Salmo 93 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 93:1-5

Salmo 93

Ang Dios Atong Hari

1Hari ka, Ginoo! Ang imong harianong bisti mao ang imong pagkagamhanan ug pagkahalangdon.

Gipahimutang mo nga lig-on ang kalibotan ug dili kini matarog.

2Hari ka na sukad pa sa sinugdan,

kay anaa ka na sukad pa kaniadto.

3Nagadaguok ang suba, Ginoo,

ug nagadahunog ang bul-og niini.

4Apan mas gamhanan ka, Ginoo nga anaa sa langit, kaysa dinahunog sa dagat;

mas gamhanan ka kaysa mga balod niini.

5Ginoo, ang imong mga sugo kasaligan gayod.

Ug ang imong templo balaan sa walay kataposan.