Ang Pulong Sa Dios

Tito 3:1-15

Ang Kristohanong Pamatasan

1Pahinumdomi ang mga tumutuo nga magpasakop sila ug motuman sa gobyerno ug sa mga opisyal. Kinahanglan nga andam sila kanunay sa pagbuhat sa bisan unsa nga maayo. 2Ingna usab sila nga dili mangaway o mosulti ug daotan batok kang bisan kinsa, hinuon magbinuotan sila ug magmaluloy-on kanunay sa tanang mga tawo. 3Kay kaniadto, wala man kita masayod sa kamatuoran mahitungod sa Dios ug dili kita matinumanon. Gipahisalaag kita ug nahimong ulipon sa mga kailibgon ug tanang matang sa kahilayan. Naghari kanato ang daotan nga mga tinguha ug kasina. Gidumtan kita sa uban ug kita usab nagdumot kanila. 4Apan miabot ang panahon nga gipakita sa Dios nga atong Manluluwas ang iyang kaayo ug gugma kanato. 5Giluwas niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan, kondili tungod sa iyang kalooy kanato. Ug gibuhat niya kini pinaagi sa Espiritu Santo nga naghugas kanato ug naghatag ug bag-o nga kinabuhi. 6Madagayaong gihatag kanato sa Dios ang Espiritu Santo pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Manluluwas, 7aron pinaagi sa iyang grasya nga nagpakamatarong kanato, maangkon nato ang kinabuhi nga walay kataposan nga mao ang atong gilaoman. 8Kini nga mga pagtulon-an tinuod gayod.

Buot ko nga itudlo mo gayod kining mga butanga aron nga ang mga motuo sa Dios magtinguha gayod sa pagbuhat ug maayo. Maayo gayod kini ug mapuslanon alang sa mga tawo. 9Apan likayi ang walay kapuslanan nga mga panaglalis, ang pagsubay kon kinsa ang inyong mga kagikan, ang mga paglantugi ug panag-away mahitungod sa Kasugoan. Kini nga mga butang walay kapuslanan kay wala gayod kamoy makuha niini. 10Kon adunay usa kaninyo nga maoy mahimong hinungdan sa pagkabahin-bahin, angay mo siyang pahimangnoan. Apan human sa ikaduha nga pahimangno, kon dili pa gayod siya maminaw, isalikway ninyo siya. 11Kay nasayod ka nga kanang tawhana daotan, tungod kay bisan nasayod na siya nga sayop ang iyang gibuhat nagapadayon pa gayod siya.

Kataposang Pahimangno

12Inigpadala ko diha kanimo kang Artemas o kaha kang Tiquico, adto dayon sa Nicapolis ug pakigkita kanako, kay nakahukom ako nga didto lang una magpabilin sa panahon sa tingtugnaw. 13Tabangi gayod ang abogado nga si Zenas ug si Apolos aron makagikan na sila. Siguroha nga dili sila kulangon sa ilang mga kinahanglanon. 14Tudloi ang atong mga igsoon diha nga maninguha sa pagtrabaho ug tarong aron dili sila kulangon sa ilang mga kinahanglanon. Niini nga pamaagi dili sila magakinabuhi nga walay kapuslanan.

15Nangumusta kanimo ang akong mga kauban dinhi. Ipaabot usab ang among mga pagpangumusta sa atong kauban sa pagtuo diha nga nagahigugma kanamo.

Hinaut nga panalanginan kamong tanan sa Dios.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

提多書 3:1-15

專心行善

1你要提醒眾人順服執政掌權者,遵守法令,隨時準備做善事。 2不要毀謗,不要爭吵,要謙和、恭敬地對待每一個人。 3從前我們也愚蠢、悖逆、易受迷惑,受各種私慾和享樂的驅使,心裡充滿了嫉妒和惡念,令人憎惡,也彼此憎恨。 4但我們的救主上帝向人彰顯了祂的恩慈和仁愛, 5藉著重生之洗和聖靈的更新拯救了我們,這並非因為我們有義行,而是因為祂的憐憫。 6上帝藉著我們的救主耶穌基督把聖靈豐豐富富地澆灌在我們身上。 7這樣,我們既然靠著祂的恩典而被稱為義人,就可以成為後嗣,有永生的盼望。 8以上這些話是可信的,希望你認真教導,使信上帝的人專心行善。這都是造福眾人的美事。

9要避免愚昧的爭論、有關家譜的辯駁和律法上的爭執,因為這些毫無益處。 10對於製造分裂的人,警告過一兩次後,要和他斷絕來往。 11因為你知道這種人已經背道犯罪,自定己罪。

信末的囑咐與問候

12我會派亞提馬或者推基古去見你。到時候,你要立刻到尼哥波立來見我,因為我決定在那裡過冬。 13你要為西納律師和亞波羅送行,盡力幫助他們,讓他們路上一無所缺。 14我們的弟兄姊妹也要學習行善,供應有急需的人,免得毫無貢獻。

15這裡的弟兄姊妹都問候你,也請你問候那些因信仰而愛我們的人。

願恩典常與你們眾人同在!