Zacarias 12 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Zacarias 12:1-14

Laglagon ang mga Kaaway sa Jerusalem

1Mao kini ang mensahe sa Ginoo mahitungod sa Israel: “Ako ang Ginoo nga naghimo sa kalangitan ug sa kalibotan, ug naghatag sa kinabuhi sa tawo. 2Himuon ko ang Jerusalem nga sama sa ilimnon nga mohubog sa mga nasod sa palibot niini. Ug kon sulongon na nila ang Jerusalem, maapil usab ang ubang lungsod sa Juda. 3Nianang adlawa, himuon ko ang Jerusalem nga sama sa usa ka bug-at nga bato. Ug ang bisan unsa nga nasod nga moalsa niini masakitan gayod. Ang tanang nasod sa kalibotan maghiusa sa pagsulong sa Jerusalem. 4Apan hadlokon ko ang tanan nilang mga kabayo ug mataranta ang nagsakay niini. Ako, ang Ginoo, nagaingon nga bantayan ko ang katawhan sa Juda, apan butahan ko ang tanang mga kabayo sa ilang mga kaaway.12:4 mga kaaway: o, mga nasod. Sa Hebreo, katawhan. 5Ug moingon ang mga pangulo12:5 mga pangulo: o, mga pamilya. Mao usab sa bersikulo 6. sa Juda sa ilang kaugalingon, ‘Lig-on ang katawhan sa Jerusalem tungod kay ang Ginoo nga Makagagahom mao ang ilang Dios.’

6“Nianang adlawa himuon ko ang mga pangulo sa Juda nga daw nagadilaab nga baga diha sa tinapok nga mga sugnod o daw nagasiga nga sulo diha sa mga binugkos nga mga uhay. Laglagon nila ang mga nasod sa ilang palibot. Apan ang katawhan sa Jerusalem dili gayod maunsa diha sa ilang dapit. 7Padag-on ko ug una ang Juda, aron nga ang dungog nga maangkon sa kaliwat ni David ug sa mga lumulupyo sa Jerusalem dili molabaw sa dungog nga maangkon sa Juda. 8Nianang adlawa, panalipdan sa Ginoo ang mga nagapuyo sa Jerusalem aron bisan pa ang labing luya kanila mahisama kang David kakusgan. Ang mga kaliwat ni David mahisama sa Dios,12:8 Dios: o, dios. sama sa anghel sa Ginoo nga mangulo kanila. 9Nianang adlawa, laglagon ko ang tanang nasod nga mosulong sa Jerusalem.

10“Hatagan ko ang mga kaliwat ni David ug ang mga lumulupyo sa Jerusalem sa espiritu nga maloloy-on ug mainampoon. Tan-awon nila siya,12:10 siya: sa Hebreo, ako. nga ilang gipatay,12:10 gipatay: sa literal, giduslak. ug manghilak sila sama sa ginikanan nga nagahilak sa pagkamatay sa ilang bugtong anak o kamagulangang anak. 11Nianang adlawa hilabihan gayod ang pagbangotan sa Jerusalem, sama sa paghilak alang kang Hadad Rimon12:11 Hadad Rimon: Posible nga usa ka dios-dios. didto sa kapatagan sa Megido. 12-14Magbangotan ang matag pamilya sa nasod sa Israel: ang kaliwat ni David, ni Natan, ni Levi, ni Shimei, ug ang uban pa gayong mga pamilya. Manghilak sila nga lain ang mga lalaki sa babaye.”