛserɛ no so. Na saa nsuo aniwa no da ɛkwan a ɛkɔ kuro bi a wɔfrɛ no Sur no nkyɛn. 8Ɔbɔfoɔ no bisaa Hagar sɛ, “Sarai abaawa Hagar, wofiri he, na worekɔ he?”

Hagar buaa no sɛ, “Meredwane afiri mʼawuraa Sarai nkyɛn.”

9Na Awurade ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ Hagar sɛ, “Sane kɔ wʼawuraa no nkyɛn, na kɔbrɛ wo ho ase ma no.” 10Ɔbɔfoɔ no ka kaa ho sɛ, “Mɛma wʼase afɛe a, wɔkan a, ɛnyɛ yie.”

11Awurade ɔbɔfoɔ no sane ka kyerɛɛ Hagar sɛ,

“Woanyinsɛn,

na wobɛwo ɔbabarima.

Wobɛto no edin Ismael, ɛfiri sɛ,

Awurade ate wʼamanehunu.

12Ɔbɛyɛ sɛ ɛserɛ so afunumu.

Ɔbɛtia nnipa nyinaa,

na nnipa nyinaa nso bɛtia no;

atutupɛ so na

ɔne ne nuanom bɛtena.”

13Yei akyiri ɔde edin foforɔ maa Awurade. Ɔkaa sɛ, “Mahunu Deɛ ɔhunu me.” Ɛno enti, ɔde edin El-Roi a aseɛ ne “Onyankopɔn a ɔhunu me” no, too no. 14Ɛno enti na wɔfrɛ nsuo aniwa no sɛ Beer-Lahai-Roi a aseɛ ne “Onyankopɔn Teasefoɔ a ɔhunu me abura.” Ɛda Kades ne Bered ntam bɛsi ɛnnɛ.

15Enti Hagar woo ɔbabarima maa Abram. Abram too abɔfra no edin Ismael. 16Hagar woo Ismael no, na Abram adi mfeɛ aduɔwɔtwe nsia.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 16:1-16

Agar și Ismael

1Sarai, soția lui Avram, nu‑i născuse acestuia copii. Dar ea avea o roabă egipteancă, al cărei nume era Agar. 2Sarai i‑a zis lui Avram: „Iată că Domnul m‑a oprit să am copii. Intră2 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale., te rog, la roaba mea. Poate îmi voi zidi o familie prin ea.“ Avram a ascultat‑o pe Sarai. 3Astfel, după ce Avram a locuit zece ani în țara Canaan, Sarai, soția lui, a luat‑o pe egipteanca Agar, roaba sa, și i‑a dat‑o soțului ei, Avram, ca să‑i fie soție. 4El a intrat la Agar, iar aceasta a rămas însărcinată. Când a văzut că a rămas însărcinată, Agar a privit‑o cu dispreț pe stăpâna sa.

5Atunci Sarai i‑a zis lui Avram:

– Fie ca răul care mi se face să cadă asupra ta! Ți‑am dat‑o în brațe pe roaba mea, iar când a descoperit că a rămas însărcinată, m‑a privit cu dispreț. Domnul să judece între mine și tine!

6Avram i‑a răspuns lui Sarai:

– Iată, roaba ta este în mâinile tale. Fă‑i ce este bine în ochii tăi!

Sarai a asuprit‑o pe Agar, iar aceasta a fugit de la ea.

7Îngerul Domnului a găsit‑o în pustie, lângă un izvor de apă – izvorul de lângă drumul care duce la Șur – 8și a întrebat‑o:

– Agar, roaba lui Sarai, de unde vii și unde mergi?

Ea a răspuns:

– Fug de Sarai, stăpâna mea.

9Îngerul Domnului i‑a zis:

– Întoarce‑te la stăpâna ta și supune‑te sub mâna ei.

10Îngerul Domnului i‑a zis:

– Îți voi înmulți atât de mult sămânța, încât acea mulțime nu va putea fi numărată.

11Îngerul Domnului i‑a zis:

– Iată că ești însărcinată

și vei naște un fiu.

Îi vei pune numele Ismael11 Ebr.: Ișmael, care înseamnă Dumnezeu aude.,

pentru că Domnul a auzit despre asuprirea ta.

12El va fi un măgar sălbatic al omului.

Mâna lui va fi împotriva tuturor

și mâna tuturor va fi împotriva lui.

Și va locui separat12 Sau: la răsărit de. Vezi și 25:18, unde apare aceeași sintagmă.

de toți frații12 Lit.: Și va locui pe fața tuturor fraților. săi.

13Agar L‑a numit pe Domnul Care i‑a vorbit: „Tu ești Dumnezeul Care mă vede“13 Ebr.: El‑Roi, căci ea a zis: „Oare am văzut într-adevăr aici pe Cel Care mă vede?“ 14De aceea fântâna a fost numită Beer Lahai‑Roi14 Beer Lahai‑Roi înseamnă Fântâna Celui Viu Care mă vede.. Iată că ea se află între Kadeș și Bered. 15Agar i‑a născut lui Avram un fiu, iar Avram i‑a pus numele Ismael fiului său născut de Agar. 16Avram avea optzeci și șase de ani când Agar i l‑a născut pe Ismael.