Zacarias 13 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Zacarias 13:1-9

Hinloan ang mga Israelinhon sa Ilang mga Sala

1-2Miingon pa ang Ginoo nga Makagagahom, “Nianang adlawa, ablihan ang tuboran alang sa mga kaliwat ni David ug sa mga lumulupyo sa Jerusalem, aron sa paghinlo kanila sa ilang mga sala ug pagkahugaw. Wagtangon ko ang mga dios-dios13:1-2 mga dios-dios: sa literal, mga ngalan sa mga dios-dios. sa yuta sa Israel ug dili na gayod sila mahinumdoman pa. Papahawaon ko sa Israel ang mini nga mga propeta ug ang daotang mga espiritu nga nagagahom kanila. 3Ug kon aduna pay magpaka-propeta, ang iya mismong amahan ug inahan maoy moingon kaniya nga kinahanglan siyang patyon, tungod kay nagasulti siya ug bakak ug nagaingon pa siya nga kana gikan sa Ginoo. Kon magpadayon pa siya, ang iya na mismong amahan o inahan maoy mounay pagpatay kaniya. 4Nianang panahona ikaulaw na sa mga propeta ang ilang ginasulti nga panan-awon. Dili na sila mosul-ob sa balhiboon nga bisti sa propeta aron makapanglimbong. 5Moingon na hinuon sila, ‘Dili ako propeta. Mag-uuma ako, ug mao kini ang akong trabaho sukad pa sa akong pagkabatan-on.’ 6Kon may mangutana kanila bahin sa mga samad13:6 samad: Tingali gibunalan nila ang ilang lawas sa ilang pagsimba sa mga dios-dios. sa ilang lawas, mao kini ang ilang itubag, ‘Nakuha ko kini didto sa balay sa akong mga higala.’ ”

Mamatay ang Pangulo ug Magkatibulaag ang Iyang mga Katawhan

7Miingon ang Ginoo nga Makagagahom, “Patya ang akong magbalantay sa mga karnero,13:7 ang akong magbalantay sa mga karnero: Tingali ang buot ipasabot, ang akong pinili nga pangulo. nga akong alagad. Patya siya ug magkatibulaag ang mga karnero, ang akong kabos nga katawhan. Ug kini sila akong silotan. 8Mamatay ang duha sa tulo ka bahin sa katawhan sa tibuok nga yuta sa Israel. 9Ang ikatulo ka bahin nga nahibilin hinloan ko nga daw sama sa plata nga gipaputli pinaagi sa kalayo. Ug sulayan ko sila sama sa pagsulay sa kalunsay sa bulawan pinaagi sa kalayo. Mag-ampo sila kanako ug pamation ko sila. Moingon ako, ‘Sila ang akong katawhan,’ ug moingon usab sila, ‘Ang Ginoo ang among Dios.’ ”