Salmo 96 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 96:1-13

Salmo 96

Ang Dios ang Labing Gamhanan nga Hari

(1 Cro. 16:23-33)

1Kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan,

pag-awit kamo ug bag-ong awit ngadto sa Ginoo!

2Pag-awit kamo sa Ginoo ug dayega ninyo siya.

Isugilon ninyo adlaw-adlaw nga giluwas kita niya.

3Ipahibalo ninyo sa tanang katawhan sa mga nasod ang iyang pagkagamhanan ug ang iyang katingalahang mga buhat.

4Kay gamhanan ang Ginoo, ug angay gayod nga dayegon.

Takos siya nga tahoron labaw sa tanang dios,

5kay ang tanang dios sa ubang mga nasod mga dios-dios lang,

apan ang Ginoo mao ang naghimo sa kalangitan.

6Anaa kaniya ang pagkagamhanan ug pagkahalangdon;

ang kusog ug katahom anaa sa iyang templo.

7Dayega ninyo ang Ginoo, kamong mga katawhan sa mga nasod.

Dayega ninyo ang iyang gahom ug kusog.

8Ihatag ngadto sa Ginoo ang pasidungog nga angay kaniya;

pagdala kamo ug halad sa inyong pag-adto sa iyang templo.

9Simbaha ninyo siya sa iyang balaang presensya.

Tahora ninyo siya, kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan.

10Ingna ninyo ang mga nasod, “Nagahari ang Ginoo.”

Gipahimutang niya nga lig-on ang kalibotan ug dili kini matarog.

Hukman niya ang mga tawo sa walay pabor-pabor.

11-12Maglipay ang kalangitan ug ang kalibotan,

apil na ang kadagatan, kaumahan, ug ang tanang anaa niini.

Tanang mga kahoy sa kalasangan, pag-awit kamo sa kalipay

13sa presensya sa Ginoo!

Kay sigurado gayod nga moanhi siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibotan.

Hukman niya sila sa katarong ug sumala sa iyang pagkamatinumanon.