Salmo 99 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 99:1-9

Salmo 99

Ang Ginoo Balaang Hari

1Nagahari ang Ginoo ug nagalingkod siya sa iyang trono sa taliwala sa mga kerubin.

Busa nangurog ang mga tawo ug natay-og ang kalibotan.

2Gamhanan ang Ginoo sa Zion;99:2 Zion: mao usab ang Jerusalem.

nagagahom siya sa tanang katawhan.

3Modayeg ang mga tawo kaniya tungod kay gamhanan ug katingalahan siya.

Balaan siya!

4Gamhanan siya nga Hari, ug nahigugma siya sa katarong.

Wala siyay pinalabi sa iyang paghukom,

ug gihimo niya ang matarong ug husto sa Israel.99:4 Israel: sa Hebreo, Jacob.

5Dayega ang Ginoo nga atong Dios.

Simbaha siya sa iyang templo.99:5 templo: sa literal, tungtonganan sa iyang tiil.

Balaan siya!

6Si Moises ug si Aaron ang duha sa iyang mga pari,

ug si Samuel ang usa sa mga nagaampo ngadto kaniya.

Mitawag sila kaniya ug gitubag niya sila.

7Nakigsulti siya kanila gikan sa panganod nga daw haligi;

gituman nila ang mga pagtulon-an ug mga tulumanon nga gihatag niya kanila.

8Ginoo nga among Dios, gitubag mo ang mga pag-ampo sa imong katawhan.99:8 sa imong katawhan: sa Hebreo, nila. Mahimong mao sila si Moises, Aaron, ug Samuel sa bersikulo 6.

Gipakita mo kanila nga mapinasayloon ka nga Dios bisan gisilotan mo sila tungod sa ilang mga sala.

9Dayega ang Ginoo nga atong Dios.

Simbaha siya sa iyang balaang bungtod,

kay balaan ang Ginoo nga atong Dios.