Ang Pulong Sa Dios

Zacarias 2:1-13

Ang Tawo nga may sukdanan

1Unya mihangad ako, ug diha sa akong atubangan nakita ko ang usa ka tawo uban ang sukadanan sa iyang mga kamot. 2Nangutana ako, “Asa ka paingon?” Mitubag siya kanako, “Sa Jerusalem, aron sukdon kon unsa kini kalapad ug kataas.” 3Unya milakaw ang anghel nga nakigsulti kanako, ug gitagbo siya ug laing anghel 4nga miingon kaniya, “Dali, ingna kadtong batan-on nga nagdala ug pangsukod, nga ang Jerusalem mahimong usa ka siyudad nga walay mga paril tungod sa labihan kadaghan nga mga lumulupyo ug mga mananap niini. 5Kay nagaingon ang Ginoo nga siya mismo ang mahimong paril nga kalayo nga maglibot sa siyudad sa Jerusalem, ug siya ang mahimong gahom niini nga siyudad.”

Gipabalik sa Ginoo ang Iyang mga Katawhan sa Ilang Dapit

6-7Miingon ang Ginoo ngadto sa mga Israelinhon, “Gipatibulaag ko kamo ngadto sa bisan asang bahin sa kalibotan. Apan karon pangikyas kamo, apil kamong mga gibihag sa Babilonia, ug pamalik kamo sa Zion.”

8Human ko makita kadto nga mga panan-awon, mao kini ang gisulti sa Ginoo nga Makagagahom batok sa mga nasod nga misulong ug nanguha sa inyong mga kabtangan: “Si bisan kinsa nga mopasipala sa akong mga katawhan, nagapasipala sa pinakabililhon alang kanako. 9Silotan ko gayod sila; sulongon sila sa ilang mga ulipon ug kuhaon ang ilang mga kabtangan.”

Kon mahitabo na kini, mahibaloan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom mao ang nagpadala kanako.

10-11Miingon ang Ginoo, “Paghugyaw kamo sa kalipay, kamong mga taga-Zion, kay moabot ako ug mopuyo uban kaninyo. Ug nianang panahona, daghang mga nasod ang magpasakop kanako. Ug mahimo silang akong mga katawhan.”

Kon mahitabo na kini mahibaloan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom mao ang nagpadala kanako diha kaninyo. 12Panag-iyahon pag-usab sa Ginoo ang Juda isip iyang bahin sa balaang yuta sa Israel. Ug ilhon niya pag-usab ang Jerusalem nga iyang piniling siyudad.

13Panghilom kamong tanan atubangan sa Ginoo, kay moanhi na siya gikan sa iyang balaang puloy-anan.

Ang Pulong Sang Dios

Zacarias 2:1-13

Ang Palanan-awon Parte sa Tawo nga may Higot nga Inugtakos

1Dayon nakita ko ang isa ka tawo nga may ginauyatan nga higot nga inugtakos.2:1 inugtakos: sa iban nga Bisaya, inugsukat. 2Nagpamangkot ako, “Diin ka makadto?” Nagsabat siya sa akon, “Sa Jerusalem, sa pagtakos kon daw ano ini kasangkad kag kalaba.” 3Dayon naghalin ang anghel nga nagapakigsugilanon sa akon. Ginsugata siya sang isa pa gid ka anghel 4kag nagsiling sa iya, “Dali, hambala atong pamatan-on nga may higot nga inugtakos nga ang Jerusalem mangin isa ka siyudad nga wala sing mga pader tungod sa sobra nga kadamuon sang iya mga pumuluyo kag mga kasapatan. 5Nagsiling ang Ginoo nga siya mismo ang mangin pader nga kalayo nga magapalibot sa siyudad sang Jerusalem, kag siya ang mangin gahom sang sini nga siyudad.”

Ginapabalik sang Dios ang Iya mga Katawhan sa Ila nga Lugar

6-7Nagsiling ang Ginoo sa mga Israelinhon, “Ginpalapta ko kamo sa apat ka direksyon sang kalibutan. Pero karon magpalagyo kamo, pati kamo nga ginbihag sa Babilonia, kag magbalik kamo sa Zion.”

8Pagkatapos nga nakita ko atong mga palanan-awon,2:8 Pagkatapos… palanan-awon: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. ginsugo ako sang Ginoo nga maghambal kontra sa mga nasyon nga nagsalakay kag nagpanguha sang inyo mga pagkabutang. Kay ang bisan sin-o nga maghalit sa inyo nagahalit sa ginapalangga sang Ginoo. Kag amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom kontra sa sadto nga mga nasyon: 9“Silutan ko gid sila; salakayon sila sang ila mga ulipon kag kuhaon ang ila mga pagkabutang.”

Kon matabo na ini, mahibaluan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom amo ang nagpadala sa akon.

10-11Nagsiling ang Ginoo, “Maghinugyaw kamo sa kalipay, kamo nga mga pumuluyo sang Zion,2:10-11 mga pumuluyo sang Zion: sa Hebreo, anak nga babayi sang Zion. kay magaabot ako kag magapuyo upod sa inyo. Kag sa sina nga tion, madamo nga mga nasyon ang magapasakop sa akon. Kag sila mangin akon katawhan.”

Kon matabo na ini mahibaluan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom amo ang nagpadala sa akon sa inyo. 12Panag-iyahan liwat sang Ginoo ang Juda bilang iya bahin sa balaan nga duta sang Israel. Kag kabigon niya liwat ang Jerusalem nga iya pinili nga siyudad.

13Maglinong ang tanan nga tawo sa presensya sang Ginoo, kay nagapadulong siya halin sa iya balaan nga puluy-an.