Zacarias 7 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Zacarias 7:1-14

Gipanghimaraot sa Ginoo ang Dili Kinasingkasing nga Pagpuasa

1May gisulti ang Ginoo kang Zacarias sa ika-upat nga adlaw sa bulan sa Kislev (ika-siyam nga bulan), niadtong ika-upat nga tuig sa paghari ni Darius. 2-3Nahitabo kini pagkahuman nga gipadala sa katawhan sa Betel si Sharezer ug si Regem Melec, uban ang ilang mga tawo, aron sa paghangyo sa mga pari sa templo ug sa mga propeta nga pangutan-on ang Ginoo kon kinahanglan pa ba silang magsubo ug magpuasa sa ika-lima nga bulan aron sa paghandom sa pagkaguba sa templo, sama sa ilang ginahimo sulod sa dugay nga mga katuigan. 4Ug mao kini ang giingon sa Ginoo nga Makagagahom kang Zacarias: 5“Sultihi ang tanang katawhan sa Israel apil ang mga pari, nga ang ilang pagpuasa ug pagsubo sa matag ika-lima ug ika-pitong bulan sulod sa 70 ka tuig wala nila himoa alang kanako. 6Ug kon mokaon sila ug moinom, ginahimo lang nila kini alang sa ilang kaugalingon nga kalipay. 7Mao usab kini ang mensahe nga gipasulti ko sa mga propeta kaniadto, sa panahon nga nagmauswagon pa ang Jerusalem ug daghan pa kinig tawo apil ang mga lungsod sa palibot niini, ang Negev,7:7 Negev: Ang habagatan sa Juda. ug ang kabungtoran sa kasadpan.7:7 kabungtoran sa kasadpan: sa Hebreo, Shefela.

8-9Miingon pag-usab ang Ginoo nga Makakagahom ngadto kang Zacarias, “Mao kini ang akong giingon sa akong mga katawhan: ‘Paghukom kamo ug matarong. Ipakita ninyo ang kaayo ug kalooy ngadto sa usag usa. 10Ayaw ninyo daog-daoga ang mga biyuda, mga ilo, mga langyaw, ug ang mga kabos. Ayaw kamo paghunahuna ug daotan batok sa usag usa.’

11“Apan wala gayod sila magtagad sa akong giingon. Nagmagahi sila ug wala sila mamati. 12Gipagahi nila ang ilang mga kasingkasing sama sa bato, ug wala sila mamati sa Kasugoan ug sa mga pulong nga gipasugilon sa akong Espiritu pinaagi sa mga propeta kaniadto. Busa ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nasuko gayod pag-ayo. 13Ug tungod kay wala sila mamati sa akong giingon, dili usab ako mamati kon manawag sila kanako. 14Sama ako sa alimpulos nga mipatibulaag kanila ngadto sa mga dapit nga wala sila masuheto. Gibiyaan nila ang ilang maayong dapit, ug nahimo kining awaaw.”