Salmo 98 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 98:1-9

Salmo 9898:0 Salmo 98 Ang ulohan sa Hebreo: Usa ka awit.

Dayega ang Dios nga Maghuhukom

1Mag-awit kita ug bag-ong awit sa Ginoo,

kay naghimo siyag katingalahang mga butang!

Pinaagi sa iyang kaugalingong gahom ug kusog gipildi niya ang atong mga kaaway.

2Gipakita sa Ginoo sa mga nasod nga gitabangan niya kita ug gipadaog.

3Wala niya kalimti ang iyang gugma ug pagkamatinumanon kanato nga katawhan sa Israel.

Nakita sa tanang mga tawo sa tibuok kalibotan98:3 tibuok kalibotan: sa literal, kinatumyan sa kalibotan. kon giunsa kita pagluwas sa atong Dios.

4Kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan, panghugyaw kamo ngadto sa Ginoo tungod sa kalipay.

Pag-awit kamo nga malipayon sa pagdayeg kaniya.

5-6Pag-awit kamo ug mga pagdayeg sa Ginoo nga dinuyogan sa mga harpa, mga trumpeta, ug mga budyong.

Ug panghugyaw kamo sa kalipay sa presensya sa Ginoo nga atong Hari.

7Ingna nga maglipay ang kalibotan ug ang tanang nagapuyo niini,

apil na ang dagat ug ang tanang anaa niini.

8Daw mga tawo nga mopakpak ang mga suba,

ug magdungan sa pag-awit sa kalipay ang mga bungtod.

9Ingna sila nga maglipay sa presensya sa Ginoo

kay moanhi siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibotan.

Hukman niya sila uban sa katarong ug kaangayan.