Ang Pulong Sa Dios

Zacarias 2:1-13

Ang Tawo nga may sukdanan

1Unya mihangad ako, ug diha sa akong atubangan nakita ko ang usa ka tawo uban ang sukadanan sa iyang mga kamot. 2Nangutana ako, “Asa ka paingon?” Mitubag siya kanako, “Sa Jerusalem, aron sukdon kon unsa kini kalapad ug kataas.” 3Unya milakaw ang anghel nga nakigsulti kanako, ug gitagbo siya ug laing anghel 4nga miingon kaniya, “Dali, ingna kadtong batan-on nga nagdala ug pangsukod, nga ang Jerusalem mahimong usa ka siyudad nga walay mga paril tungod sa labihan kadaghan nga mga lumulupyo ug mga mananap niini. 5Kay nagaingon ang Ginoo nga siya mismo ang mahimong paril nga kalayo nga maglibot sa siyudad sa Jerusalem, ug siya ang mahimong gahom niini nga siyudad.”

Gipabalik sa Ginoo ang Iyang mga Katawhan sa Ilang Dapit

6-7Miingon ang Ginoo ngadto sa mga Israelinhon, “Gipatibulaag ko kamo ngadto sa bisan asang bahin sa kalibotan. Apan karon pangikyas kamo, apil kamong mga gibihag sa Babilonia, ug pamalik kamo sa Zion.”

8Human ko makita kadto nga mga panan-awon, mao kini ang gisulti sa Ginoo nga Makagagahom batok sa mga nasod nga misulong ug nanguha sa inyong mga kabtangan: “Si bisan kinsa nga mopasipala sa akong mga katawhan, nagapasipala sa pinakabililhon alang kanako. 9Silotan ko gayod sila; sulongon sila sa ilang mga ulipon ug kuhaon ang ilang mga kabtangan.”

Kon mahitabo na kini, mahibaloan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom mao ang nagpadala kanako.

10-11Miingon ang Ginoo, “Paghugyaw kamo sa kalipay, kamong mga taga-Zion, kay moabot ako ug mopuyo uban kaninyo. Ug nianang panahona, daghang mga nasod ang magpasakop kanako. Ug mahimo silang akong mga katawhan.”

Kon mahitabo na kini mahibaloan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom mao ang nagpadala kanako diha kaninyo. 12Panag-iyahon pag-usab sa Ginoo ang Juda isip iyang bahin sa balaang yuta sa Israel. Ug ilhon niya pag-usab ang Jerusalem nga iyang piniling siyudad.

13Panghilom kamong tanan atubangan sa Ginoo, kay moanhi na siya gikan sa iyang balaang puloy-anan.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

撒迦利亚书 2:1-13

准绳

1我又举目观看,见有人拿着准绳。 2于是我问:“你要去哪里?”他回答说:“去丈量耶路撒冷,看看有多宽多长。” 3此前与我说话的天使离去时,迎着他走来另一位天使, 4对他说:“快跑去告诉那青年,‘耶路撒冷必像没有城墙限制的村庄,因为城中将有大量的人和牲畜。 5耶和华说,我要成为一堵火墙环绕耶路撒冷,作城中的荣耀。’

6“耶和华说,‘我曾把你们分散到天下四方,现在,快!快逃离北方之地。这是耶和华说的。 7住在巴比伦城的人啊,快逃到锡安吧!’” 8万军之耶和华说,祂在彰显荣耀之后要差遣我去那些掳掠你们的国家,因为谁侵害你们,就是侵害祂的瞳仁。 9看啊,祂要挥手攻击他们,使他们被自己的奴隶掳掠。那时你们便知道是万军之耶和华差遣了我。 10耶和华说:“锡安2:10 ”希伯来文是“女子”,可能是对锡安的昵称,下同9:9啊,高声欢唱吧!因为我要来住在你里面。” 11到那天,许多国家都要归向耶和华,做祂的子民。祂要住在你里面。那时,你便知道是万军之耶和华差遣我到你们这里来的。 12耶和华必拥有犹大作祂圣地的产业,祂必再次拣选耶路撒冷13世人都当在耶和华面前肃静,因为祂要从圣所起来了。