Ang Pulong Sa Dios

Salmo 95:1-11

Salmo 95

Awit sa Pagdayeg sa Dios

1Dali! Mag-awit kita sa kalipay.

Manghugyaw kita alang sa Ginoo nga atong salipdanan nga bato ug manluluwas.

2Moduol kita kaniya nga may pagpasalamat,

ug manghugyaw kita sa pag-awit ug mga pagdayeg kaniya.

3Kay ang Ginoo gamhanan nga Dios.

Gamhanan siya nga hari ug labaw sa tanang mga dios.

4Siya ang tag-iya sa mga kinahiladman sa kalibotan ug sa kinatumyan sa mga bukid.

5Siya usab ang tag-iya sa dagat ug sa yuta nga iyang gihimo.

6Dali! Moluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo kanato.

7Kay siya ang atong Dios,

ug kita ang iyang katawhan nga iyang gibantayan ug giatiman sama sa mga karnero.

Kon madungog ninyo karon ang tingog sa Dios,

8ayaw patig-aha ang inyong kasingkasing

sama sa gibuhat sa inyong mga katigulangan kaniadto didto sa Meriba,

ingon man sa dihang didto sila sa kamingawan sa Masa.

9Miingon ang Dios, “Didto gisulayan nila ako bisan nakita na nila ang akong gihimo alang kanila.

10Sulod sa 40 ka tuig nasuko gayod ako niadto nga henerasyon.

Ug miingon ako nga sila katawhan nga nahisalaag ug wala magsunod sa akong gitudlo kanila.

11Sa akong kasuko, nanumpa ako nga dili gayod nila madawat ang kapahulayan nga gikan kanako.95:11 kapahulayan nga gikan kanako: Tingali ang buot ipasabot, ang yuta nga gisaad sa Dios nga ihatag kanila.