Zacarias 5 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Zacarias 5:1-11

Ang Panan-awon bahin sa Linukot nga Kasulatan nga Nagalupad

1Milingi ako ug nakita ko ang usa ka linukot nga kasulatan nga nagalupad. 2Nangutana ang anghel kanako, “Unsay imong nakita?” Mitubag ako, “Usa ka linukot nga kasulatan nga nagalupad, nga mga 30 ka piye ang gitas-on ug mga 15 ka piye ang gilapdon.”

3Unya miingon ang anghel kanako, “Nahisulat diha nianang kasulatan ang tunglo nga moabot sa tibuok yuta sa Israel. Ang usa ka bahin sa kasulatan nagaingon nga ang matag kawatan paga-papason gikan sa Israel, ug ang laing bahin niini nagaingon nga ang matag usa nga manumpa ug bakak paga-papason usab. 4Miingon ang Ginoo nga Makagagahom, ‘Ipadala ko kining tunglo ug mosulod kini sa balay sa kawatan ug sa balay sa nanumpa ug bakak ginamit ang akong ngalan. Magpabilin kini diha kanila hangtod nga mangalumpag ang ilang mga balay sa hingpit.’ ”

Ang Panan-awon bahin sa Babaye Sulod sa Bukag

5Nagpakita pag-usab ang anghel nga nakigsulti kanako ug miingon, “Tan-awa kon unsa kanang nagapadulong dinhi.” 6Nangutana ako, “Unsa kana?” Mitubag siya, “Bukag nga taksanan. Nagsimbolo kana sa sala5:6 sala: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, mata. sa mga katawhan sa tibuok yuta sa Israel.”

7Ang bukag dunay taklob nga tingga. Ug sa pag-abli sa taklob, nakita ko nga may babaye nga naglingkod sulod sa bukag. 8Miingon ang anghel, “Kining babayhana naga-representar sa kadaotan.” Ug giduot niya pagbalik sa bukag ang babaye ug unya gisira ang taklob. 9Unya nakita ko ang duha ka babaye nga nagalupad nga ginapalid sa hangin. Ang ilang mga pako sama sa pako sa talabon. Gialsa nila ang bukag paibabaw. 10Nangutana ako sa anghel nga nakigsulti kanako, “Asa nila dad-on ang bukag?” 11Mitubag siya, “Sa Babilonia,5:11 Babilonia: sa Hebreo, Shinar. diin patukoran kini ug templo. Kon mahuman na ang templo, ipahimutang kini didto aron simbahon.”