Asante Twi Contemporary Bible

Ɛsra 1:1-11

Yuda Nnommumfoɔ Sane Ba Yerusalem

1Na Persiahene Kores afe a ɛdi ɛkan no mu no, Awurade kaa Kores akoma maa ɔtwerɛɛ saa dawurobɔ nsɛm yi de kɔɔ ahemman yi nyinaa mu, maa Yeremia nkɔmhyɛ no baa mu.

2Sɛdeɛ Persiahene Kores1.2 Na Kores Ahemman no trɛ firi India kɔsi Misraim, ɛtoaa so firi hɔ Ɛpo Kɔkɔɔ a ɛwɔ Persia Po no mu kɔsi Etiopia. ka nie:

Awurade, ɔsoro Onyankopɔn de ahemman a ɛwɔ asase so nyinaa ahyɛ me nsa. Wayi me sɛ, mensi asɔredan mma no wɔ Yerusalem wɔ Yuda asase so. 3Mo a moyɛ ne nkurɔfoɔ nyinaa, monsane nkɔ Yerusalem wɔ Yuda, nsane nkɔsi saa Awurade, Israel Onyankopɔn, a ɔte Yerusalem no asɔredan. Na mo Onyankopɔn bɛka mo ho. 4Wɔn a wɔtete baabiara a Yudafoɔ nkaeɛfoɔ no wɔ no, ɛsɛ sɛ wɔma Yudafoɔ no dwetɛ ne sikakɔkɔɔ, akwantuo nneɛma, nyɛmmoa ne akoma pa mu afɔrebɔdeɛ a wɔde ma Onyankopɔn asɔredan a ɛwɔ Yerusalem no, de boa wɔn akwantuo no.

5Na Onyankopɔn kaa Lewifoɔ, Yuda ne Benyamin mmusuakuo ntuanofoɔ akoma sɛ, wɔnsane mmra Yerusalem mmɛsiesie Awurade asɔredan no. 6Na wɔn afipamfoɔ boa maa wɔn dwetɛ ne sikakɔkɔɔ atam ne nyɛmmoa, ma wɔde tuu kwan no. Wɔmaa wɔn akyɛdeɛ pa bebree de kaa deɛ ɛfiri wɔn ankasa akoma mu no ho.

7Ɔhene Kores no ankasa de aboɔdenneɛ a ɔhene Nebukadnessar tase firii Awurade asɔredan mu wɔ Yerusalem de kɔguu ɔno ankasa anyame asɔredan mu no baeɛ. 8Kores hyɛɛ Persia ɔsannaani Mitredat sɛ ɔnkenkan saa nneɛma no nyinaa, na ɔmfa nhyɛ wɔn a wɔtwaa wɔn asuo a wɔresane aba Yuda no panin Sesbasar nsa.

9Yeinom ne nneɛma a Kores de bɛkyɛeɛ:

sikakɔkɔɔ nsiaseɛ 30dwetɛ nsiaseɛ 1,000dwetɛ ɔhyeɛsɛn 2910sikakɔkɔɔ atam 30dwetɛ atam 410nneɛma a ɛkeka ho 1,000

11Ne nyinaa mu no, sikakɔkɔɔ ne dwetɛ nneɛma a wɔde maa Sesbasar sɛ ɔmfa nkɔ Yerusalem wɔ ɛberɛ a wɔn a wɔtwaa wɔn asuo firi Babilonia baa hɔ no dodoɔ yɛ sikakɔkɔɔ ne dwetɛ mpem enum ne ahanan (5,400).

Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 1:1-11

Edictul de repatriere a evreilor

(2 Cron. 36:22-23)

1În primul an al lui Cirus1 Cirus II cel Mare, care a domnit între anii 559–530 î.Cr. Textul face referire la anul 539–538 î.Cr., primul an după cucerirea Babilonului., împăratul Persiei, ca să se împlinească Cuvântul Domnului spus prin1 Lit.: Cuvântul Domnului din gura lui. Ieremia1 Vezi Ier. 25:11-12; 29:10-14., Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul Persiei, și acesta a pus să se vestească prin viu grai și în scris în toată împărăția sa următoarele:

2Așa vorbește Cirus, împăratul Persiei:

Domnul, Dumnezeul cerurilor, Care mi‑a dat toate regatele pământului, m‑a numit să‑I zidesc o Casă la Ierusalim, în Iuda. 3Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el! Lăsați‑l să se suie la Ierusalim, în Iuda, ca să zidească acolo Casa Domnului, Dumnezeul lui Israel. El este Dumnezeul Care locuiește la Ierusalim. 4Fiecare supraviețuitor, în orice loc s‑ar afla, să fie ajutat de oamenii din acele locuri cu argint, cu aur, cu diferite bunuri și cu vite, precum și cu daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu din Ierusalim.“

5Atunci căpeteniile familiilor lui Iuda și ale lui Beniamin, preoții, leviții – toți aceia al căror duh l‑a trezit Dumnezeu – s‑au ridicat ca să meargă să zidească în Ierusalim Casa Domnului. 6Toți cei dimprejurul lor i‑au sprijinit cu argint, cu aur, cu bunuri, cu vite și cu lucruri scumpe, pe lângă tot felul de daruri de bunăvoie. 7Împăratul Cirus a adus obiectele Casei Domnului, cele care fuseseră luate de Nebucadnețar7 Nebucadnețar (Nabucodonosor, cf. LXX, Vulgata), împărat al Babilonului, care a domnit între anii 604–561 î.Cr. de la Ierusalim și puse în casa dumnezeilor săi. 8Cirus, împăratul Persiei, le‑a adus prin mâna vistiernicului Mitredat, iar acesta le‑a numărat înaintea lui Șeșbațar, prințul iudeilor. 9Iată care este numărul lor:

treizeci de vase de aur,

o mie de vase de argint,

douăzeci și nouă de cuțite9 Sensul termenului ebraic este nesigur.,

10treizeci de cupe de aur,

patru sute zece cupe de argint șlefuit,

o mie de alte obiecte.

11Toate obiectele de aur și de argint erau în număr de cinci mii patru sute. Șeșbațar le‑a adus pe toate acestea atunci când exilații s‑au suit din Babilon la Ierusalim.